Hướng dẫn làm bài kiểm tra tập huấn sách Cánh diều

Tập huấn SGK Cánh diều trên Hoc10

Sau khi kết thúc khóa tập huấn sách giáo khoa Cánh diều lớp 1, lớp 2 và lớp 6 thầy cô phải làm bài kiểm tra tập huấn trên trang Hoc10. Tuy nhiên, vẫn nhiều thầy cô chưa biết làm như nào để đăng nhập, làm như nào để làm bài kiểm tra. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Cách đăng nhập để làm bài kiểm tra tập huấn Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào hoc10.com, nhấn vào nút Đăng nhập ở góc trên bên phải trang chủ.

Đăng nhập
Đăng nhập

Bước 2: Tại màn hình Đăng nhập, đăng nhập bằng thông tin Tên đăng nhập/email/sđt và mật khẩu đã được nhận qua email.

Đăng nhập tài khoản
Đăng nhập tài khoản

Bước 3: Thầy cô cập nhật các thông tin cá nhân vào tài khoản bao gồm:

  • Thông tin cơ bản: (Tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính)
  • Thông tin Trường học: Với trường thông tin này, thầy cô vui lòng điền từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Trường hợp tên trường của thầy cô không có trong danh sách, thầy/cô chọn vào “Khác” và điền tên trường của mình.
  • Thông tin giảng dạy: Thầy cô chọn lớp và môn mà mình đăng ký tham gia tập huấn Trường hợp thầy cô tập huấn nhiều hơn 1 lớp, vui lòng chọn nút “Thêm lớp” để đăng ký.
  • Thông tin liên lạc: Thầy cô vui lòng xác nhận email và số điện thoại nếu đã có. Nếu chưa có email và số điện thoại, vui lòng nhập đầy đủ thông tin để được gửi kết quả kiểm tra tập huấn sớm nhất.
Cập nhật thông tin tài khoản
Cập nhật thông tin tài khoản

Cách làm bài kiểm tra tập huấn Cánh diều

Bước 1: Trên trang chủ, thầy cô nhấn chọn vào mục Tập huấn, rồi chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Bài kiểm tra tập huấn
Bài kiểm tra tập huấn

Bước 2: Nhấn vào Làm bài.

Làm bài
Làm bài

Bước 3: Thầy cô chọn nút Làm bài thi tại môn thi tương ứng bộ môn thầy cô tham gia tập
huấn.

Làm bài thi
Làm bài thi

Bước 4: Tiếp theo, thầy cô nhấn nút Làm bài để bắt đầu làm bài kiểm tra hoặc chọn Thoát nếu muốn quay lại màn hình đầu.

Làm bài
Làm bài

Bước 5: Bây giờ thầy cô bắt đầu làm bài kiểm tra tập huấn, chọn vào câu trả lời đúng và nhấn Tiếp tục để sang câu tiếp theo. Sau khi đã hoàn thành câu cuối cùng trong bài kiểm tra nhấn vào nút Nộp bài để hoàn tất.

Trả lời câu hỏi
Trả lời câu hỏi


Hệ thống sẽ hiển thị kết quả lần kiểm tra. Thầy cô bấm Hoàn thành để kết thúc hoặc bấm Thi lại để làm lại bài kiểm tra tập huấn.

  • 537 lượt xem
👨 Hàn Vũ Cập nhật: 01/08/2021
Xem thêm: Cánh diều Tập huấn SGK mới
Sắp xếp theo