Hướng dẫn xem các bộ sách giáo khoa lớp 2 mới

Xem SGK lớp 2 năm 2021 - 2022

Ngày 09/02/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 709/QĐ-BGDĐT về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 trong cơ sở giáo dục phổ thông. Hiện tại thầy cô và các em học sinh có thể xem trước sách giáo khoa lớp 2 bộ Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống theo bài viết dưới đây:

Hướng dẫn xem sách giáo khoa lớp 2 bộ Cánh Diều

Bước 1: Truy cập vào trang chủ Hoc10, nhấn vào Sản phẩm > Lớp 2.

Nhấn vào Lớp 2
Nhấn vào Lớp 2

Bước 2: Danh mục các SGK lớp 2 Cánh Diều sẽ hiện ra như sau:

Danh mục các SGK lớp 2 Cánh Diều
Danh mục các SGK lớp 2 Cánh Diều

Bước 3: Nhấn vào sách bạn cần xem để xem nội dung. Như ở đây chúng ta sẽ xem sách Hoạt động trải nghiệm 2.

Xem sách Cánh diều
Xem sách Cánh diều

Hướng dẫn xem sách giáo khoa lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục, nhấn Trải nghiệm ngay, chọn mục Lớp 2, rồi chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, danh mục các loại sách sẽ hiện ra.

Chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 2: Nhấn vào sách bất kỳ để xem nội dung, chẳng hạn bạn nhấn vào Tiếng Việt 2 Tập 1, rồi kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, giáo viên để xem.

Thông tin sách
Thông tin sách

Bước 3: Lúc này bạn sẽ xem trước được sách đó.

Xem sách
Xem sách

Hướng dẫn xem sách giáo khoa lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục, nhấn Trải nghiệm ngay, chọn mục Lớp 2, rồi chọn bộ sách Chân trời sáng tạo, danh mục các loại sách sẽ hiện ra.

Nhấn thẻ Chân trời sáng tạo
Nhấn thẻ Chân trời sáng tạo

Bước 2: Nhấn vào sách bất kỳ để xem nội dung, chẳng hạn bạn nhấn vào Toán 2 Tập 1, rồi kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, giáo viên để xem.

Xem sách Toán
Xem sách Toán

Bước 3: Khi đó bạn sẽ xem trước được sách đó.

Xem sách Toán 2
Xem sách Toán 2

Như vậy là thầy cô và các em có thể xem trước toàn bộ nội dung các bộ sách giáo khoa lớp 2 mới rồi!

  • 20.225 lượt xem
👨 Lê Thị tuyết Mai Cập nhật: 01/09/2021
Xem thêm: Sách giáo khoa lớp 2
Sắp xếp theo