Hóa 12 Bài 5: Saccharose và maltose Giải Hóa 12 Kết nối tri thức trang 25, 26, 27

Giải bài tập SGK Hóa học 12 trang 25, 26, 27 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 12 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 5: Saccharose và maltose thuộc Chương 2: Carbohydrate.

Soạn Hóa 12 Kết nối tri thức Bài 5 các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi bài học này. Đồng thời, qua tài liệu này giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Trả lời câu hỏi Mở đầu Hóa 12 Kết nối tri thức Bài 5

Đường ăn (saccharose) là chất làm ngọt phổ biến trong sản xuất thực phẩm, còn đường mạch nha (maltose) chủ yếu sử dụng để sản xuất bia. Saccharose và maltose có cấu tạo như thế nào? Chúng có tính chất hoá học cơ bản nào?

Trả lời:

- Saccharose có công thức phân tử C12H22O11, cấu tạo từ một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose qua liên kết α-1,2-glycoside.

Saccharose và maltose

- Maltose có công thức phân tử C12H22O11, cấu tạo từ hai đơn vị glucose qua liên kết α-1,4-glycoside.

Saccharose và maltose

- Saccharose và maltose đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức xanh đặc trưng và có phản ứng thuỷ phân.

Giải Hóa 12 Kết nối tri thức Bài 5 - Câu hỏi

Câu 1

Tại sao saccharose chỉ tồn tại ở dạng mạch vòng, trong khi maltose tồn tại đồng thời ở dạng mở vòng và mạch vòng?

Trả lời:

- Saccharose không còn nhóm -OH hemiacetal nên chỉ tồn tại ở dạng mạch vòng.

Saccharose và maltose

- Maltose vẫn còn nhóm -OH hemiacetal, do đó trong dung dịch một đơn vị glucose của maltose có thể mở vòng nên maltose tồn tại đồng thời ở dạng mở vòng và mạch vòng

Saccharose và maltose

Câu 2

Dung dịch saccharose không phản ứng với thuốc thử Tollens nhưng khi đun nóng với dung dịch acid loãng thì tạo thành dung dịch phản ứng với thuốc thử Tollens. Giải thích.

Trả lời:

Khi đun nóng với dung dịch acid loãng saccharose bị thuỷ phân tạo thành glucose và fructose:

Saccharose và maltose

Fructose và glucose phản ứng với thuốc thử Tollens:

Saccharose và maltose

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 896
  • Dung lượng: 294,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo