Tiếng Anh 9 Unit 5: Skills 1 Soạn Anh 9 trang 56

Soạn Skills 1 Unit 5 lớp 9 là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 56 bài Wonders of Viet Nam được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 1 được trình bày cẩn thận, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ kiến thức theo bài. Qua đó các bạn hiểu sâu sắc nhất những nội dung kiến thức quan trọng và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Bên cạnh đó các bạn xem thêm nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Tiếng Anh 9. Ngoài ra các bạn xem thêm File nghe tiếng Anh 9.

Tiếng Anh 9 Unit 5: Skills 1

Câu 1

Read an article about the Perfume Pagoda. Look at ... (Đọc bài báo sau về chùa Hương. Nhìn vào các từ bảng rồi tìm những từ đó trong đoạn văn và gạch chân. Chúng có nghĩa là gì?)

Perfume Pagoda is a religious site as well as being a great sight-seeing spot in Viet Nam. It is situated in Huong Son Commune, My Duc District, Ha Noi. It is a vast complex of Buddhist temples and shrines, including Den Trinh (Presentation Shrine) and Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, in the limestone Huong Tich mountains. The centre of this complex is the Perfume Temple, also called Chua Trong (Inner Temple), located in Huong Tich Cavern. It is thought that the first temple was built on the current site of Thien Tru in the 15th century during the reign of Le Thanh Tong. Over the years some of its structures which were in ruins have been restored or replaced.

Many Vietnamese works of literature, both old and modern, have made Perfume Pagoda their focus. It has also provided backdrops for many famous paintings. Its beauty has been used as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry. Nowadays during its festival (from the middle of January to the middle of March on the lunar calendar), Perfume Pagoda attracts large numbers of pilgrims from all over Viet Nam.

Hướng dẫn dịch

Chùa Hương là một địa điểm tín ngưỡng cũng như một thắng cảnh đẹp ở Việt Nam. Nó tọa lạc ở phường Hương Sơn, quận Mỹ Đức, Hà Nội. Nó là một quần thể đền và điện Phật to lớn, bao gồm đền Trình và chùa Thiên Trụ ở núi đá vôi Hương Tích. Trung tâm của quần thể là đền Hương, còn gọi là chùa Trong tọa lạc tại động Hương Tích. Nó được cho rằng đó là ngôi đền đầu tiên được xây dựng trên vị trí hiện tại của Thiên Trụ vào thế kỉ 15 suốt triều đại Lê Thánh Tông.

Qua nhiều năm một vài cấu trúc của nó bị hư hại đã được khôi phục và thay thế.

Nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, gồm xưa và hiện đại đã lấy chùa Hương làm chủ đề. Nó cũng cung cấp nền cho nhiều bức tranh nổi tiếng, vẻ đẹp của nó được sử dụng như một chủ đề của nhiều bài hát nổi tiếng và là một đề tài của vãn thơ. Ngày nay trong suốt lễ hội của nó (từ giữa tháng Giêng đến giữa tháng Ba âm lịch), chùa Hương thu hút số lượng lớn người hành hương trên khắp Việt Nam.

vast (adj): rộng lớn, to lớn (về kích cỡ, số lượng)

pilgrim (n): người hành hương - người đi đến 1 vùng linh thiêng vì lý do tôn giáo.

theme (n): chủ đề hoặc ý chính

backdrop (n): tấm màn lớn

reign (n): triều đại

Câu 2

Read the article again and answer the questions. (Đọc bài báo và trả lời câu hỏi)

1. Where is the Perfume Pagoda located?

(Chùa Hương ở đâu?)

2. What does the complex of the Perfume Pagoda include?

(Khu phức hợp Chùa Hương bao gồm những gì?)

3. Where is the centre of this complex located?

(Trung tâm của khu phức hợp được đặt ở đâu?)

4. What is special about the beauty of the Perfume Pagoda?

(Vẻ đẹp đặc biệt của chùa Hương là gì?)

5. Who visits the Perfume Pagoda during its religious festival?

(Ai ghé thăm Chùa Hương trong suốt lễ hội?)

Gợi ý đáp án

1. It is located in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi.

2. It includes Den Trinh (Presentation Shrine), Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, and the Perfume Temple.

3. The centre of this complex, the Perfume Temple, also known as ChuaTrong (Inner Temple), is located in Huong Tich Cavern.

4. Its beauty has been used as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry.

5. Pilgrims from all over Viet Nam do.

Câu 3

Work in pairs. Below are some of the that have caused damage to ... (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một vài điều gây hại cho kì quan nhân tạo ở Việt Nam. Đặt chúng theo trình tự nghiêm trọng dần. Đưa ra lí do. Bạn có thêm gì không?)

________

a. Many roads, hotels, factories, etc., have been built around man-made wonders.

(Có nhiều đường sá, khách sạn, nhà máy được xây dựng quanh các kỳ quan nhân tạo.)

________

b. Too many tourists visit man-made wonders every day.

(Có quá nhiều du khách tham quan các kỳ quan nhân tạo mỗi ngày.)

________

c. Local governments don't have long-term measures to protect man-made wonders from severe weather conditions.

(Chính quyền địa phương không có những biện pháp dài hạn để bảo vệ các kỳ quan nhân tạo khỏi những tác động xấu của điều kiện thời tiết.)

________

d. Recent restorations have changed the original structure of some man-made wonders.

(Những khu nghỉ dưỡng được xây dựng gần đây thay đổi cấu trúc của một số kỳ quan nhân tạo.)

________

e. Many valuable things have been stolen from man-made wonders.

(Nhiều tài sản ở những kỳ quan nhân tạo bị trộm cắp.)

Gợi ý đáp án

Thứ tự: b-a-c-d-e

Hướng dẫn dịch

a. Có nhiều đường xá, khách sạn, nhà máy được xây dựng quanh các kỳ quan nhân tạo.

b. Có quá nhiều du khác thăm quan các kỳ quan nhân tạo mỗi ngày.

c. Chính quyền địa phương không có những biện pháp dài hạn để bảo vệ các kỳ quan nhân tạo khỏi những tác động xấu của điều kiện thời tiết.

d. Những khu nghỉ dưỡng được xây dựng gần đây thay đổi cấu trúc của một số kỳ quan nhân tạo.

e. Nhiều tài sản ở những kỳ quan nhân tạo bị trộm cắp.

Câu 4

a. Work in pairs. Use the ideas in 3 to suggest ways to protect and preserve the man-made wonders of Viet Nam. (Làm việc theo cặp. Sử dụng 3 ý tưởng để gợi ý cách bảo vệ và bảo tồn các kì quan nhân tạo của Việt Nam.)

Gợi ý:

A: It is reported that many man-made wonders have been damaged. What should we do to protect and preserve them?

B: I suggest that local government should have long-term measures to protect man-made wonders from severe weather conditions.

A: It must be helpful. I’d like to suggest limiting the number of building around them to preserve them.

b. Report your best ideas to the class. (Thuyết trình những ý tưởng hay nhất cho cả lớp nghe.)

Gợi ý:

We suggested that local government should have long-term measures to protect man-made wonders from severe weather conditions. As we can see many man-made wonders are placed outdoors so weather can affect them significantly. If we don’t have long-term measures, they can be ruined little by little, day by day.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 17
  • Lượt xem: 2.359
  • Dung lượng: 128,3 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Tiếng Anh 9
Sắp xếp theo