Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 được ban hành kèm Công văn 1734/BYT-DP hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ngày 17/3/2021.

Theo quy định trước khi tiêm phòng Covid-19, người tiêm chủng bắt buộc phải điền thông tin, rồi ký phiếu đồng ý tiêm chủng Covid-19. Sau khi tiêm xong sẽ được cấp một giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19. Vậy mời các bạn cùng theo dõi mẫu giấy xác nhận đã tiêm phòng Covid-19 trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Họ và tên:....................................................................................................................

Sinh ngày:.............................................. tháng............................... năm

Số điện thoại:..............................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Mũi 1: ngày… tháng… năm 202...

Mũi 2: ngày …tháng...năm 202 …

Đơn vị tiêm chủng
(Ký, đóng dấu)

Đơn vị tiêm chủng
(Ký, đóng dấu)

Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 21
  • Lượt xem: 49
  • Dung lượng: 83 KB
Tìm thêm: Covid-19