Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lí (Có đáp án + Ma trận)

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 22 gồm 5 đề thi, có đáp án, hướng dẫn chấm, bảng ma trận kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh nắm vững cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật thành thạo.

Với 5 Đề thi học kì 1 môn Lịch sử  Địa lý 5, còn giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề kiểm tra cuối học kì 1 năm 2023 - 2024 cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

1. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 - Đề 1

1.1. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO……
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS ….
---------- & ----------

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 5
Năm học: 2023 – 2024
(Thời gian làm bài: 40 phút)

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:

I. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1 (1 điểm). Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với tên các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng:

A
1. Trương Định
2. Nguyễn Trường Tộ
3. Tôn Thất Thuyết
4. Phan Bội Châu
B
a, Đề nghị canh tân đất nước
b, Không theo lệnh vua mà đứng về phía nhân dân chống Pháp
c, Tổ chức phong trào Đông du
d, Lãnh đạo cuộc phản công ở kinh thành Huế

Câu 2 (1 điểm). Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

A. 05/6/1911
B. 03/02/1930
C. 19/8/1945
D. 02/9/1945

Câu 3 (1 điểm). Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn (nhân nhượng, hi sinh, hòa bình, nô lệ, mất nước) điền vào chỗ chấm (…) để hoàn thành đoạn văn nói về “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh”:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn …………………, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng ……………………, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà ………………... tất cả chứ nhất định không chịu ………………, nhất định không chịu làm ………………… .”

Câu 4 (1 điểm). Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đã khẳng định điều gì?

Câu 5 (1 điểm). Nêu ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950.

II. PHẦN ĐỊA LÍ:

Câu 6 (1 điểm). Phần đất liền của nước ta giáp với các nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Trung Quốc
B. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia
C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia
D. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia

Câu 7 (1 điểm). Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:

A. Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
B. Nhiệt độ thấp, độ ẩm lớn, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
C. Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, gió và mưa thay đổi theo mùa.
D. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

Câu 8 (1 điểm). Hãy vẽ mũi tên nối các ô với nhau cho thích hợp để thể hiện điều kiện phát triển ngành thủy sản:

Câu 8

Câu 9 (1 điểm). Biển có vai trò thế nào đối với sản xuất và đời sống?

Câu 10 (1 điểm). Địa phương em có những địa điểm du lịch nào? Em hãy giới thiệu một địa điểm mà em biết.

1.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

I. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1 (1 điểm).

Câu 1

Câu 2 (1 điểm). Khoanh vào A.

Câu 3 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm.

Thứ tự các từ ngữ cần điền là: hòa bình, nhân nhượng, hi sinh, mất nước, nô lệ.

Câu 4 (1 điểm). Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

Câu 5 (1 điểm). Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 là: Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng, khai thông một dải biên giới Việt - Trung. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

II. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 6 (1 điểm). Khoanh vào B.

Câu 7 (1 điểm). Khoanh vào C.

Câu 8 (1 điểm).

Câu 5

Câu 9 (1 điểm). Biển có vai trò đối với sản xuất và đời sống là:

- Biển điều hòa khí hậu.

- Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm,...

- Biển là đường giao thông quan trọng.

- Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn.

Câu 10 (1 điểm). HS tự liên hệ bản thân.

1.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Mạch nội dungSố câu và số điểmMức 1Mức 2 Mức 3Mức 4 Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1. Hơn tám mươi năm nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)Số câu2 1 21
Câu số 1, 2 4
Số điểm2 1 21
2. Chín năm trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)Số câu 1 1 11
Câu số 3 5
Số điểm 1 1 11


3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
Số câu 2 1 21
Câu số 6, 7 9
Số điểm2 1 21
4. Địa lí dân cư và kinh tế Việt NamSố câu 1 111
Câu số 8 10
Số điểm 1 111
TổngSố câu4 2 3 164
Số điểm 4 2 3 164

2. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 - Đề 2

2.1. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Trường Tiểu học ………
Họ tên: …………………
Lớp: 5……..

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 5
Thời gian: 40 phút

Phần I. Lịch sử

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi 1, 2, 3 dưới đây:

Câu 1: Sau khi băn khoăn, cân nhắc giữa lệnh vua và ý dân, Trương Định đã quyết định:

A. Tuân lệnh vua giải tán nghĩa quân, đi An Giang nhận chức.
B. Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu mộ nghĩa quân đánh Pháp.
C. Ở lại cùng nhân dân chống giặc và được phong “Bình Tây Đại nguyên soái”.
D. Câu kết với Pháp để phản bội lại nước nhà.

Câu 2: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ngày tháng năm nào? Tại đâu?

A. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại bến cảng Nhà Rồng.
B. Ngày 05 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng.
C. Ngày 05 tháng 6 năm 1911, tại Sài Gòn .
D. Ngày 05 tháng 06 năm 1914, tại Sài Gòn.

Câu 3: Cả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến với một tinh thần như thế nào?

A. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định không chịu làm nô lệ.
B. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.
C. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu nô lệ.
D. Thà mất tất cả chứ không chịu cuộc sống nô lệ.

Câu 4: Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950 nhằm mục đích gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phần II. Địa lí

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi 1,2,3 dưới đây:

Câu 1: Diện tích lãnh thổ của nước ta phần đất liền vào khoảng 330 000 km2, bao gồm

A. Với \frac{1}{4} diện tích đồi núi, \frac{3}{4} diện tích đồng bằng.
B. Với \frac{2}{4} diện tích đồi núi, \frac{1}{4} diện tích đồng bằng.
C. Với \frac{1}{2} diện tích đồi núi, \frac{1}{3} diện tích đồng bằng.
D. Với \frac{3}{4} diện tích đồi núi, \frac{1}{4} diện tích đồng bằng

Câu 2: Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

A. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn.
B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn, có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.
C. Nước ta không nhiều sông ngòi.
D. Có ít sông lớn, phân bố rộng khắp cả nước.

Câu 3: Ở nước ta, dân tộc có số dân đông nhất là:

A. Tày
B. Gia- rai
C. Kinh
D. Thái

Câu 4: Nối mỗi từ ở cột A với một từ ở cột B cho phù hợp:

A. Tên khoáng sản
Sắt
Dầu mỏ
A-pa-tít
Than
A. Tên khoáng sản
Sắt
Dầu mỏ
A-pa-tít
Than

Câu 5: Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thuỷ sản?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

LỊCH SỬ: (5 điểm)

Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu123
Ý đúngCBA

Câu 4: HS trả lời đúng được 1 điểm.

Câu 5: Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 nhằm giải phóng một phần biên giới và mở rộng Căn cứ Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế. (1 điểm).

(HS trả lời được nửa ý trên đạt 0,5 điểm)

ĐỊA LÍ: (5 điểm)

Mỗi câu đúng 1 điểm.

Câu123
Ý đúngDBC

Câu 4: HS nối đúng mỗi ý cho 0,25 điểm

Câu 5: (1 điểm): Nước ta có điều kiện để phát triển ngành thủy sản là:

 • Vùng biển rộng có nhiều hải sản, mạng lưới sông dày đặc.
 • Người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ sản.
 • Nhu cầu về thuỷ sản ngày càng tăng.

2.3. Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)

Số câu

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

1

1

1

1,0

2,0

3. Các yếu tố tự nhiên

Số câu

2

2

Số điểm

2,0

2,0

4. Dân cư và các ngành kinh tế

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1,0

1

2,0

1,0

Tổng

Số câu

6

1

2

1

7

3

Số điểm

6

1

2,0

1

7

3

.....

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 22

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
1.005
 • Lượt tải: 46.994
 • Lượt xem: 377.910
 • Dung lượng: 303,6 KB
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Phan Thị Quỳnh Chi
  Phan Thị Quỳnh Chi

  bài 4 phần địa lí bị sai rồi ạ


  Thích Phản hồi 29/12/22
  • huyền phạm ngọc
   huyền phạm ngọc

   bài 4 phần địa lí bị sai rồi ạ😅


   Thích Phản hồi 02/01/23
   • Thanh An Trần Thị
    Thanh An Trần Thị

    Kệ


    Thích Phản hồi 20:54 30/12
    • Lê Tư
     Lê Tư

     hi

     Thích Phản hồi 03/01/23
     • Lê Tư
      Lê Tư

      bài 4  phần địa lý sai 😅😅

      Thích Phản hồi 03/01/23