Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 2023 Mẫu kịch bản đại đoàn kết khu dân cư 2022

Vào Ngày đại đoàn kết dân tộc 18/11 các đơn vị sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm. Dưới đây là 2 mẫu kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm đầy đủ các hoạt động, nội dung sẽ diễn ra giúp ban tổ chức có được sự chuẩn bị chú đáo nhất.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức hàng năm vào ngày 18/11
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức hàng năm vào ngày 18/11

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ra đời với mong muốn các khu dân cư nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhằm phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986, Đảng ta đã quyết định lấy ngày 18/11/1930 – ngày Đảng thành lập Mặt trận Thống nhất - để làm Ngày Truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu lời dẫn chương trình để chuẩn bị thật tốt cho ngày hội sắp tới.

Tham khảo: Bài phát biểu Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày nào?

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được quy định cụ thể tại Điều 11 Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015, theo đó: Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kịch bản chương trình đại đoàn kết toàn dân tộc - Mẫu 1

1. Văn nghệ chào mừng

2. Ổn định tổ chức - Chào cờ

3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu khách:

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các đ/c trong ban CTMT thôn và toàn thể nhân dân thôn...............................

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm ......, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố............... lần thứ……, chào mừng ..... năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ….. của đảng.

Hôm nay, ngày….. tháng …… năm......, Ban công tác Mặt trận, cán bộ và nhân dân thôn Trường Xuân tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư Thôn................, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng khu dân cư.

Rất vinh dự cho nhân dân Thôn ........................ về dự với ngày hội đại đoàn kết dân tộc hôm nay còn có sự hiện diện của các vị khách quý!

Xin trân trọng giới thiệu!

Về phía huyện có:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng)

Về phía xã có:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng)

Về phía thôn có:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cùng toàn thể các cụ, ông, bà và nhân dân thôn........................ cũng về dự.

(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng)

- Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông.......................... trưởng BCTMT thôn........................ lên ôn lại lịch sử và truyền thống của mặt trận tổ quốc Việt Nam, vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

- Tiếp theo chương trình xin chân trọng kính mời ông............................... – Trưởng thôn....................... lên thông qua báo cáo tổng kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, nhiệm vụ nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Vừa rồi hội nghị đã được nghe Ông............................. – Trưởng thôn......................... lên thông qua báo cáo tổng kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, nhiệm vụ nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Sau đây xin mời các vị đại biểu đại diện hộ gia đình có ý kiến đóng góp cho bản báo cáo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu ông......................... TBCTMT thôn.............. công bố danh sách hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm.....

- Xin trân trọng kính mời ông.............................trưởng thôn.................. thông qua danh sách và trao thưởng cho cá nhân các gia đình, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, ngày càng vững mạnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

- MTTQVN kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn coi trọng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp vói sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại, Lãnh đạo nhân dân Việt Nam liên tiếp giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập của tổ quốc, tự do hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết thành một chân lý:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công

Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, là đường lối căn bản, lâu dài trước sau như một của Đảng và nhà nước Việt Nam.

Sau đây xin trân trọng kính mời ông:……………………………..

Đại diện cho ĐU - HĐND - UBND huyện................ lên phát biểu chỉ đạo hội nghị và trao quà cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn

Tôi xin phép được thông qua 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lên nhận quà:

……………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………….....................

Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông:………………….

Đại diện cho ĐU - HĐND - UBND xã.................... lên phát biểu ý kiến.

- Thành tựu trong những năm qua mà các hộ gia đình trong thôn................................. đã đạt được là điều kiện hết sức quan trọng để tăng cường và tiếp tục mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và tạo điều kiện thuận lợi để chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân tăng lên, trở trành nhân tố căn bản đảm bảo sự ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân địa phương, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.

- Sau đây xin kính mời ông:.......................... TBCTMT thôn......................... lên phát động thi đua đăng ký các danh hiệu văn hóa năm.....

BẾ MẠC

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa bà con nhân dân thôn...........................

- Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chương trình ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm..... ở khu dân cư chúng ta đã hoàn thành chương trình đề ra.

- Sau đây xin kính mời ông:.............................. TBCTMT thôn....................... lên phát cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

Kịch bản chương trình đại đoàn kết toàn dân tộc - Mẫu 2

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân khu ....................!

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của UBMTTQ xã ......................, thực hiện Nghị quyết lãnh chỉ đạo của Chi bộ ..................... về việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm ...... Trong không khí tưng bừng phấn khởi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm .... năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/....). Hôm nay Ban công tác Mặt trận và nhân dân khu ................................ dưới sự chỉ đạo của cấp Ủy chi bộ long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư ............... năm......

Đây là dịp để toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong khu ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường hơn nữa sự gắn bó tình dân nghĩa Đảng và xây dựng thành công Nông thôn mới.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban tổ chức, cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu khách quý và toàn thể bà con nhân dân trong khu lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công. Chúc cho Ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Để chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư hôm nay, đội văn nghệ khu ................. xin được gửi tới quý vị đại biểu khách quý và bà con nhân dân những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính những thành viên khu .............. trình diễn.

Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác hy sinh cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong dân tộc Việt Nam. Và hôm nay trong ngày Hội long trọng ý nghĩa này, chúng ta cùng hướng về Người qua nhạc phẩm “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” của nhạc sĩ An Thuyên qua sự thể hiện của chị ...................... Kính mời quý vị và bà con cùng thưởng thức.

Vâng kể sao hết công ơn của Người. Hình ảnh của Bác kính yêu như lồng trong hình ảnh của ĐCSVN quang vinh. “Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta. Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa”. Tiếp theo mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc “Em là mầm non của Đảng” sáng tác Mộng Lân qua phần trình bày của em ............... Xin quý vị hãy vỗ tay hưởng ứng khi em trình bày ca khúc.

Kính thưa mỗi gia đình như một tế bào của xã hội, mỡi gia đình ấy có ấm no hạnh phúc thì xã hội mới ngày càng phát triển phồn vinh. Và hôm nay, đến với ngày hội của khu ta, các Sao nhí của khu cũng xin được góp vui một tiết mục múa giản dị mà sâu sắc “Gia đình nhỏ hạnh phúc to” – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung . Mời quý vị đại biểu và bà con hãy thưởng cho các Sao nhí của khu một tràng pháo tay giòn giã.

Trong những bài hát về Xuân, “Cung đàn mùa xuân“ của Nhạc sĩ Cao Việt Bách có lẽ là một trong những bài hát hay nhất, luôn được nhiều thế hệ chờ đón. Và hôm nay cúng ta hãy cùng một lần nữa sống lại cảm xúc hạnh phúc vô biên của mùa xuân 1975 của ca khúc qua sự thể hiện của anh ............ Mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng! Thưa quý vị.... những ca sĩ cây nhà lá vườn của khu còn nhiều, song do thời gian của buổi lễ có hạn nên chương trình văn nghệ xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, ngày càng quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho sự phát triển của khu dân cư. Chúc toàn thể bà con trong khu luôn mạnh khỏe, đoàn kết, đổi mới và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn.

Chào cờ!

Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông ................., Bí thư Chi bộ khu ................. lên khai mạc buổi lễ.

Kính thưa quý vị. Đã là người Việt Nam có lẽ không ai không thuộc những câu thơ dạy về đoàn kết của Bác Hồ:

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”

Truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh điều đó. Bác cũng đã dạy: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân”.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng phát huy sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân; coi đó là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định thành bại của cách mạng, bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Ðảng, phù hợp với đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi ra đời, ngày 18-11-1930, Đảng ta đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhằm tập hợp rộng rãi các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, con đường đã chọn. Suốt 91 năm qua, với các phương thức hoạt động, hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã lớn mạnh không ngừng và có những đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông ........................ - lên ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc VN trong sự nghiệp cách mạng hiện nay Trân trọng kính mời ông.

