Toán lớp 4: Luyện tập trang 131 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 131

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 131. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 131 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập

Giải bài tập Toán 4 trang 131

Bài 1

Tính:

a) \frac{8}{3} - \frac{5}{3}

b) \frac{{16}}{5} - \frac{9}{5}

c) \frac{{21}}{8} - \frac{3}{8}

Đáp án:

a) \frac{8}{3} - \frac{5}{3} = \frac{{8 - 5}}{3} = \frac{3}{3} = 1

b) \frac{{16}}{5} - \frac{9}{5} = \frac{{16 - 9}}{5} = \frac{7}{5}

c) \frac{{21}}{8} - \frac{3}{8} = \frac{{21 - 3}}{8} = \frac{{18}}{8} = \frac{9}{4}

Bài 2

Tính:

a) \frac{3}{4} - \frac{2}{7};     b) \frac{3}{8} - \frac{5}{{16}};    c) \frac{7}{5} - \frac{2}{3};     d) \frac{{31}}{{36}} - \frac{5}{6}

Đáp án:

a) \frac{3}{4} - \frac{2}{7} = \frac{{21}}{{28}} - \frac{8}{{28}} = \frac{{21 - 8}}{{28}} = \frac{{13}}{{28}}

b) \frac{3}{8} - \frac{5}{{16}} = \frac{6}{{16}} - \frac{5}{{16}} = \frac{1}{{16}}

c) \frac{7}{5} - \frac{2}{3} = \frac{{21}}{{15}} - \frac{{10}}{{15}} = \frac{{21 - 10}}{{15}} = \frac{{11}}{{15}}

d) \frac{{31}}{{36}} - \frac{5}{6} = \frac{{31}}{{36}} - \frac{{30}}{{36}} = \frac{{31 - 30}}{{36}} = \frac{1}{{36}}

Bài 3

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: 2-\dfrac{3}{4}= \dfrac{8}{4}-\dfrac{3}{4}= \dfrac{5}{4}

a) 2-\dfrac{3}{2};      b) 5-\dfrac{14}{3};          c)\dfrac{37}{12}- 3

Đáp án:

a) 2-\dfrac{3}{2}= \dfrac{4}{2}-\dfrac{3}{2}= \dfrac{1}{2}

b) 5-\dfrac{14}{3}= \dfrac{15}{3}-\dfrac{14}{3}= \dfrac{1}{3}

c) \dfrac{37}{12}- 3= \dfrac{37}{12}-\dfrac{36}{12}=\dfrac{1}{12}

Bài 4

Rút gọn rồi tính:

a) \frac{3}{{15}} - \frac{5}{{35}};     b) \frac{{18}}{{27}} - \frac{2}{6};      c) \frac{{15}}{{25}} - \frac{3}{{21}};       d) \frac{{24}}{{36}} - \frac{6}{{12}}

Đáp án:

a) \frac{3}{{15}} - \frac{5}{{35}} = \frac{1}{5} - \frac{1}{7} = \frac{7}{{35}} - \frac{5}{{35}} = \frac{2}{{35}}

b) \frac{{18}}{{27}} - \frac{2}{6} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}

c) \frac{{15}}{{25}} - \frac{3}{{21}} = \frac{3}{5} - \frac{1}{7} = \frac{{21}}{{35}} - \frac{5}{{35}} = \frac{{16}}{{35}}

d) \frac{{24}}{{36}} - \frac{6}{{12}} = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}

Bài 5

Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn nam là \frac{5}{8} ngày, trong đó thời gian học của Nam là \frac{1}{4} ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

Đáp án:

Thời gian ngủ của bạn Nam chiếm số phần của một ngày là:

\frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8} (ngày)

Đáp số: \frac{3}{8} ngày

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 01
  • Dung lượng: 123,8 KB
Liên kết tải về