Khung kế hoạch năm học 2023 - 2024

Lịch tựu trường, khai giảng, kết thúc năm học 2023 - 2024

Ngày 28/7/2023, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9/2023.

Thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng. Cụ thể mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024:

Khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024

  • Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
  • Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
  • Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2023.
  • Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.
  • Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2024.
  • Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.
  • Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương: Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông).

Đối với các lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 cấp trung học phổ thông có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). Đối với các lớp 6, 7 cấp trung học cơ sở và lớp 10 cấp trung học phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thầy cô và các em học sinh lưu ý khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 trên để thực hiện cho đúng quy định!

  • 61.905 lượt xem
👨 Tuyết Mai Cập nhật: 03/08/2023
Xem thêm: Khung kế hoạch năm học
Sắp xếp theo