Kính thưa quý vị.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song trong năm qua Khu ........................... dưới sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo, sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của chi bộ khu, cán bộ và nhân dân khu ...................... đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, khắc phục mọi khó khăn vươn lên xây dựng đời sống kinh tế văn hóa xã hội mọi mặt và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông ............................ Bí thư chi bộ lên trình bày báo cáo tổng kết công tác thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của khu ..................... năm.....

Vừa rồi toàn thể ngày hội đã nghe báo cáo sơ kết công tác thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của khu ...................... năm...... Để cho bản báo cáo thêm hoàn thiện sau đây mời các ý kiến thảo luận đóng góp cho bản báo cáo đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Trong năm qua cán bộ và nhân dân trong khu ............................. chúng ta đã thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế gia đình và góp phần đóng góp cho sự phát triển KTXH của địa phương và đất nước. Tại hội nghị khu dân cư đã bình bầu một cách dân chủ, công khai các gia đình Đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm...... để đề nghị và đã được cấp trên công nhận. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông .................... - Đảng ủy viên. Trưởng ban văn hóa xã lên công bố quyết định và thông qua danh sách gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa năm..... của khu ................. Xin kính mời ông.

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể bà con nhân dân. Trong những năm qua, khu ........................ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Tại ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư ..................... của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông ........................... - ủy viên Ban thường vụ Huyện Ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra huyện.................... thay mặt cho lãnh đạo Huyện Ủy, UBND, UBMTTQ huyện................ và các vị đại biểu về dự ngày hội hôm nay lên phát biểu chỉ đạo và chia vui cùng ngày hội. Xin trân trọng kính mời ông.

Giới thiệu ông ...................... trưởng ban Công tác mặt trận khu lên cảm ơn và đáp từ.

Kính thưa quý vị. Thưa toàn thể bà con khu ....................

Công tác Mặt trận ở khu dân cư năm qua đã thu được rất nhiều kết quả và những thành công nhất định, song cũng còn nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong khu cần tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết, nỗ lực cố gắng hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KTXH năm...., góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã................. nhiệm kì............ mà Chi bộ và Đảng bộ đã đề ra.. Sau đây Xin mời Ban công tác mặt trận khu dân cư lên phát động phong trào thi đua năm...... và các thành viên của ban công tác mặt trận kí cam kết. Xin kính mời Ông ........................... - Ủy viên ban công tác Mặt trận khu .............

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể bà con khu dân cư.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và đoàn kết, Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư ........... đã thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin giới thiệu và kính mời Ông .................... - trưởng ban công tác Mặt trận khu lên bế mạc Ngày hội. Xin trân trọng kính mời ông.

Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 55/HD-MTTQ-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày....tháng .....năm........

HƯỚNG DẪN
Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Hướng dẫn Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

A. TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI GIAI ĐOẠN 2003 - 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết 20 năm Ngày hội giai đoạn 2003 - 2023 là hoạt động trọng tâm của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh hướng đến chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng dân cư trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Trên cơ sở tổng kết, giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có những đánh giá khách quan, toàn diện trong định hướng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội phù hợp với giai đoạn mới.

3. Việc tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và được thực hiện từ cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn) thiết thực, hiệu quả; tạo điểm nhấn tích cực hướng tới chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Nội dung

Nội dung tổng kết 20 năm tập trung làm rõ những tác động của Ngày hội trên các nội dung sau:

- Đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế sau 20 năm triển khai thực hiện Ngày hội.

- Kinh nghiệm và bài học rút ra sau 20 năm thực hiện. Lựa chọn những điểm mới, những mô hình tiêu biểu để minh chứng cho kết quả Ngày hội.

- Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng thực hiện trong giai đoạn mới.

