Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ 1 biểu mẫu được lập ra hằng năm vào mỗi dịp cuối năm. Báo cáo sơ kết công đoàn học kì 1 là văn bản trình bày các nội dung liên quan đến các hoạt động đã được thực hiện trong 6 tháng đầu năm của công đoàn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong học kì 2.

Mẫu báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kì 1 cần trình bày các vấn đề cơ bản như: đặc điểm tình hình đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, trình độ đào tạo về chuyên môn - nghiệp vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng đánh giá hoạt động công đoàn, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II. Vậy sau đây là TOP 3 mẫu báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kì 1 năm 2022 - 2023, mời các bạn cùng tải tại đây.

Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I - Mẫu 1

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CĐCS TRƯỜNG…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

........... ngày….tháng….năm….

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KÌ 1 NĂM 20.... - 20 .....

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBCNV- TRONG ĐƠN VỊ.

1. Số liệu tổ chức:

- Tổng số CBGVNV : 23 (Nữ 22).

-Tổng số đoàn viên công đoàn: 23 (Nữ 22) so với năm học trước giảm: 02: chuyển công tác.

- Số đoàn viên kết nạp trong học kỳ I: 01.

-Tổng số Đảng viên: 15 (Nữ 14 ), TS đoàn viên học tập bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng: 0, Số Đảng viên kết nạp trong học kỳ I: 0

2. Trình độ đào tạo về chuyên môn - nghiệp vụ:

*Số lượng CB, CĐV có trình độ ĐT, bồi dưỡng theo các lĩnh vực:

-Chuyên môn-nghiệp vụ: Trung cấp 3, Cao đẳng 2, Đại học 18

-Trình độ: Quản lý Nhà nước : 2 đ/c

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp : 02 đ/c ; Cao cấp: 0 đ/c;

-Trình độ CNTT: 100% CĐV ứng dụng tốt CNTT vào giảng dạy

*Số lượng CĐV :

- 100% đạt và trên chuẩn.

3. Công tác đào tạo bồi d­ưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Có 02 đ/c đang theo học lớp đại học MN.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.

1. Những việc Công đoàn phối hợp với chuyên môn.

1.1.Những hoạt động phối hợp:

- Công đoàn thực hiện tốt công tác phối kết hợp với chuyên môn nhà trường trong việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Thực hiện đảm bảo nội dung chương trình, tăng cường các tiết dạy theo định hướng phát triển năng lực và đổi mới PPDH, lấy trẻ làm trung tâm, đánh giá hiệu quả giờ học bằng chất lượng học sinh.

- Chấp hành tốt các quy chế chuyên môn, đảm bảo ngày công lao động, tham gia đầy đủ các các hoạt động chuyên môn do ngành tổ chức như: Tham gia các lớp tập huấn chuyên đề cấp huyện, cấp tỉnh, tham gia hội đồ dùng đồ chơi cấp trường.

- Tiếp tục thực hiện việc dạy học bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, ứng dụng phương pháp dạy học tích cực, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhằm từng bước giáo dục học sinh hoàn thiện kiến thức cũng như kỹ năng theo yêu cầu của cấp học.

- Thao giảng, dự giờ: Tiến hành theo đúng lịch của nhà trường và chuyên môn đề ra.

- Tổ chức chuyên đề từ tổ, trường đạt kết quả tốt, các đ/c tham gia dạy chuyên đề đã chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ chu đáo. Tất cả các đ/c đã đề cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nên đã có nhiều tiết giáo án điện tử có chất lượng.

- Công tác thao giảng, xây dựng tiết mẫu theo chủ điểm hàng tháng (như 20/10; 20/11; 22/12; …).các giáo viên tham gia đầy đủ, chuẩn bị đồ dùng dạy học chu đáo, trẻ tham gia vào các hoạt động một cách tích cực.

-Triển khai thực hiện các phong trào thi đua: "Dạy tốt - Học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”...số CĐV đạt tiêu chuẩn giỏi việc trường, đảm việc nhà 23/23.

- Triển khai tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, "Hai không", "Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...sâu rộng, có hiệu quả trong công đoàn.

- Các kết quả cụ thể:

a. Về giáo viên :

- Làm đồ dùng dạy học theo chủ đề: 2.568 cái.

- Hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường 15/15 cô đạt; số lượng 5.794 cái.

- Trong đó; Giải A; 2; giải B; 5; giải C; 8

- Số tiết thao giảng: 24 hoạt động; (trong đó số tiết chuyên đề trường: 15 hoạt động.

- Số tiết dạy bằng giáo án điện tử hằng ngày: 42 tiết.

- Số tiết UDCNTT 575 tiết.

