Tuyển tập 65 đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

Tuyển tập 65 đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán giúp các em học sinh tham khảo, luyện giải đề, nắm thật chắc cấu trúc đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1, để ôn thi hiệu quả.

Với 65 đề giữa kì 1 môn Toán 1, còn giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề thi giữa kì 1 Toán 1 sách mới. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian: 40 phút

Câu 1: Số?

Tìm số

Câu 2: Số?

1
02
108

Câu 3:

   3  4               8 9

5 10             9 9

3 + 2 5                     7 2 + 2

Câu 4: Tính

4
+
   1
____

3
+
   2
____

5
+
  0
____
2
+
   2
____

2
+
   3
____

Câu 5: Tính

3 + 2 =
4 + 1 =

5 + 0 =
2 + 2 =

2 + 2 + 1 =
3 + 2 + 0 =

Câu 6: Hình dưới có…hình tam giác

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian: 40 phút

Câu 1:

a. Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

b. Viết theo mẫu:

2: hai

3:……….

7:………..

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào ô trống

              1  3

8 10

4 2              3 2 + 1

7 9        4 + 1 1 + 4

Câu 3: Tính

a. 1 + 1 = ..........
    3 + 2 = ..........

2 + 0 = ..........
1 + 2 = ..........

b.    4
    +
       1
     ____
2
+
  2
____

........

........
3
+
  0
___
2
+
  3
____

........

........

c. 2 + 1 + 1 = ……              3 + 0 + 2 = ……

Câu 4: Số?

Câu 5: Khoanh vào số lớn nhất

a.      2            5           7           9

b.      4            1           6           8

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 3

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian: 40 phút

Bài 1:

a) Viết số

02457810

b) Đọc số theo mẫu:   3: ba ;          7:........... ;           10:..............

Bài 2:

a) Tính:

2 + 1 = ….. 
1 + 2 = …...

2 + 3 = ….. 
5 + 0 = …..

2 + 2 = …..
3 + 0 = …..

b) Tính:

3
+
  1
____
2
+
  3
____
................
1
+
  2
____
0
+
  4
____
................

Bài 3: Điền ( >, <, = ) ?

4 ............ 5

3 ............ 2

2 + 2 ............ 4

3 + 2 ............ 3

Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

 Bài 4

Bài 5: Viết số: ?

 Bài 5

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 4

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian: 40 phút

Bài 1. Viết các số 7; 2; 5; 8; 3; 6;9 theo thứ tự bé dần:

 Bài 1

Bài 2. Số?

 Bài 2

Bài 3. Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần

 Bài 3

Bài 4. Tính:

 Bài 4

Bài 5:

 Bài 5

Bài 6:

Hình bên có:

Có……….hình tam giác

Có……….hình vuông

 Bài 6

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 29.712
  • Lượt xem: 92.902
  • Dung lượng: 1,7 MB
Tìm thêm: Toán Lớp 1
Sắp xếp theo