(Có đề cương báo cáo tổng kết kèm theo)

2. Phương pháp tổng kết

Tổng kết 20 năm Ngày hội được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở:

- Cấp huyện, cấp xã căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương có thể tổng kết bằng văn bản hoặc tổ chức Hội nghị tổng kết.

- Cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết gắn với các hoạt động biểu dương, khen thưởng các các địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức Ngày hội.

3. Thời gian tổng kết

- Cấp xã, cấp huyện: Tổ chức tổng kết xong trong tháng 7/2023. Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội của cấp huyện gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 31/7/2023.

- Cấp tỉnh: Tổ chức tổng kết xong trong tháng 8 hoặc tháng 9/2023.

III. CƠ CẤU SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH THỦ TỤC HỒ SƠ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CẤP TỈNH

1. Hình thức khen thưởng

- Bằng khen của UBND tỉnh;

- Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

2. Cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn và quy trình thủ tục hồ sơ khen thưởng

(Có hướng dẫn cụ thể sau)

B. TỔ CHỨC NGÀY HỘI NĂM 2022

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...

- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương.

- Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, website, fanpage của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

- Tuyên truyền thông qua cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể tại cộng đồng dân cư.

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp tổ chức Ngày hội.

II. QUY MÔ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ NGÀY HỘI

1. Quy mô tổ chức Ngày hội

Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, việc tổ chức Ngày hội được thực hiện theo các quy mô như sau:

- Tổ chức Ngày hội ở 01 khu dân cư: do Ban Công tác Mặt trận chủ trì.

- Tổ chức Ngày hội từ 02 khu dân cư trở lên: do Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp, phân công thực hiện. Tùy tình hình thực tế của địa phương có thể lựa chọn hình thức tổ chức Ngày hội cho phù hợp.

- Tổ chức Ngày hội trong phạm vi cấp xã, phường, thị trấn: Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chủ trì và phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức thực hiện.

(Căn cứ tình hình cụ thể, địa phương có thể lựa chọn hình thức tổ chức Ngày hội cho phù hợp nhưng phải đảm bảo ý nghĩa và mục đích của Ngày hội và có sự tham gia đông đủ của Nhân dân ở địa bàn dân cư).

2. Nội dung

Chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp; nội dung cơ bản Ngày hội gồm 2 phần chính:

* Phần lễ (tổ chức không quá 90 phút)

- Văn nghệ chào mừng.

- Chào cờ.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu dự Ngày hội.

- Ôn lại lịch sử và truyền thống của MTTQ Việt Nam trong 92 năm qua; vị trí, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng ở địa phương.

- Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư hoặc liên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (nếu tổ chức liên khu dân cư), gồm các nội dung chính:

+ Tiêu đề báo cáo: Báo cáo kết quả Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (đối với địa bàn nông thôn) hoặc xây dựng đô thị văn minh (đối với địa bàn đô thị);

+ Khái quát lịch sử, truyền thống của cộng đồng dân cư;

+ Tình hình đời sống Nhân dân trong cộng đồng dân cư hiện nay (có so sánh với năm trước;

+ Kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 (có nêu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng, tích cực tham gia các hoạt động ở cộng đồng);

+ Đánh giá các hoạt động, chủ đề ở phần hội mà khu dân cư chọn trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và phương hướng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023 (Báo cáo ngắn gọn, có số liệu minh họa).

- Các đại biểu trao đổi, thảo luận (những vấn đề cấp bách tại địa phương: Đời sống, an ninh trật tự, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…); tìm giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận; nhiệm vụ, nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Công bố danh sách hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2022.

- Trao giấy chứng nhận gia đình đạt danh hiệu văn hóa liên tục 3 năm liền (nếu có).

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 trên cơ sở kết quả bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.

- Phát động thi đua và ký cam kết giao ước thi đua: Phát động Nhân dân hưởng ứng thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời lựa chọn chủ đề trọng tâm cho các tổ chức đoàn thể và các hộ gia đình ký cam kết thực hiện thi đua gắn với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023; tổ chức ký kết giao ước và đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua năm 2023.

- Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu, tặng quà (nếu có).

- Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

* Phần hội và các hoạt động hưởng ứng

- Tổ chức các hoạt động trao Nhà “Đại đoàn kết”, khánh thành các công trình dân sinh, công cộng... trong phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, dân tộc.

- Để tạo không khí đoàn kết, đầm ấm, khu dân cư có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”.

3. Hình thức tổ chức, trang trí Ngày hội

- Có thể tổ chức Ngày hội ở từng khu dân cư hoặc liên khu dân cư.

- Có băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong khu dân cư. Nội dung ở các băng rôn, khẩu hiệu nên bám vào chủ đề mà khu dân cư chọn để mỗi người dân trong khu dân cư biết và thực hiện.

Ma két trang trí nơi tổ chức phần Lễ của Ngày hội:

(Biểu trưng của Mặt trận)

NGÀY HỘI

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Khu dân cư (hoặc liên khu dân cư)………… xã (phường, thị trấn)………………

Ngày ....... tháng......... năm 2022

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức Ngày hội nên diễn ra 01 ngày, tập trung trong khoảng từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 18/11/2022.

- Tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

4. Thành phần tham dự

- Mời các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở các cấp; đại biểu các cơ quan, đơn vị… đóng trên địa bàn khu dân cư dự Ngày hội.

- Các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn khu dân cư, không phân biệt thường trú hoặc tạm trú; mời toàn thể các thành viên trong gia đình hoặc đại diện hộ gia đình (chú ý mời các vị là những người tiêu biểu, có uy tín, các chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, cán bộ, công chức có gia đình ở khu dân cư) tham gia Ngày hội.

- Mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho cộng đồng dân cư tham dự Ngày hội.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí phân bổ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2022.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp tỉnh.

- Trên cơ sở Kế hoạch số 174/KH-MTTQ-BTT ngày 26/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức các hoạt động cấp tỉnh kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), phối hợp, chuẩn bị một số nội dung sau:

+ Mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại các địa phương.

+ Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chọn mỗi địa phương 01 khu dân cư tiêu biểu để tổ chức điểm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của tỉnh (mỗi KDC được chọn tổ chức điểm của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức 2.500.000 đồng và trao 20 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng).

+ Các ban chuyên môn của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời tham mưu, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các nội dung của Hướng dẫn; các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được phân công theo dõi địa bàn phối hợp với các ban chuyên môn và các địa bàn được phân công phụ trách đôn đốc nhắc nhở Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; đồng thời phản ánh kịp thời các vướng mắc về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời giải quyết.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

2.1. Về tổng kết 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

- Căn cứ nội dung hướng dẫn, xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động tổng kết 20 năm thực hiện Ngày hội giai đoạn 2003 - 2023.

- Phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức các hoạt động tổng kết 20 năm thực hiện Ngày hội; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nghiên cứu và kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn tiếp theo.

2.2. Về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Hướng dẫn 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó mỗi đơn vị cấp huyện chọn từ 1 - 3 khu dân cư làm điểm cấp huyện tổ chức Ngày hội (chú trọng các KDC tổ chức điểm của tỉnh, của cấp huyện); báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; hướng dẫn, hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức Ngày hội. Chủ động xây dựng kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; phối hợp với Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các ngành, các tổ chức thành viên xây dựng Kế hoạch cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân (có đề cương tuyên truyền kèm theo); hướng dẫn triển khai tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, gắn với các hoạt động: Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng quà, trao “Nhà Đại đoàn kết” cho người nghèo, gia đình chính sách...