- Số tiết dự giờ: 33 hoạt động.

- Xây dựng tiết mẫu 6 hoạt động.

- Kiểm tra chuyên môn 7 giáo viên.

- Kiểm Tra toàn diện 4 giáo viên.

1.2. Kết quả về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và điểm “Nhấn” năm học 20.....-20.... .

Năm học 20.....-20.... với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”. Công đoàn phối hợp cùng các tổ chức trong nhà trường đã triển khai các hoạt động sau:

- Thực hiện tốt quy định về trang phục, đeo bảng tên nơi công sở, ứng xử văn hóa nơi cơ quan trường học và nơi cư trú.

- Chấp hành tốt các nội quy của nhà trường: thời gian lên lớp, hội họp và tham gia các hoạt động tập thể, nói không với các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật...

- Tăng cường giáo dục KNS cho học sinh thông nhiều hình thức: lồng ghép trong các tiết dạy, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

1.3. Tham gia quản lý, xây dựng đội ngũ, xây dựng CSVC trường học.

- Trong học kì vừa qua, Công đoàn đã giới thiệu được 02 đồng chí đoàn viên ưu tú cho Chi bộ theo dõi vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Công đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ thông qua các lớp tập huấn về chuyên môn cũng như nghiệp vụ cho BCH công đoàn và triển khai cho CĐV (100% CĐV tham gia)

2. Hoạt động trọng tâm của Công đoàn.

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và Tổ chức tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên, chế độ sinh hoạt - hội họp của CĐCS

- Số buổi tổ chức họp Công đoàn theo định kỳ hoặc đột xuất: 4 buổi

- Các nội dung trọng tâm được CĐCS chú trọng:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, kế hoạch tháng.

- Họp BCH thống nhất các nội dung hoạt động trước khi triển khai đến toàn thể CĐV

- Các hoạt động VHVN - TDTT được triển khai và tổ chức, đã có 4 buổi luyện văn nghệ chào mừng năm học mới, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tuy nhiên số lượng các đ/c tham gia còn ít, chưa tích cực. lý do; mưa rét kéo dài.

- - Tổ chức tết trung thu cho các cháu con đoàn viên với tổng số tiền là: 1.460.000đ.

- Tổ chức huy động công đoàn viên quyên góp ruốc, nước mắm, cá khô, với số tiền là; 5.000.000đ ủng hộ bà con vùng lũ thôn Tiên An xã Vĩnh Sơn.

- Công đoàn tham gia tập huấn quán triệt bộ luật lao động năm 2019, luật cán bộ công chức, viên chức sửa đổi.

- Công đoàn phát động toàn thể CĐV và người lao động tham gia trồng hoa, rau, trồng tràm, vào các buổi cuối ngày trong tuần Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02 /20....) mừng Xuân mới Tân Sửu 20....

2.2. Việc thực hiện chế độ chính sách nhà giáo, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động

- Công đoàn đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với CBGVNV như tiền lương phụ cấp, nâng lương định kì, nâng lương trước thời hạn.

- Do đó mọi chế độ chính sách đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Thực hiện chế độ chính sách của nhà giáo và người lao động ( Công đoàn đã tham mưu cho nhà trường trong việc giải quyết tốt các chế độ hưởng lương, trợ cấp, ưu đãi đối với CĐV; đặc biệt là các đối tượng nghỉ do ốm đau, thai sản.

2.3.Hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo và lao động:

- Xây dựng các nguồn quỹ hoạt động như quỹ Khuyến học - Tình nghĩa, quỹ tang gia, quỹ thăm hỏi ốm đau, quỹ tham quan,quỷ hoạt động công đoàn.

- BCH Công đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo đội ngũ góp phần động viên tinh thần anh chị em trong đời sống cũng như công tác . Đã hỗ trợ CĐV tham gia hiến máu nhân đạo 2 đ/c; số tiền: 400.000đ.

- Công đoàn đã tổ chức động viên, thăm hỏi ốm đau, hiếu,hỉ kịp thời với tổng số tiền công đoàn và anh chị em đóng góp là; 14.675.000.

- Quan tâm động viên có quà cha anh chị em trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 số tiền: 2.4000.000đ. Công đoàn đã kịp thời tặng thưởng cho 09 CĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học số tiền; 630.000đ, tặng thưởng cho 10 CĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ số tiền: 500.000đ.

- Tiến hành phát thưởng cho con em của công đoàn đạt thành tích xuất sắc, các giải trong năm học, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, với tổng số tiền là 2.070.000đ; tổ chức Tết trung thu cho con CĐV tổng số tiền là 2.1700.000đ.

