Soạn bài Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 12 trang 34 sách Kết nối tri thức tập 1

Tài liệu Soạn văn 12: Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện, sẽ được Download.vn giới thiệu đến bạn đọc.

Nói và nghe: Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện
Nói và nghe: Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết của tài liệu tham khảo sẽ được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Nói và nghe: Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

1. Chuẩn bị nói

a. Lựa chọn đề tài

- Đề tài của bài nói có thể là đề tài của bài viết được bạn thực hiện trước đó. Nếu vậy, bạn cần đọc lại bài viết, rút gọn bài viết thành một dàn ý bài nói, có điều chỉnh theo hướng phù hợp với hoạt động nói và nghe.

- Nếu bạn chọn đề tài mới thì việc chuẩn bị phải công phu hơn. Bạn cần thực hiện nghiêm túc quy trình: Chọn đọc hai tác phẩm phù hợp => so sánh => hình thành luận điểm đánh giá về từng tác phẩm trên cơ sở so sánh => xây dựng dàn ý bài nói (viết trên giấy hay thể hiện bằng các slide dùng để trình chiếu).

b. Tìm ý và sắp xếp ý

- Bám sát các yêu cầu về hoạt động nói và nghe của bài học đã nêu ở trên để tự đặt ra những câu hỏi tìm ý phù hợp.

- Ý nói về “cách thức đã thực hiện khi so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện” cần bao gồm các thông tin: bạn đã tập trung chú ý phương diện e nào của hai tác phẩm được đưa ra để so sánh? Việc lập phiếu ghi chép các dữ liệu cần thiết được tiến hành ra sao?

- Các ý cơ bản của bài nói có thể được sắp xếp theo hình thức tuyến tính hoặc được tổ chức dưới dạng một bảng so sánh hay được thể hiện bằng sơ đồ tổng hợp.

2. Thực hành nói

- Bài nói tuân thủ dàn ý đã chuẩn bị với kết cấu gồm ba phần: Mở đầu, Triển khai, kết luận. Trong khi nói, có thể đưa thêm những ý tưởng mới nảy sinh nhưng tránh sa đà.

- Cần giúp người nghe hiểu rõ mục đích của việc so sánh hai tác phẩm chuyện với nhau, thường xuyên quan tâm trả lời câu hỏi: so sánh để làm gì?

- Nêu điều kiện cho phép, nên sử dụng bảng hay sơ đồ so sánh hoặc trình chiếu các slide, giúp người nghe có được cái nhìn tổng quan về nội dung trình bày.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 47
Sắp xếp theo