Hướng dẫn xuất bản và nhúng file Google Docs, Sheets, Forms & Slides vào trang web

 • 5 Đánh giá

Bạn có một loạt dữ liệu trong tài liệu Excel hoặc bảng tính Google và bạn muốn chia sẻ công khai bằng các đăng tải nó lên trang web của mình? Giờ đây, bạn không còn phải tạo một bảng HTML tĩnh nữa.

Tải Google Docs, Google Sheets và Google Slides

Trong thực tế, Google cho phép bạn nhúng một bảng vào trang web mà sẽ được cập nhật khi file Google Docs (Tài liệu), Sheets (Trang tính), Slides (Trang trình bày) hay Forms (Biểu mẫu) được cập nhật. Cách làm điều đó là tạo một thứ được gọi là bảng tính trực tiếp. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách xuất bản và nhúng file Google Docs, Sheets & Slides vào trang web. Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện nhé!

1. Xuất bản tệp tin

Để xuất bản một tệp tin, bạn thực hiện như sau:

 • Mở một file trong Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 • Click vào File > Publish to the web (Tệp > Xuất bản lên web) nằm ở góc phía trên bên trái của cửa sổ file.

Xuất bản lên web

 • Toàn bộ file sẽ được xuất bản, nhưng một số loại file có nhiều lựa chọn xuất bản:
  • Bảng tính: Xuất bản toàn bộ bảng tính hoặc các trang riêng lẻ. Bạn cũng có thể chọn một định dạng xuất bản (webpage, .csv, .tsv, .pdf, .xlsx, .ods).
  • Trang trình bày: Chọn tốc độ hiển thị các slide.
 • Click vào Publish (Xuất bản).

Click vào Xuất bản

 • Sao chép URL và gửi nó tới người bạn muốn chia sẻ file.

Sao chép URL

File đã xuất bản sẽ được cập nhật tự động khi có bất cứ thay đổi nào được thực hiện trên file gốc.

1.1. Dừng xuất bản file

Để ngừng xuất bản file, bạn mở file đó trong Google Docs, Sheets hoặc Slides. Sau đó click vào File > Public to the web (Tệp > Xuất bản ra web). Tiếp theo, bạn nhấp chuột vào Published content & settings > Stop publishing (Đã xuất bản nội dung và cài đặt > Dừng xuất bản).

1.2. File được xuất bản sẽ như thế nào?

Nếu bạn gửi URL của file đã được xuất bản cho ai đó, họ sẽ nhìn thấy phiên bản họ không thể chỉnh sửa mà khác với file của bạn. Đây là những gì người khác sẽ thấy:

 • Tài liệu: Một phiên bản không có thanh công cụ.
 • Bảng tính: Một phiên bản không có thanh công cụ. Mọi người với quyền “xem” có thể nhìn thấy biểu đồ, định dạng bảng, và giá trị của ô, nhưng không thể xem hoặc chỉnh sửa công thức.
 • Trang trình bày: Một phiên bản chỉ xem hoặc một phiên bản trong chế độ thuyết trình với các slide hiển thị toàn màn hình.

1.3. Kiểm soát những ai có thể xem file

 • Nếu bạn là người sở hữu một file và muốn người khác xuất bản file thì hãy cho người đó quyền chỉnh sửa.
 • Để ngăn người khác xuất bản file, bạn hãy thay đổi các cài đặt chia sẻ của mình:
  • Mở một file trong Google Docs, Sheets hoặc Slides.
  • Ở phía trên bên phải bạn nhấp chuột vào Share (Chia sẻ).
  • Trong hộp thoại chia sẻ, bạn click vào Advanced (Nâng cao) ở góc dưới bên phải.
  • Sau đó, click vào hộp bên cạnh Prevent editors from changing access and adding new people (Không cho người chỉnh sửa thay đổi quyền truy cập và thêm người mới).
  • Cuối cùng, nhấp vào Done (Đã xong).

Lưu thay đổi

2. Nhúng file

Bạn có thể làm cho một tài liệu, bảng tính, trang trình bày hay biểu mẫu xuất hiện trên một trang web bằng cách nhúng nó vào trang hoặc blog của mình.

2.1. Nhúng tài liệu, bảng tính hoặc bài trình bày

 • Mở một file trong Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 • Ở phía trên bên trái cửa sổ, bạn click File > Publish to the web (Tệp > Xuất bản ra trang web).
 • Trong cửa sổ vừa xuất hiện, bạn chonh Embed (Nhúng).

Click vào Nhúng

 • Toàn bộ file sẽ được xuất bản, nhưng một số loại file có nhiều lựa chọn xuất bản:
  • Bảng tính: Chọn xuất bản toàn bộ bảng tính hoặc trang tính riêng lẻ.
  • Trang trình bày: Chọn kích thước bài trình bày và tốc độ hiển thị các slide.
 • Nhấp vào Publish (Xuất bản).

Nhấp vào Xuất bản

 • Sao chép mã trong hộp văn bản và dán nó vào trang web hoặc blog của bạn.

Sao chép mã

2.2. Nhúng bảng tính

Nếu bạn đang nhúng một bảng tính, thì hãy thay đổi hoặc thêm những thông số bên dưới để hiển thị hoặc ẩn các phần của một bảng tính:

 • gid=1674242611 - ID của bảng tính.
 • range=A1:B14 - Phạm vi bạn muốn hiển thị.
 • widget=false - Nếu sai, không có tab trang tính nào được hiển thị ở phía dưới bảng tính.
 • headers=false - Số chữ cái hàng và cột không được hiển thị.
 • chrome=false - Tiêu đề và footer không được hiển thị.

2.3 Nhúng một biểu mẫu

Để nhúng một biểu mẫu, bạn thực hiện như sau:

 • Mở một file trong Google Forms.
 • Ở góc trên bên phải, bạn click vào Send (Gửi).

Nhúng biểu mẫu

 • Ở phía trên cửa sổ, bạn nhấp chuột vào Embed (Nhúng).
 • Để copy HTML vừa xuất hiện, bạn click vào Copy (Sao chép) hoặc nhấn Ctrl + C trên Windows hoặc Cmd + C trên Mac.
 • Dán HTML vào trang web hoặc blog của bạn.

2.4. Nhúng một file vào Google Sites

Để chia sẻ Google Docs, Sheets và Slides đã được xuất bản trên một trang Google Sites mới, bạn thực hiện như sau:

 • Mở một trang trong Google Sites.
 • Từ menu phía bên phải, bạn click vào INSERT (Chèn).

 • Dưới Google Docs, bạn chọn:
  • Docs
  • Slides
  • Sheets
  • Forms
  • Charts
 • Để thêm lựa chọn của bạn vào trang, bạn chọn một file và click vào Insert (Chèn).

Chèn File

Bạn không nhất thiết phải có tài khoản Google để xem file gốc của các dữ liệu. Bất cứ người dùng nào trên trang web đều có thể truy cập vào bảng tính Google trong chế độ "chỉ xem" và download file với nhiều định dạng khác nhau, nhưng họ sẽ không có quyền thay thế bảng gốc. Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách xuất bản và nhúng file Google Docs, Sheets, Slides và Form vào một trang web. Cách làm rất dễ dàng phải không nào?

Cập nhật: 21/05/2020
 • 4.938 lượt xem