Mẫu bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc Mẫu 01-SDKD/ĐVĐT ban hành kèm theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN

Mẫu bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc được lập ra nhằm đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. Mẫu bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc được ban hành kèm theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN về Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ngày 15/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo

    Tài liệu tham khảo khác