Mẫu Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 Thông báo nghỉ Tết 2021

Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 giúp cơ quan, doanh nghiệp, công ty thông báo tới nhân viên, đối tác của mình lịch nghỉ cụ thể, để không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 112 Bộ luật lao động 2019, ngày Tết Âm lịch 2021 người lao động được nghỉ 7 ngày từ ngày 10/2/2021 (29 Tết) đến ngày 16/2/2021 (mùng 5 Âm lịch), đi làm trở lại vào ngày 17/2/2021 (mùng 6 Âm lịch):

Banner Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2021

Mẫu thông báo nghỉ Tết 2021 cho Công ty

CÔNG TY ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ................

.............., ngày...tháng... năm...

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021

- Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

- Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

- Tết âm lịch Tân Sửu: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch Tân Sửu, từ ngày ...................... (............... âm lịch) đến hết ngày ...................... (Mùng ........ tết).

- CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội:

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ........% lương cho những ngày:

- ..... ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ....................... đến hết .................

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

- Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

- Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

- Tắt toàn bộ thiết bị điện

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày .........................

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

- ......................

- ......................

GIÁM ĐỐC

Mẫu thông báo nghỉ Tết Tân Sửu 2021 cho sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC .........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .........

........, ngày ....tháng ....năm........

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đối với học viên, sinh viên

Căn cứ Biểu đồ đào tạo năm học 2020 - 2021 bậc sau đại học, đại học;

Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với học viên, sinh viên như sau:

  • Nghỉ tết Nguyên đán: Học viên, sinh viên được nghỉ 3 tuần, bắt đầu từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Từ thứ Hai, ngày 22/02/2021 học viên, sinh viên trở lại trường học tập theo lịch đã công bố.

Lưu ý: Thời gian học của học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 dự kiến bắt đầu từ ngày 11/01/2021, học viên, sinh viên theo dõi cổng thông tin cá nhân để đăng ký học phần học.

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, ............ hoặc email: ..........

Trân trọng.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 12.001
  • Lượt xem: 43.295
  • Dung lượng: 161,5 KB