Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/07/2022

Lương tối thiểu vùng tăng từ 180.000 - 260.000

Ngày 12/06/2022, Chính Phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, chính thức tăng thêm 6%, tương ứng tăng lương từ 180.000 - 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2022
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2022

Tăng lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động là những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận.

Mức lương tối thiểu vùng 2022

Với nghị định 38/2022/NĐ-CP được ký ban hành, tiền lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, tương ứng tăng từ 180.000 - 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Trong đó mức lương tối thiểu tháng được quy định theo 4 vùng, bao gồm:

  • Vùng 1 tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.
  • Vùng 2 tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.
  • Vùng 3 tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.
  • Vùng 4 tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022, thay thế cho Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

  • 768 lượt xem
👨 Trịnh Thị Thanh Cập nhật: 13/06/2022
Xem thêm: Nghị định 38/2022/NĐ-CP Lương tối thiểu vùng
Sắp xếp theo