Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 131 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 131, 132

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Giải Toán lớp 4: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 131, 132. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 131 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập chung

Giải bài tập Toán 4 trang 131, 132

Bài 1

Tính:

a) \frac{2}{3} + \frac{5}{4};      b) \frac{3}{5} + \frac{9}{8};     c) \frac{3}{4} - \frac{2}{7};     d) \frac{{11}}{5} - \frac{4}{3}

Đáp án:

a) \frac{2}{3} + \frac{5}{4} = \frac{8}{{12}} + \frac{{15}}{{12}} = \frac{{23}}{{12}}

b) \frac{3}{5} + \frac{9}{8} = \frac{{24}}{{40}} + \frac{{45}}{{40}} = \frac{{69}}{{40}}

c) \frac{3}{4} - \frac{2}{7} = \frac{{21}}{{28}} - \frac{8}{{28}} = \frac{{13}}{{28}}

d) \frac{{11}}{5} - \frac{4}{3} = \frac{{33}}{{15}} - \frac{{20}}{{15}} = \frac{{13}}{{15}}

Bài 2

Tính:

a) \frac{4}{5} + \frac{{17}}{{25}};      b) \frac{7}{3} - \frac{5}{6};       c) 1 + \frac{2}{3};      d) \frac{9}{2} - 3

Đáp án:

a) \frac{4}{5} + \frac{{17}}{{25}} = \frac{{20}}{{25}} + \frac{{17}}{{25}} = \frac{{37}}{{25}}

b) \frac{7}{3} - \frac{5}{6} = \frac{{14}}{6} - \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}

c) 1 + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}

d) \frac{9}{2} - 3 = \frac{9}{2} - \frac{6}{2} = \frac{3}{2}

Bài 3

Tìm x :

a) x + \frac{4}{5} = \frac{3}{2}

b) x - \frac{3}{2} = \frac{{11}}{4}

c) \frac{{25}}{3} - x = \frac{5}{6}

Đáp án:

a) x + \frac{4}{5} = \frac{3}{2}

x = \frac{3}{2} - \frac{4}{5}

x = \frac{7}{{10}}

b) x - \frac{3}{2} = \frac{{11}}{4}

x = \frac{{11}}{4} + \frac{3}{2}

x = \frac{{17}}{4}

c) \frac{{25}}{3} - x = \frac{5}{6}

x = \frac{{25}}{3} - \frac{5}{6}

x = \frac{{15}}{2}

Bài 4

Rút gọn rồi tính:

a) \dfrac{12}{17} +\dfrac{19}{17}+\dfrac{8}{17};      b)\dfrac{2}{5} +\dfrac{7}{12}+\dfrac{13}{12}

Đáp án:

a) \frac{{12}}{{17}} + \frac{{19}}{{17}} + \frac{8}{{17}} = \frac{{12}}{{17}} + \frac{8}{{17}} + \frac{{19}}{{17}} = \frac{{20}}{{17}} + \frac{{19}}{{17}} = \frac{{39}}{{17}}

b) \frac{2}{5} + \frac{7}{{12}} + \frac{{13}}{{12}} = \frac{2}{5} + \frac{{20}}{{12}} = \frac{2}{5} + \frac{5}{3} = \frac{6}{{15}} + \frac{{25}}{{15}} = \frac{{31}}{{15}}

Bài 5

Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có \frac{2}{5} số học sinh học Tiếng Anh và \frac{3}{7} số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Đáp án:

Số học sinh học Tin học và Tiếng Anh chiếm số phần tổng số học sinh cả lớp là:

\frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \frac{{29}}{{35}} (tổng số học sinh cả lớp)

Đáp số: \frac{{29}}{{35}} tổng số học sinh cả lớp.

Chia sẻ bởi: 👨 Thu Thảo
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 07
  • Dung lượng: 134,4 KB
Liên kết tải về