Thêm thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ngày 01/08/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo đó, Nghị định 77 bổ sung thêm các khoảng thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm: Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong và ngoài nước vượt quá thời hạn được quyết định; Thời gian không làm việc khác ngoài các khoảng thời gian đã nêu.

Ngoài ra, các khoảng thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên tại Nghị định 77 cũng có một số sửa đổi, bổ sung so với khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP như sau:

  • Thời gian tập sự (Quy định cũ đang là thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu).
  • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên (như quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 54).
  • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định (như quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 54).
  • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử (như quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 54).

Đặc biệt, Nghị định 77 này khẳng định, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được áp dụng từ ngày 01/7/2020 cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định của Chính phủ.

  • 1.219 lượt xem
👨 Thảo Nhi Cập nhật: 02/08/2021
Xem thêm: Nghị định 77/2021/NĐ-CP
Sắp xếp theo