- Phối hợp hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn chọn khu dân cư để tổ chức điểm cấp tỉnh (mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 01 khu dân cư điểm của tỉnh; trong đó, đối với 03 huyện: Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh chọn một khu dân cư là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống); đồng thời hướng dẫn khu dân cư được chọn làm điểm của tỉnh lập hồ sơ để đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen; hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình và trích biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện;

+ Báo cáo tóm tắt thành tích khu dân cư trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2022 (không quá 04 trang A4), có xác nhận của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương); nội dung báo cáo thành tích và báo cáo ở khu dân cư năm 2022 bám sát vào nội dung Cuộc vận động, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chủ đề đã đăng ký năm 2022.

- Thông báo thời gian tổ chức Ngày hội, khu dân cư được chọn làm điểm của tỉnh, danh sách 20 hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (có mẫu gửi kèm), hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 15/10/2022.

- Thông báo thời gian tổ chức Ngày hội, khu dân cư được chọn làm điểm của huyện, thị xã, thành phố gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 25/10/2022; kết thúc thời gian tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, các huyện, thị xã, thành phố gửi Báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 20/11/2022.

 - Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức về công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực nhân dịp tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội hướng đến chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại địa phương và cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên hệ thống thông tin điện tử, báo chí của mỗi đơn vị, tổ chức.

Trên đây là Hướng dẫn Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BTTUBTWMTTQVN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BTT Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- BTT UBMTTQVN các huyện, thị xã, Tp;
- Các Ban của Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Cán bộ, chuyên viên theo dõi địa bàn;
- Lưu: VT, BPT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký

Những bài hát về Ngày hội đại đoàn kết

Cùng nhau đi hồng binh

Cùng nhau đi Hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh

Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng
Tiến lên quân Hồng

Đời ta không cần lo
Nhà ta không cần tiếc
Làm sao cho toàn thắng
Ta mới sống yên vui

Kết đoàn

Vai sánh vai tiến bước trên đường dài sá chi.
Đem sức trai bền tâm chí, kết đoàn vui trong tình thân yêu.
Cùng đi nhịp lòng ca dưới ánh mai hồng,
đàn chim hót ca trong ngàn mây tươi thắm vươn mình đón chào Á!
Ha! Đoàn ta vui.
Lòng bốc lên một niềm thân ái. Á!
Ha! Đoàn ta vui.
Nào đi lên chúng ta kết đoàn.

Làm theo lời Bác măng non sẵn sàng

Em là thiếu nhi thành phố Bác Hồ
Tự hào điểm tô trang sử oai hùng
Cùng học tập chăm ngoan, cùng lao động hăng say
Mau tiến lên dưới cờ Đội sáng soi!
Em là thiếu nhi nòi giống Tiên Rồng
Tự hào biết bao thế hệ Bác Hồ
Cùng xây dựng tinh thần đòan kết
Cùng hòa chung trong tình thân ái
Mau tiến lên hát vang ca xây đời!
Làm theo lời Bác, Măng non sẵn sàng, em luôn ghi sâu 5 câu của Bác
Lời sông biển núi năm xưa hát vang
Em yêu non nước Việt Nam!
Vua Hùng dựng nước, Bao cha anh giữ nước
Hôm nay em học thuộc bài lịch sử
Miền xuôi, rừng núi, sông sâu, hay biển đảo
Măng non làm theo lời Bác!

Vinh quang Mặt trận Tổ quốc ta

Vinh quang thay Mặt trận tổ quốc ta, dưới lá cờ Đảng-sóng gió vượt qua,
Trùng trùng lớp lớp xông pha, toàn dân một khối hát chung bài ca...
Muôn con tim hướng về ánh thái dương, Giáo - Lương kinh thượng một mái nhà chung,
Người người cùng sát vai nhau, niềm tin vững bước tiến theo lời Bác.
Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết! Thành công thành công đại thành công!
Rạng danh non nước tiên rồng, mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng...
Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết! Thành công thành công đại thành công!
Rạng danh non nước tiên rồng, mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng...

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 9.568
  • Lượt xem: 143.571
  • Dung lượng: 170,9 KB
Sắp xếp theo