8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/01/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Vậy cụ thể thay đổi như thế nào? Áp dụng với những đối tượng nào? Mời các bạn hãy cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

1. Thời điểm tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Thời điểm được điều chỉnh từ ngày 1/1/2022 với mức tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng nêu trên.

Từ 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu thì được tăng thêm lên thành mức 2,5 triệu đồng mỗi tháng .

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được lấy từ ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm xã hội tùy vào từng trường hợp cụ thể.

2. Đối tượng tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Từ ngày 01/01/2022, Nghị định 108/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Theo đó quy định rõ 8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH như sau:

 • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động;
 • Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019,…
 • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010,...
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 12/4/1991.
 • Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008.
 • Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010.
 • Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.

3. Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Từ ngày 1/1/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với 8 đối tượng nêu trên. Cụ thể như sau:

 • Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống;
 • Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

 • 620 lượt xem
👨 Hàn Vũ Cập nhật: 07/12/2021
Xem thêm: BHXH Bảo hiểm xã hội Lương hưu
Sắp xếp theo