2.4. Thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”:

- Nội dung, hình thức: Mỗi giáo viên đều tự trau dồi chuyên môn của mình, tìm hiểu phương pháp và đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tạo môi trường thân thiện giữa GV và HS, đánh giá chính xác, công bằng trên tinh thần khuyến khích học sinh tích cực trong học tập, mỗi đồng chí giáo viên dự giờ thăm lớp thường xuyên; Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Số nữ đăng kí chiến sĩ thi đua: 03đ/c trong tổng số 23 đ/c toàn trường; Nam 01 đ/c.

- 100% GV có tiết dạy giỏi, các tiết dạy đều ứng dụng CNTT.

- 100% nữ GV có bộ hồ sơ xếp loại tốt.

Đăng ký thi đua Công đoàn:

Về tập thể:

- 100% tổ công đoàn vững mạnh.

- Công đoàn đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.

Về cá nhân:

- 01 đ/c được UBND huyện vĩnh Linh khen,

- 01 đ/c được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

- Được tổ chức thường xuyên và có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lư­ợng công tác và cuộc sống cho đoàn viên Công đoàn. Các nữ CĐV không những hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi.

- 100% nữ GV tham gia tốt các phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà “, phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ....

- 100% nữ GV tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, công đoàn.

2.6. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, UBKT Công đoàn

- Về đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo (nếu có): Không

- Số đơn đã giải quyết tại CĐCS: Không

- Số đơn chưa được giải quyết: Không

- Số đơn gửi lên ngành/huyện/tỉnh đề nghị giải quyết: Không

2.7. Hoạt động cứu trợ, nhân đạo, xã hội, từ thiện:

- Tham gia các phong trào/hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện: Quyên góp tiền vào quỹ thăm hỏi ốm đau hàng tháng với số tiền 16.087.000đ

- Hiến máu nhân đạo: Hàng năm có 2 -3 đ/c tham gia hiến máu nhân đạo.

- Công đoàn tổ chức trao quà xuân yêu thương cho các cháu với 6 suất quà với số tiền 1.150.000.đ

2.8. Công tác tài chính, tài sản:

Thống nhất quy chế chi tiêu của công đoàn, công khai các khoản thu chi của công đoàn vào cuối năm.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 20... - 20....

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của đơn vị, của Ngành và Công đoàn các cấp: Công đoàn cơ sở dự kiến tổ chức các hoạt động trong học kỳ II năm học 20..... - 20.... của đơn vị mình như sau:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Thực hiện tốt các đường lối, chính sách mà Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

- Chủ động và tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản về chế độ chính sách đang thực hiện có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và lao động. tích cực tham gia các cuộc ủng hộ quyên góp, từ thiện để chăm lo đời sống cho nhà giáo.

2. Công tác chuyên môn

- Duy trì kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về chất lượng đại trà cũng như mũi nhọn nhà trường đề ra trong năm.

- Tham gia các kỳ thi do ngành tổ chức.

- Tổ chức tốt việc ôn luyện bồi dưỡng học sinh tham gia hội thi Mỹ Thuật Thiếu Nhi Việt Nam ở huyện, tỉnh đạt kết quả cao nhất.

- Thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu về thao giảng, dự giờ, chuyên đề do cụm và huyện tổ chức .

- Hoàn thành chương trình kế hoạch năm học kịp thời đảm bảo tiến độ chung.

3. Công tác thi đua khen thưởng

Phối hợp tốt với nhà trường đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động lớn của ngành. Thực hiện tốt quy chế thi đua khen thưởng trong nhà trường.

4.Công tác khác:

- Tham gia tập luyện văn nghệ phục vụ xã đón nhận nông thôn mới, dự thi bóng chuyền mừng Đảng, mừng Xuân theo kế hoạch.

- Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động trong ngành.

- Thực hiện chủ trương, chính sách và hoạt động xã hội.

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Xây dựng chương trình hoạt động nữ công phù hợp với tình hình đơn vị: kế hoạch hoạt động 8/3 vui tươi, ý nghĩa.

- Công tác quyết toán tài chính Công đoàn: kịp thời, chính xác, niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- CĐGD huyện;
- Cấp ủy chi bộ;
- Website trường;
- Lưu CĐCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ 1 - Mẫu 2

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CĐCS TRƯỜNG…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

........... ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I NĂM HỌC 20...-20...
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỌC KỲ II

I- TÌNH HÌNH CNVC - LĐ

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 20... – 20... của LĐLĐ huyện .............

Thực hiện kế hoạch hoạt động của công đoàn trường mầm non Cao Đức sau đây tôi xin thay mặt BCHCĐ đánh giá quá trình hoạt động qua 1 học kỳ và đề ra chương trình kế hoạch hoạt động học kỳ II năm học 20... – 20... với những nội dung sau:

+ Số lượng, chất lượng CNVC – LĐ: Tổng số đoàn viên công đoàn TMN Cao Đức là 37 đc. 100% đoàn viên được phân công công việc phù hợp với năng lực, sức khỏe của mình. Trong thời gian học kỳ I đa số đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Tổng số CNVC - LĐ: 37 đc; ĐVCĐ: 37 đc ; Nữ: 37 đc; Đảng viên: 11 đc

+ Trình độ CM: Sơ cấp: 6đc; Trung cấp: 4 đc Cao đẳng: 4 đc; Đại học: 23 đc

II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 20...-20...

1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- BCHCĐ thường xuyên phối hợp với chính quyền tuyên truyền và xây dựng cụ thể nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Hướng dẫn học tập nhiệm vụ năm học, tuyên truyền về thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tham muwuvowis chính quyền tạo điều kiện cho đoàn viên được tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng do Đảng bộ tổ chức, nhà trường tổ chức.

ĐV chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy của nhà trường. Thể hiện trong học kỳ I vừa qua không có đoàn viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 100% đoàn viên hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đa số ĐV có lối sống trong sáng, giản dị, xây dựng thành công khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

2. Công tác tổ chức phong trào thi đua

Triển khai các nội dung thi đua, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Hoạt động tham gia công tác quản lý, công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

- Chủ động, phối hợp triển khai các phong trào, các cuộc vận động của năm học:

+ Cùng nhà trường tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm đảm bảo đúng quy trình có hiệu quả công khai minh bạch.

Triển khai các nội dung thi đua, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Hoạt động tham gia công tác quản lý, công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

- Chủ động, phối hợp triển khai các phong trào, các cuộc vận động của năm học:

+ Cùng nhà trường tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm đảm bảo đúng quy trình có hiệu quả công khai minh bạch.

-100% cán bộ đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ các loại quỹ do cấp trên phát động.

-100% cán bộ đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ các loại quỹ do cấp trên phát động.

3. Công tác xây dựng CĐ; Tham gia xây dựng Đảng , xây dựng chính quyền:

BCH công đoàn làm tốt công tác xây dựng công đoàn, 100% người lao động tham tự nguyện viết đơn tham gia hoạt động công đoàn, 100% đoàn viên chấp hành tốt nội quy của nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong học kỳ I.

4. Các hoạt động khác (Công tác Nữ công; Chăm lo đời sống; Tài chính công đoàn, các chế độ chính sách khác)

Ban nữ công hoạt động có hiệu quả, động viên nữ cán bộ CNVC vượt khó khăn tích cực học tập rèn luyện để nâng cao tay nghề, tiếp thu công nghệ mới để nâng cao chất lượng công việc. Công đoàn đã phát động phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " được 100% chị em hưởng ứng.

Trong học kỳ I vừa qua công đoàn đã tổ chức thăm hỏi cha, mẹ, và con đoàn viên bị ốm tương đối kịp thời.

Công tác tài chính trong nhà trường được thực hiện công khai, minh bạch theo nghị quyết đã thông qua của công đoàn. Tài chính được thông qua theo kỳ học.

5. Công tác kiểm tra của Ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân hoạt động tương đối có hiệu quả, tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác của cơ quan; Việc thu chi kinh phí hoạt động, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan; Việc thực hiện Nội quy, quy chế cơ quan; Việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của CBCCVC và người lao động; Giám sát việc thực hiện giờ công ngày công của đoàn viên.

Uỷ ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thu nộp và sử dụng đoàn phí công đoàn hàng năm, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết công đoàn và thực hiện chỉ đạo công tác kiểm tra của Công đoàn cấp trên.

Thực hiện nghiêm túc việc lập dự toán và quyết toán, việc thu chi tài chính đúng thời gian qui định.

6. Đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân:

* Ưu điểm: Qua học kỳ I năm học 20... -20... Công đoàn giáo dục cơ sở trường mầm non Cao Đức đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ học kỳ I, công đoàn đã phối hợp với chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các tổ chuyên môn, BCH công đoàn có sự đồng lòng cao, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên, thực hiện tốt các phong trào thi đua nhất là thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 100% giáo viên tham gia thi, Bên cạnh đó công đoàn tích cực việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên chăm lo đời sống cán bộ đoàn viên và người lao động. Ban chấp hành công đoàn phối hợp với chính quyền nhà trường đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ cơ bản của học kỳ I và các chương trình hành động của công đoàn đã đề ra cho hoạt động công đoàn học kỳ II năm học 20...– 20.... Công tác thi đua của CĐCS, tăng cường công tác kiểm tra, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của CĐGD Huyện xuống các công đoàn cơ sở. Triển khai và thưc hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua của toàn Ngành một cách cụ thể, thiết thực, có hiệu quả. Đã áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và công tác giảng dạy.

*Những khuyết điểm trong quá trình thực hiện.

- Công đoàn nhà trường 100% là nữ nên việc giao tiếp trao đổi, phê và tự phê còn hạn chế không dám tham gia góp ý thẳng trong cuộc họp, Còn một số CBĐV trong công tác tham mưu, phối hợp với BCHCĐ nhà trường còn hạn chế. Kinh phí hoạt động công đoàn hạn hẹp, cơ sở vật chất công đoàn cơ sở còn thiếu vì vậy ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động phong trào của Công đoàn.

- Ban nữ công tuyên truyền công tác sinh đẻ có kế hoạch chư thực sự sâu rộng

- BTTND hoạt động đôi lúc hiệu quả chưa thực sự cao.

Nguyên nhân:

- Một số đoàn viên chưa mạnh dạn phát huy thế mạnh của mình,

- Công tác xã hội hóa của BCHCĐ còn hạn chế.

- BNC và BTTND làm việc kiêm nhiệm do vậy chưa phát huy hết khả năng của mình.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CĐ HỌC KỲ II NĂM HỌC 20...-20....

1. Tiếp tục khắc phục những tồn tại của hoạc kỳ I.

2. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

3. Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ nhất là công tác tài chính và thi đua trong nhà trường, đơn giản hóa thủ tục hành chính. áp dụng tiến bộ khoa học vảo quản lý, nâng cao hiệu quả của quá trình thực thi công vụ. Tổ chức biểu dương khen thưởng "cán bộ công chức, viên chức tiêu biểu".

4. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, không vi phạm đạo đức nhà giáo, tích cực tham gia công tác thi đua của nhà trường

5. Tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức - lao động thực hiện“Văn minh công sở” xây dựng “ cơ quan văn hoá” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

6. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức - lao động, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống.

7. Tiếp tục giúp đỡ đoàn viên công đoàn tìm hiểu về Đảng giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú.

8. Thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ đời sống cộng đồng khi cấp trên phát động. Quan tâm đến các đối tượng chính sách: Cán bộ công chức, viên chức - lao động là Thương binh, con Liệt sỹ, con Thương binh...

9. Duy trì và đẩy mạnh phong trào phụ nữ hai giỏi, thực hiện 100% đạt gia đình văn hoá mới. Có chương trình hoạt động riêng giành cho nữ cán bộ công chức, viên chức - lao động với những nội dung thiết thực, hiệu quả, nâng cao vị trí vai trò của nữ cán bộ công chức, viên chức - lao động trong cơ quan và gia đình.

10. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn: Nâng cao chất lượng hoạt động tại các Công đoàn của đơn vị, phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh năm học 20...-20....

11. Tiếp tục chăm sóc và đổi mới cảnh quan sư phạm trong nhà trường.

* Kiến nghị - đề xuất:

Nơi nhận:

- CĐGD huyện;
- Cấp ủy chi bộ;
- Website trường;
- Lưu CĐCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ 1 - Mẫu 3

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CĐCS TRƯỜNG…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

........... ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I NĂM HỌC....................VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ II NĂM HỌC………..

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Tổng số cán bộ, đoàn viên:…..người (nữ:…..người, nam….. người).

- Tổng số đảng viên:….người

- Số đảng viên kết nạp học kỳ I: …..người

- Số đoàn viên kết nạp học kỳ I:……. người

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm học....................là năm học tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 - Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; là năm học tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm………..

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Giáo dục huyện Tây Hòa, LĐLĐ huyện Tây Hòa và sự phối hợp có hiệu quả với Lãnh đạo Trường, phong trào cán bộ công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn trong trường đạt được những thành tích đáng trân trọng đã động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của trường.

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động trong ngành; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

1.1. Chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động

- Công đoàn cơ sở triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến các đoàn viên, đã có nhiều giải pháp phù hợp, tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NGNLĐ như: Tổ chức Hội thi nấu ăn nhân kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

- Công đoàn cơ sở đã tích cực phối hợp với Trường kiểm tra giám sát và kiến nghị những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động được thực hiện đầy đủ và kịp thời, minh bạch các chế độ phụ cấp như: phụ cấp ưu đãi; phụ cấp chức vụ; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm theo các văn bản quy định của Nhà nước; giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đóng góp duy trì “Quỹ tương trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên” ngành giáo dục và đào tạo huyện với số tiền quy định: 4.000đ/CB, CC, VC/tháng, đóng góp hỗ trợ gia đình có cán bộ, công chức, viên chức qua đời với số tiền: 5.000đ/CB, CC.

