Tỷ giá USD: Giá đô hôm nay theo nhiều Ngân hàng

  • 2 Đánh giá

Tỷ giá USD tại các Ngân hàng

Cập nhật ngày: 20/04/2021 - (Nguồn: Gia247)

Tỷ giá trung bình 1 USD to VNĐ

(Nguồn: Gia247)

Lưu ý: Tỷ giá USD trung bình trên được máy tính tính tự động theo công thức bằng trung bình cộng của giá mua USD và giá bán USD tại các Ngân hàng. Xem chi tiết ở bảng so sánh giá USD của các Ngân hàng trong bảng dưới.

Bảng chuyển đổi giữa Đô la Mỹ và Đồng Việt Nam

(Nguồn: valutafx.com)

  • 125 lượt xem