Thể lệ cuộc thi "Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng" Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về quê hương Bình định năm 2020

Cuộc thi  trực tuyến tìm hiểu "Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng" năm 2020 diễn ra từ ngày 05/9/2020 - 20/9/2020. Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về truyền thống anh hùng của nhân dân Bình Định cũng như sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu về quê hương Bình Định anh hùng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 20 tháng 8 năm 2020

THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” trong đoàn viên và người lao động tỉnh Bình Định năm 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 92/KH-LĐLĐ ngày 20/9/2020 của LĐLĐ tỉnh)

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ THÍ SINH HỢP LỆ

1. Đối tượng

- Đoàn viên công đoàn và người lao động (ĐV&NLĐ) là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đều được tham gia dự thi.

- Thành viên của Ban Tổ chức Cuộc thi và cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm thi trực tuyến, cán bộ công đoàn tại các cơ quan công đoàn chuyên trách trong tỉnh không được tham gia dự thi.

2. Thí sinh hợp lệ

- Thí sinh hợp lệ để tham gia cuộc thi: Là thí sinh điền đầy đủ chính xác thông tin mà Ban Tổ chức yêu cầu khi đăng ký tham gia.

- Thí sinh hợp lệ để nhận giải thưởng: Thí sinh đạt giải phải xuất trình giấy tờ CMND/thẻ căn cước trùng với thông tin đăng ký tham gia Cuộc thi trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh http://congdoanbinhdinh.org.vn hoặc fanpage https://www.facebook.com/congdoantinhbinhdinh.

- Trường hợp bản thân thí sinh đạt giải không tới nhận giải được thì có thể ủy quyền cho người khác nhận thay hoặc có thể yêu cầu chuyển khoản.

+ Người nhận thay phải xuất trình các giấy tờ của người đạt giải để chứng minh người đạt giải do Ban Tổ chức công bố và có giấy ủy quyền của người đạt giải. Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị người đạt giải.

+ Chuyển khoản: Thí sinh phải công chứng CMND/Thẻ căn cước của mình (bản công chứng có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nhận giải) gửi về Ban Tổ chức cuộc thi trước khi nhận giải.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ CÁCH ĐĂNG KÝ

1. Nội dung thi

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đảng bộ Bình Định.

- Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Các địa danh, di tích lịch sử … trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Lịch sử Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Bình Định.

2. Hình thức thi

- Cuộc thi tổ chức với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Bình Định hoặc fanpage Công đoàn Bình Định.

Thí sinh tham gia cuộc thi trả lời câu hỏi trên máy vi tính hoặc các thiết bị có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh).

>>> Tham khảo: Đáp án cuộc thi "Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng"

3. Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 05/9/2020 đến 16h00 ngày 20/9/2020.

4. Cách đăng ký

- Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tại địa chỉ http://congdoanbinhdinh.org.vn trong chuyên mục Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” hoặc fanpage https://www.facebook.com/congdoantinhbinhdinh. Ngoài ra thí sinh có thể quét mã QR code, sau khi quét mã thì có thể truy cập vào giao diện Cuộc thi.

- Để dự thi, thí sinh phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc Zalo. Sau đó thí sinh điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân: họ và tên, số điện thoại, đơn vị.

- Sau khi hoàn thành phần “Thông tin cá nhân” người dự thi sẽ bắt đầu làm bài và trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi thí sinh sẽ lựa chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 40 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người tham gia sẽ trả lời 01 câu hỏi phụ là dự đoán về số người tham gia cuộc thi (là cơ sở để xếp loại khi có nhiều người cùng trả lời đúng như nhau).

5. Nội dung thi

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đảng bộ Bình Định.

- Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Các địa danh, di tích lịch sử … trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Lịch sử Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Bình Định.

III. GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân

- Giải cá nhân được chia làm 2 khối là khối Hành chính sự nghiệp và khối Doanh nghiệp, mỗi khối có số lượng giải thưởng bằng nhau là 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích (tổng cộng 21 giải). bao gồm tiền thưởng và giấy chứng nhận; riêng các cá nhân đạt giải nhất sẽ được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

- Giải thưởng được trao cho những người dự thi có số điểm cao nhất, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Khi có nhiều người cùng có số điểm cao nhất thì sẽ căn cứ vào lần lượt các điều kiện:

+ Số dự đoán gần nhất với số người dự thi được chốt vào 16h00 ngày kết thúc cuộc thi.

+ Nếu cùng số dự đoán thì căn cứ vào thời gian tham gia dự thi. Ai tham gia sớm hơn thì được xếp giải cao hơn.

+ Nếu cả 2 điều kiện trên vẫn chưa xác định được thì căn cứ vào thời gian làm bài thi của các thí sinh. Ai làm bài nhanh hơn thì xếp hạng cao hơn.

Cơ cấu giải: 01 giải nhất 600.000 đồng/giải

02 giải nhì 500.000 đồng/giải

03 giải ba 400.000 đồng/giải

15 giải KK 300.000 đồng/giải

2. Tập thể: Cách tính điểm tập thể dựa trên công thức sau: (với điều kiện các tập thể này đều có số lượng thí sinh tham gia cao hơn tỷ lệ tối thiểu là 5% trên tổng số đoàn viên của đơn vị, địa phương đó.

- Tỷ lệ ĐV&NLĐ tham gia dự thi trên tổng số ĐV&NLĐ của đơn vị: a

- Số cá nhân đạt giải: b (Mỗi cá nhân đạt giải 3 tính 01 điểm; giải Nhì tính 3 điểm; giải Nhất tính 5 điểm)

Ví dụ:

Kết quả chấm điểm của tập thể A gọi là M thì: M1=a+b

Ví dụ: a= 70%; b= 2x3=6 (có hai người đạt giải Nhì) thì

M1= 70+6=76 điểm;

Kết quả chấm điểm của tập thể B gọi là M2 thì: M2=a+b

Ví dụ: a= 65%; b= 5 (có một người đạt giải Nhất) thì

M2= 65+5=70 điểm;

Như vậy: Tập thể A đạt giải cao hơn tập thể B vì có kết quả chấm điểm cao hơn (M1>M2).

Trong trường hợp từ 02 tập thể trở lên bằng điểm, Ban Tổ chức cuộc thị sẽ xét lần lượt các tiêu chí: số lượng thí sinh đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, khuyến khích và lựa chọn ngẫu nhiên trong số các tập thể đó để xét giải.

IV. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CUỘC THI

1. Trong vòng 2 ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh và fanpage Công đoàn Bình Định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi công bố kết quả, nếu có bất kỳ kiến nghị, khiếu nại, tố cáo nào về kết quả cuộc thi, các tập thể, cá nhân liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức Cuộc thi qua Ban Tuyên giáo (số điện thoại liên hệ 0256.3792596) để được giải đáp. Quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không giải quyết.

2. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo các quy định của Thể lệ này và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng”. Những phát sinh ngoài quy định trong Thể lệ này do Ban Tổ chức Cuộc thi bàn bạc, quyết định.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 12
  • Lượt xem: 358
  • Dung lượng: 137,8 KB
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan