30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Giới thiệu Tải về
  • 182 Đánh giá

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán giúp các em học sinh lớp 1 làm quen với các dạng bài tập khác nhau, luyện giải đề để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kỳ II sắp tới đạt kết quả cao.

Kiến thức lớp 1 về cơ bản là khá đơn giản chủ yếu là các bài tập về cộng, trừ, bài toán đếm hình, điền số thích hợp vào chỗ trống, đặt tính rồi tính, khoanh tròn số bé nhất, số lớn nhất. Với bộ đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 này, mỗi ngày các em chỉ cần luyện giải 1 hoặc 2 đề là sẽ nhanh chóng làm quen với tất cả các dạng bài tập để giải toán ngày một nhanh hơn.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42

……………….

……………….

……………….

94 - 21

……………….

……………….

……………….

50 + 38

……………….

……………….

……………….

67 – 3

……………….

……………….

……………….

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

- Số liền sau của 23 là 24 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 84 là 83 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 79 là 70 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 98 là 99 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 99 là 100 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 5 (1đ) : Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60;…; …;…, 64;

65; …; 67;…;…; 70

71;…; 73;…;…;

76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:.......... Ba mươi hai:............

Chín mươi bảy:......... Hai mươi tám: ...........

Sáu mươi chín:....... Tám mươi tư: .........

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a)

45 + 34

……………….

……………….

……………….

56 - 20

……………….

……………….

……………….

18 + 71

……………….

……………….

……………….

74 - 3

……………….

……………….

……………….

b) 58cm + 40cm = …. 57 + 2 - 4 = ….

Bài 3. Điền > < =

63 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán 60

19 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán 17

65 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán 48

54 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán 72

88 - 45 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán 63 - 20

49 - 2 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán 94 - 2

Bài 4: Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng?

Bài giải

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:

- Một hình vuông và một hình tam giác?

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Viết số (2 điểm)

A) Viết các số từ 89 đến 100:

………………………………………..………………………………………..………

B) Viết số vào chỗ chấm:

Số liền trước của 99 là ………… ; 70 gồm ………… chục và …………đơn vị

Số liền sau của 99 là ………… ; 81 gồm ………… chục và …………đơn vị

Bài 2: (3 điểm)

A) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... ; 45 – 20 = ……... ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

B) Đặt tính rồi tính:

  51 + 27                                   78 – 36

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ? (1 điểm)

Bài 3

…………… giờ

Bài 3

…………… giờ

Bài 4: Điền dấu >, <, = (1 điểm) 

79 ……… 74

60 ……… 95

56 ……... 50 + 6

32 – 2 …….. 32 + 2

 Bài 5: (1 điểm)

Bài 5

Hình vẽ bên có:

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 6: Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Mời các bạn tải về để xem thêm các đề kiểm tra cuối học kì 2 toán lớp 1

(182 lượt)
  • Lượt tải: 147.231
  • Lượt xem: 434.458
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 657,9 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo