Lịch sử 12 Bài 4: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Soạn Sử 12 Kết nối tri thức trang 21, 22, 23, 24

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 trang 21, 22, 23, 24 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 12 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 4: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thuộc Chủ đề 2: ASEAN: Những chặng đường lịch sử.

Soạn Lịch sử 12 Kết nối tri thức Bài 4 các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi bài học, luyện tập, vận dụng. Đồng thời, qua tài liệu này giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Trả lời câu hỏi Hình thành kiến thức mới Sử 12 Kết nối tri thức Bài 4

1. Quá trình hình thành và mục đích thành lập tổ chức ASEAN

Câu hỏi trang 22: Hãy trình bày quá trình hình thành tổ chức ASEAN.

Trả lời:

- ASEAN ra đời trong bối cảnh thế giới và khu vực Đông Nam Á có những chuyển biến quan trọng.

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, xu hướng khu vực hóa trên thế giới bắt đầu xuất hiện và ngày càng trở nên phổ biến.

+ Ở Đông Nam Á, các nước có nhu cầu hợp tác với nhau để cùng phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời tạo ra sức mạnh tập thể trong việc ứng phó với sự tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn đối với khu vực trong bối cảnh Chiến tranh lạnh. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX, một số tổ chức khu vực được thành lập, tuy nhiên, các tổ chức này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, do những bất đồng trong quan hệ song phương giữa một số nước thành viên.

- Vào nửa sau những năm 60, các nước Đông Nam Á ngày càng nhận thức rõ về sự cần thiết của việc hợp tác khu vực, đồng thời quan hệ giữa các nước có những diễn biến thuận lợi cho việc thành lập một tổ chức khu vực.

- Ngày 8-8-1967, tại Băng Cốc (Thái Lan), Ngoại trưởng năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan đã thông qua Tuyên bố ASEAN (còn gọi là Tuyên bố Băng Cốc), chính thức thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN).

Câu hỏi trang 22: Khai thác thông tin và tư liệu trong mục, hãy trình bày mục đích thành lập ASEAN.

Trả lời:

- Tăng cường hợp tác kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo điều kiện cho các nước thành viên phát triển và hội nhập với khu vực, thế giới;

- Phấn đấu để Đông Nam Á trở thành khu vực hòa bình, tự do, thịnh vượng và ASEAN trở thành tổ chức bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

2. Hành trình phát triển của ASEAN

Câu hỏi trang 23: Trình bày quá trình phát triển từ ASEAN 5 đến ASEAN 10.

Trả lời:

- Để thực hiện mục tiêu mở rộng thành viên bao gồm tất cả các nước trong khu vực, ASEAN đã trải qua hành trình hơn 30 năm để đưa ASEAN 5 trở thành ASEAN 10.

+ Năm 1967, ASEAN 5 gồm: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin

+ Năm 1984, ASEAN 6: Bru-nây gia nhập

+ Năm 1995, ASEAN 7: Việt Nam gia nhập

+ Năm 1997, ASEAN 9: Lào và Mi-an-ma gia nhập

+ Năm 1999, ASEAN 10: Cam-pu-chia gia nhập

- Quá trình mở rộng ASEAN phù hợp với mong muốn, lợi ích của mỗi thành viên, đảm bảo hòa bình, ổn định của cả khu vực, đồng thời nâng cao vị thế của Hiệp hội trên trường quốc tế.

Câu hỏi trang 24: Nêu những nét chính về các giai đoạn phát triển của ASEAN từ năm 1967 đến nay.

Trả lời:

- Giai đoạn 1967 - 1976:

+ Điểm nổi bật: Giai đoạn khởi đầu, xây dựng nền móng ban đầu, tạo tiền đề cho sự hợp tác ASEAN, tập trung vào hợp tác chính trị-an ninh “xây dựng lòng tin và học cách hòa giải”.

+ Các tuyên bố, hiệp định quan trọng: Tuyên bố về Khu vực Hoà bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN, 1971).

- Giai đoạn 1976 - 1999:

+ Điểm nổi bật: Giai đoạn xây dựng quan hệ chính trị ổn định, tạo điều kiện phát triển và hợp tác kinh tế giữa các thành viên; mở rộng ASEAN 5 thành ASEAN 10; từng bước nâng cao uy tín ASEAN trên trường quốc tế, bước đầu mở rộng quan hệ hợp tác, đối thoại với bên ngoài.

+ Các tuyên bố, hiệp định quan trọng: Tuyên bố về sự Hòa hợp ASEAN (Tuyên bố Ba-li I), Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC, 1976),...

- Giai đoạn 1999 - 2015:

+ Điểm nổi bật: Giai đoạn hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường hợp tác nội khối và ngoại khối về chính trị-an ninh, kinh tế-thương mại và các lĩnh vực khác; khẳng định uy tín, vai trò của ASEAN.

+ Các tuyên bố, hiệp định quan trọng: Hiệp định Khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và thoả thuận về Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA, 1992), thành lập Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF, 1994), ra Tuyên bố Ba-li II (2003), công bố Hiến chương ASEAN (2007),...

- Giai đoạn 2015 - nay:

+ Điểm nổi bật: Thành lập và xây dựng Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế, văn hoá-xã hội; đẩy mạnh hợp tác bên trong ASEAN và bên ngoài ASEAN với các đối tác đối thoại, nâng cao uy tín, vai trò của ASEAN ở khu vực và trên thế giới.

+ Các tuyên bố, hiệp định quan trọng: Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN (2015), thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 (2016), Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 (2020),…

Giải Luyện tập - Vận dụng Lịch sử 12 Kết nối tri thức Bài 4

Luyện tập

Lập bảng niên biểu về quá trình mở rộng từ ASEAN 5 đến ASEAN 10.

Trả lời:

Thời gianSự kiện
1967ASEAN 5 gồm: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin
1984Bru-nây gia nhập và trở thành thành viên thứ 6 của ASEAN
1995Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN
1997Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN
1999Cam-pu-chia gia nhập và trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN

Vận dụng 1

Có ý kiến cho rằng: Đóng góp quan trọng nhất của ASEAN trong quá trình thành lập và phát triển hơn 50 năm qua là xây dựng được môi trường hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?

Trả lời:

- Nêu quan điểm: Đồng tình với ý kiến “Đóng góp quan trọng nhất của ASEAN trong quá trình thành lập và phát triển hơn 50 năm qua là xây dựng được môi trường hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á”.

- Vì:

+ Các nước Đông Nam Á có sự đa dạng về văn hóa, khác biệt về thể chế chính trị và chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế; mặt khác, do có vị trí địa chính trị quan trọng, nên khu vực Đông Nam Á thường xuyên là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn…. Trong bối cảnh các nước trong khu vực còn nhiều sự khác biệt và tình hình thế giới luôn có những chuyển biến phức tạp, việc tổ chức ASEAN kiến tạo được môi trường hòa bình, ổn định là một đóng góp to lớn, đặt cơ sở, nền tảng quan trọng cho các bước phát triển tiếp theo.

+ ASEAN đã soạn thảo và xây dựng được một hệ thống các tuyên bố, hiệp định quan trọng về vấn đề hòa bình ở khu vực, tiêu biểu như: Tuyên bố về Khu vực Hòa Bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN, 1971); Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC, 1976); Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC, 2002),. tạo ra khuôn khổ pháp lí cho việc ngăn chặn xung đột vũ trang, bảo vệ hòa bình, an ninh ở khu vực.

Vận dụng 2

Tìm hiểu tư liệu từ sách, báo và internet, hãy viết một bài giới thiệu ngắn gọn về các giai đoạn phát triển của ASEAN từ năm 1967 đến nay.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 33
  • Lượt xem: 1.080
  • Dung lượng: 182,7 KB
Sắp xếp theo