- Tham gia xây dựng “Quỹ mái ấm công đoàn” hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam thành lập giai đoạn 2013-2018, “Quỹ mái ấm công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên phát động.

1.2. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGLĐ

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp chăm lo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; xét tăng 1%, 2% phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Xét nâng lương đợt 2 năm…...

- Không có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm nhà giáo và lao động.

- Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức tại các đơn vị cơ sở, đây chính là giải pháp hiệu quả nhất trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của cơ quan trường học

1.3. Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động trong các đơn vị

Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp chú trọng xây dựng môi trường sư phạm: “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện - An toàn”; do đó, bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động được CĐCS trường quan tâm thường xuyên.

1.4. Hoạt động xã hội

- Tổ chức Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm đến hoạt động xã hội từ thiện, triển khai quyên góp đầy đủ, kịp thời các khoản quỹ do các cấp, các ngành phát động.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học

- Trong học kỳ, Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức cho nhà giáo và lao động học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, tiếp tục quán triệt và thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, Luật Viên chức năm 2010, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2015.

- Tổ chức học tập, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 20-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.

- Công đoàn cơ sở triển khai đến các đoàn viên Nghị quyết, chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác công đoàn của Công đoàn Giáo dục và LĐLĐ huyện, công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Kỷ niệm Phụ nữ Việt Nam 20-10, ngày Nhà giáo Việt Nam...

- Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tốt với chuyên môn tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc thực thi pháp luật, nâng cao văn hoá nhà giáo, giữ vững kỷ cương đẩy lùi hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, thực hiện nghiêm những quy định của ngành.

2.2. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Công đoàn Cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn vững, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng theo hướng chuẩn hoá; bố trí sắp xếp giáo viên, nhân viên hợp lý.

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để CBQL, GV và NV theo học các lớp đạt chuẩn và trên chuẩn; trong học kỳ có 03 cán bộ, giáo viên đang theo học các lớp cao đẳng, đại học và 01 nhân viên học trung cấp. Có 02 cán bộ, giáo viên học lớp trung cấp chính trị.

- Tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức nhiều loại hình bồi dưỡng năng lực chuyên môn như: Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, phong trào viết và áp dụng sáng kiến, phong trào nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp soạn giảng, tự làm đồ dùng dạy học…

3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành

3.1. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

a) Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Công đoàn cơ sở phối hợp với nhà trường tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; trường đã tích cực huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương làm bê tông sân trường, xây dựng bồn hoa cây cảnh, cải tạo cảnh quan, xây dựng trường lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn, đặc biệt chú trọng tổ chức hội thi “Trang trí trường - lớp học để nâng cao chất lượng giáo dục”

b) Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Công đoàn cơ sở phối hợp với nhà trường, đẩy mạnh và nâng cao phong trào thi đua thường xuyên của năm học. Tích cực đề ra các biện pháp để duy trì, củng cố và nâng cao thi đua chủ điểm (theo đợt) nhằm tạo ra chất lượng mũi nhọn: Học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi các cấp. Đây là thành tố làm nhiệm vụ nuôi dưỡng để phát triển phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

3.2. Các cuộc vận động

a) Cuộc vận động” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Ngay từ đầu năm học, Công đoàn Cơ sở đã phối hợp với chuyên môn chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, nhà giáo và người lao động viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với công việc hàng ngày, trong quan hệ công tác và sinh hoạt của mỗi người.

- Cán bộ, công chức, viên chức trong trường đã đăng ký cam kết thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

b) Cuộc vận động “Hai Không”

Toàn trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” tập trung vào công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động dạy và học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức chấm trả bài, thực hiện kiểm tra, thi cử nghiêm túc, cải tiến công tác đánh giá, xếp loại, tăng cường hoạt động kiểm tra nhằm củng cố, duy trì và nâng chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công đoàn Cơ sở chỉ đạo các Tổ Công đoàn thường xuyên đánh giá vai trò, vị trí và kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động
“Hai không” của Tổ mình.

c) Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao hiệu quả nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; vận động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện tốt. Quy định về đạo đức nhà giáo, kiên quyết chấn chỉnh, giải quyết triệt để những giáo viên vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo; phổ biến, nhân rộng các tấm gương điển hình trong học tập, lao động sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; thường xuyên vận động cán bộ công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuẩn và trên chuẩn, học tập ngoại ngữ, tin học. Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp qua 2 phẩm chất “Vừa hồng - Vừa chuyên”, tích cực hưởng ứng tốt phong trào nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp soạn - giảng; chú trọng tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sáng tạo.

d) Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”

Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học đạt hiệu quả cao; tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp đảm bảo hoạt động dân chủ theo tinh thần Nghị định Số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; ra sức vận động cán bộ, công chức, viên chức tự phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng để duy trì khối đoàn kết, nhất trí nội bộ. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thể hiện ý thức giữ gìn trật tự, kỷ cương trong việc duy trì đoàn kết nhất trí nội bộ, ý thức chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

đ) Cuộc vận động “Xã hội hóa giáo dục”

Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tham mưu với chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều nguồn lực xã hội được huy động đầu tư cho giáo dục góp phần xây dựng trường học theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa; cải tạo, tu sửa một số công trình phòng học bị xuống cấp đảm bảo các điều kiện dạy và học.

e) Cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa, kế hoạch hóa gia đình, khu tập thể văn minh”

Vận động nhà giáo và lao động phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá; ra sức tuyên truyền nhà giáo và lao động trong ngành chấp hành nghiêm túc Pháp lệnh về dân số. Trường không có đoàn viên và lao động vi phạm sinh con thứ ba.

g) Cuộc vận động “ Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học yếu”

- Công đoàn cơ sở đã phối hợp nhà trường tiếp tục phát động trong toàn trường thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học yếu”.

- Chủ tịch CĐCS đã phối hợp cùng Hiệu trưởng nhà trường triển khai tốt cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học yếu” được tiếp tục học tập.

4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh

4.1. Đảm bảo nền nếp sinh hoạt, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, kiểm tra Công đoàn cơ sở

- Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn, xây dựng nội dung hoạt động công đoàn phù hợp với nhiệm vụ chính trị đơn vị.

- Công đoàn cơ sở phát huy hiệu quả vai trò, vị trí, chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ công đoàn.

4.2. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh

Trong quá trình chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Công đoàn Cơ sở tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng CĐCS vững mạnh:

- Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt Quy chế hoạt động của BCH, UBKT, Ban nữ công, Quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tổ chức tổng kết đánh giá, chấm điểm, xếp loại CĐCS, Ban Nữ công, UBKT, Ban thanh tra nhân dân nghiêm túc, đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thông qua kiểm tra phát huy tốt các mặt tích cực kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại đúng lúc đã tạo ra chất lượng hoạt động công đoàn đồng bộ; từ đó, đáp ứng tốt mục tiêu xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Công đoàn Cơ sở làm tốt chức năng đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, trong phạm vi chức năng của mình, kiểm tra, giám sát hoạt động cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của Pháp luật.

- Công đoàn cơ sở chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân trường học thực hiện tốt chức năng giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.

- Trong học kỳ Công đoàn Cơ sở không tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo nào của đoàn viên

5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

- Ban nữ công với 28 cán bộ giáo viên, đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt, số
nữ Đảng viên trong toàn trường có ……người, chiếm…..% so với tổng số nữ.

- Công đoàn Cơ sở xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề về công tác nữ vào ngày 20/10 gắn kết với phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” đã tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh để nữ cán bộ, công chức, viên chức giao lưu học tập kinh nghiệm liên quan đến chức năng của nữ như: Nghệ thuật nữ công gia chánh; kinh nghiệm ứng xử trong gia đình, họ tộc, nuôi con theo phương pháp khoa học, kinh nghiệm làm kinh tế phụ hợp pháp, chính đáng; đây là những yếu tố tác động sâu sắc đến tiêu chí “Đảm việc nhà”. Do đó, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” được duy trì và nâng cao. Tổ chức hội thi nấu ăn kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

6. Công tác kiểm tra

- Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Cơ sở chỉ đạo hoạt động của UBKT công đoàn cơ sở thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn quy định.

- UBKT Công đoàn Cơ sở, UBKT CĐCS đã xây dựng Quy chế hoạt động của cấp mình.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Trong học kỳ 1 năm học ...................., triển khai chương trình công tác của LĐLĐ huyện Tây Hòa và CĐGD Tây Hòa, Công đoàn Cơ sở đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở từng bước đổi mới, chủ động phối hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động phù hợp với đặc điểm của đơn vị; phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn đáp ứng niềm tin của Công đoàn cấp trên. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Đội ngũ nhà giáo và lao động phấn khởi, tin tưởng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, CĐCS thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác năm học, phối hợp tìm nhiều giải pháp chăm lo cho nhà giáo và lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

- Động viên đội ngũ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, giữ vững đạo đức nhà giáo, tích cực tự học và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả.

- Phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” được đẩy mạnh, phong trào nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý đạt được những kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

- Một số hoạt động phong trào đạt kết quả chưa cao, còn bị động trong việc tự tổ chức phong trào.

- Ban chấp hành chưa thật sự năng động trong tổ chức phong trào. Những khó khăn, bất cập chưa được giải quyết.

b) Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế

- Nhiều cán bộ công đoàn chưa thực sự đổi mới tư duy, cập nhật thông tin, cùng với sự đổi mới của nhà trường, đơn vị và đổi mới của ngành trong thời kỳ hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo.

- Điều kiện về vật chất và thời gian cho hoạt động công đoàn còn khó khăn, phụ thuộc vào chương trình kế hoạch và nguồn hỗ trợ của chuyên môn và chính quyền đồng cấp. Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc, thường thay đổi, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ công đoàn còn thấp.

3. Bài học kinh nghiệm

- Một là tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp; xây dựng qui chế phối hợp với chính quyền đồng cấp đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động công đoàn.

- Hai là tự đổi mới nội dung, đa dạng về hình thức, đề ra các phương pháp hoạt động công đoàn phù hợp với các bậc học, cấp học nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động đồng bộ làm nhân tố để tổ chức Công đoàn Cơ sở tự phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng đáp ứng tốt chất lượng giáo dục toàn diện của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Ba là biết khai thác nội lực (Công đoàn cơ sở) với ngoại lực (chính quyền đồng cấp) để phát huy tốt tính tự chủ; năng lực lao động sáng tạo về nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn và nhân rộng các điển hình tiên tiến kịp thời là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng phong trào công nhân viên chức- lao động và hoạt động công đoàn của Công đoàn Cơ sở.

- Bốn là vừa củng cố, vừa kiện toàn thành quả đã đạt được, khai thác các mặt tích cực kịp thời; đề ra biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại hợp lý nhằm tạo ra các nguồn lực mới để phục vụ có hiệu quả quá trình xây dựng tổ chức Công đoàn Cơ sở vững mạnh.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC .............

Trên cơ sở quán triệt phương hướng nhiệm vụ công tác năm học của Công đoàn Giáo dục huyện, của Liên đoàn Lao động huyện và của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Công đoàn Cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức học tập để tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản hướng dẫn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn 2012, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày.................... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học ...................., nhiệm vụ năm học .................... của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa.

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; Tích cực đề ra các giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ....................của Công đoàn Cơ sở, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong việc quản lý giáo dục, từng bước khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong trường; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, đưa nội dung các phong trào trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi công đoàn cơ sở.

3. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng và của ngành như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua hướng dẫn học tập chuyên đề năm .................... “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, kết hợp với thực hiện các hoạt động thường xuyên như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương -Trách nhiệm”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa - Kế hoạch hóa gia đình - Khu tập thể văn minh” với các phong trào thi đua: Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và người lao động.

4. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và cán bộ công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động bằng các hình thức phù hợp, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghỉ chế độ. Tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ quyên góp của Ngành để tự chăm lo và chăm lo tốt hơn cho đời sống nhà giáo và người lao động. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Luật lao động ở các cơ sở giáo dục. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

5. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; phối hợp Ban VSTBPN của trường tiếp tục triển khai kế hoạch bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

6. Công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp với chính quyền đồng cấp những hoạt động liên quan trực tiếp đến nhà giáo và lao động như đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý theo các chuẩn quy định; đề tài nghiên cứu khoa học; quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ, khen thưởng, kỷ luật,…

7. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn hướng
về cơ sở; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, tăng cường các mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn.

8. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn; kiểm tra việc triển khai, thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền chuyên môn đồng cấp, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản; kiểm tra việc triển khai các chương trình hoạt động của Công đoàn Cơ sở.

9. Thực hiện tốt công tác thu - chi và quản lý ngân sách công đoàn, công khai, minh mạch, thực hành tiết kiệm, đảm bảo kinh phí cho hoạt động công đoàn.

Với niềm tin và quyết tâm mới trong việc tạo sự đồng thuận cao với chính quyền đồng cấp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn; thông qua đó, phát huy tốt tính tự chủ, năng động và sáng tạo của cán bộ, đoàn viên nhằm góp phần nâng cao phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Trường .................... tin tưởng chất lượng hoạt động công đoàn năm học .................... sẽ đáp ứng tốt niềm tin yêu của các cấp./.

Nơi nhận:

- CĐGD huyện;
- Cấp ủy chi bộ;
- Website trường;
- Lưu CĐCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 906
  • Lượt xem: 6.949
  • Dung lượng: 343,1 KB
Sắp xếp theo