Phải làm sao khi sổ điểm trên VnEdu bị khóa?

Thông thường VnEdu không xảy ra nhiều lỗi, tuy nhiên trong quá trình sử dụng cũng có một số vấn đề phát sinh như việc VnEdu bị khóa mà chúng ta không biết được nguyên nhân. Lỗi nàu sẽ xảy ra với tài khoản VnEdu giáo viên.

Nguyên nhân việc VnEdu bị khóa chính là việc các thầy cô giáo bộ môn chưa được phân quyền nên cần giáo viên chủ nhiệm thêm vào danh sách giáo viên. Dưới đây là các cách xử lý khi sổ điểm trên VnEdu bị khóa được tổng hợp bởi Download.vn.

VnEdu

Cách xử lý khi sổ điểm trên VnEdu bị khóa

Sổ nhập liệu đã bị khóa

Tại giao diện chính của VnEdu, nhấn vào Start > Quản lý nhà trường > Quản trị hệ thống > Khóa nhập liệu các sổ. Khi đó hệ thống hiển thị giao diện như hình dưới, bạn chỉ cần bỏ tích chọn ở ô Khóa sổ điểm cần nhập/sửa điểm, rồi nhấn vào nút Cập nhật là xong.

Điểm đã nhập bị khóa

Tại giao diện chính của VnEdu, nhấn vào Start > Quản lý nhà trường > Quản trị hệ thống > Khóa các điểm đã nhập. Sau đó, chọn dòng thông tin khóa sổ điểm và nhấn vào Mở sổ điểm.

GVBM chưa được phân công giảng dạy

Tại giao diện chính của VnEdu, nhấn vào Start > Quản lý nhà trường > Quản trị hệ thống > Phân công giảng dạy. Sau đó, chọn giáo viên cần phân công, chọn môn học, chọn lớp, rồi nhấn vào nút Lưu.

Giáo viên nhập/sửa điểm không phải là GVBM, GVCN

Nếu giáo viên nhập, sửa điểm không phải là GVCN, GVBM ở lớp đó thì admin sẽ phải ủy quyền cho giáo viên đó. Để thực hiện nhấn vào Start > Quản lý nhà trường > Quản lý học tập > Nhập sổ điểm > Ủy quyền nhập điểm:

  • Áp dụng ủy quyền này cho tất cả các lớp: Cho phép giáo viên được nhập/sửa điểm môn này trên tất cả các lớp.
  • Áp dụng ủy quyền này cho tất cả các môn: Cho phép giáo viên được nhập/sửa điểm các môn trên tất cả lớp này.

Tích chọn giáo viên cần ủy quyền, rồi nhấn nút Lưu.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp thầy cô nhanh chóng khắc phục, để tiếp tục nhập điểm, sửa điểm cho học sinh của mình.

Chúc thầy cô thực hiện thành công!

  • 31.265 lượt xem
👨 Đỗ Duyên Cập nhật: 17/05/2024
Xem thêm: VnEdu
Sắp xếp theo