Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 19 ôn tập Violympic lớp 1 môn Toán

Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao gồm 19 vòng cho các em học sinh lớp 1 có thêm tài liệu ôn luyện, để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic - Giải Toán qua mạng Internet đạt kết quả cao.

Với 19 đề tự luyện thi Violympic Toán lớp 1, các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi, cũng như các dạng bài tập thường gặp trong đề thi Violympic để ôn tập thật hiệu quả. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Bài 1: Hoàn thành phép tính

(Điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng, sau đó viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:....6 + 2.... = 48

Câu 1.2: 3.... + 52 = ...6

Câu 1.3: 3... + ...5 = 59

Câu 1.4: ....2 + 31 = 9....

Câu 1.5: 9... - ....1 = 16

Câu 1.6:...7 - 3... = 11

Câu 1.7: 5... - ....1 = 21

Câu 1.8: 7... - ...1 = 24

Câu 1.9:...4 - 12 = 4....

Câu 1.10: 75 + ...3 = 9...

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7... < 71

Câu 2.2: 45 + 14 - ..... = 28

Câu 2.3: 46 - .... + 50 = 84

Câu 2.4: Có tất cả bao nhiêu số lớn hơn 42 nhưng nhỏ hơn 76?

Câu 2.5: Hòa nghĩ ra một số mà khi lấy số đó trừ đi 14 thì cũng được kết quả bằng với kết quả khi lấy 20 cộng với 11. Hỏi Hòa nghĩ ra số nào?

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Số liền sau số 45 là số: ..............

Câu 3.2: Năm nay bố 38 tuổi, con 12 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.3: 73 - 21 + .... = 67

Câu 3.4:... - 34 = 52 - 11

Câu 3.5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà mỗi số đó đều có chữ số 8.

Câu 3.6: Biết số A = 78 - 14. Vậy số liền sau số A là số ........

Câu 3.7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 45?

Câu 3.8: Năm nay mẹ 59 tuổi, mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.9: 25 - 12 + 46 = 23 + .....

Câu 3.10: Trong lớp 1A, tổ một có 13 bạn. Nếu tổ một thêm 2 bạn nữa thì số bạn ở tổ một bằng số bạn ở tổ hai. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn?

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài 1: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

Bài 2: Vượt chướng ngại vật.

Tính 1, 5 – 3 = .......

2, 4 – 3 = ......

3, 2 – 1 + 4 = .......

4, 3 + 1 = .......

5, 5 – 2 = ......

Bài 3: Điền vào chỗ ......

1, 3 + 5 = ......

2, 2 + 6 = ......

3, 7 + 1 = .......

4, 6 – 4 = .........

5, 5 – 2 + 3 = ........

6, 4 + 4 = ........

Điền dấu > , < , = vào chỗ .....

7, 2 + 5 ..... 4 – 2 – 1

8, 2 + 2 ..... 5

9, 7 – 3 ..... 6 – 6

10, 8 – 2 – 1 ....... 3 + 4

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 3

Bài 1: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = .......

2, 9 – 4 = ......

3, 8 – 5 + 3 = .......

4, 9 – 3 – 2 = .......

5, 10 – 6 + 3 = ......

6, 1 + 4 + 5 = .......

7, 1 + 2 + 7 = .......

8, 10 – 5 = ........

9, 1 + 3 + 5 = .......

10,10 – 5 – 3 = .....

11,10 – 4 – 3 = ......

12,10 – 7 + 2 = ......

Điền dấu > , < , = vào chỗ .....

13, 8 – 3 + 2 ..... 10 – 3 – 2

14,9 – 5 ..... 8 – 3 - 1

15,9 – 3 ..... 10 – 5 + 3

16,7 – 4 + 2 ....... 10 - 6

Bài 3: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 3

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Bài 2: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 = 10 - .......

2. Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 6 ...... 3

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 - ..... = 7 – 6 + 3

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 6 + ....... = 7

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 4 + ...... = 7 + 2 + 1

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.950
  • Lượt xem: 27.105
  • Dung lượng: 1,1 MB
Liên kết tải về
Tìm thêm: Toán Lớp 1 Violympic
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chủ đề liên quan