Đơn đăng ký làm việc - Application form

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

........., ngày..... tháng.... năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM VIỆCAPPLICATION FORM

Kính gửi: (To).............................................................................................

Tên tôi là (viết chữ in hoa):.........................................................................
Full name (in capital)

Ngày tháng năm sinh:.................................................................... Nam/Nữ
Date of birth (D-M-Y) Male/female

Quốc tịch:......................................................................................................
Nationality

Số hộ chiếu............................................... Ngày cấp....................................
Passport number: Date of issue

Nơi cấp...........................................................................................................
Place of issue

Trình độ học vấn:............................................................................................
Education:

Trình độ chuyên môn tay nghề:......................................................................
Professional qualification:

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo):.......................................................
Foreign language (Proficiency)

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí:........ với thời hạn làm việc:...................................
Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of........ for the working period of

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 788
  • Lượt xem: 829
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 37 KB
Liên kết tải về