Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 Bài tập trắc nghiệm Toán 9

Trắc nghiệm Toán 9 năm 2021 - 2022 là tài liệu luyện thi không thể thiếu dành cho các học sinh lớp 9 chuẩn bị thi học kì 2 và thi vào 10 tham khảo. Tài liệu bao gồm các dạng bài trắc nghiệm Đại số và Hình học trọng tâm trong chương trình Toán 9.

Bài tập trắc nghiệm Toán 9 được biên soạn khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Với mỗi chủ đề bao gồm nhiều dạng bài tập tổng hợp với nhiều ý hỏi, phủ kín các dạng toán thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản; học sinh có học lực khá, giỏi nâng cao tư duy và kỹ năng giải đề với các bài tập vận dụng nâng cao.

Trắc nghiệm Toán 9 năm 2021 - 2022

I/ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA BIỂU THỨC – CĂN THỨC:

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

1. Căn bậc 2 số học của số 1 không âm là số

A. số có bình phương bằng a

B. -\sqrt{a}

C. \sqrt{a}

D. \pm \sqrt{a}

2. Căn bậc hai số học của (-3)^{2} là :

A. -3

B. 3

C. -81

D. 81

3. Cho hàm số y=f(x)=\sqrt{x-1}. Biến số x có thể có giá trị nào sau đây:

A. x \leq-1

B. x \geq 1

C. x \leq 1

D. x \geq-1

4. Cho hàm số: y=f(x)=\frac{2}{x+1}. Biến số x có thể có giá trị nào sau đây:

A. x \leq-1

B. x \geq-1

C. x \neq 0

D. x \neq-1

5. Căn bậc hai số học của 5^{2}-3^{2} là:

A. 16

B. 4

C. -4

D. \pm 4.

6. Căn bậc ba của -125 là:

A. 5

B. -5

C. \pm 5

D. -25

7. Kết quả của phép tính \sqrt{25+144} là:

A. 17

B. 169

C. 13

D. \pm 13

8. Biểu thức \frac{\sqrt{-3 x}}{x^{2}-1} xác định khi và chỉ khi:

A. x \geq 3 và x \neq-1

B. x \leq 0 và x \neq 1

C. x \geq 0 và x \neq 1

D x \leq 0 và x \neq-1

9. Tính \sqrt{5^{2}}+\sqrt{(-5)^{2}} có kết quả là:

A. 0

B. -10

C. 50

D. 10

10. Tính:\sqrt{(1-\sqrt{2})^{2}}-\sqrt{2} có kết quả là:

A. 1-2 \sqrt{2}

B. 2 \sqrt{2}-1

C. 1

D. -1

11. \sqrt{-x^{2}+2 x-1} xác định khi và chỉ khi:

A. x \in R

B. x=1

C. x \in \varnothing

D. x \geq 1

12. Rút gọn biểu thức:-\frac{\sqrt{x^{2}}}{x} với x>0 có kết quả là:

A. -x

B. -1

C. 1

D. x

13. Nếu \sqrt{a^{2}}=-a thì :

A. a \geq 0

B. a=-1

C. a \leq 0

D. a=0

14. Biểu thức \sqrt{\frac{x^{2}}{x+1}} xác định khi và chỉ khi:

A. x>-1

B. x \geq-1

C. x \in R

D. x \geq 0

15. Rút gọn \sqrt{4-2 \sqrt{3}} ta được kết quả:

A. 2-\sqrt{3}

B. 1-\sqrt{3}

C. \sqrt{3}-1

D. \sqrt{3}-2

.................

Nội dung đầy đủ trắc nghiệm Toán 9

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 21.827
  • Lượt xem: 85.442
  • Dung lượng: 494,3 KB
Liên kết tải về
Tìm thêm: Toán 9
Sắp xếp theo