Hóa 12 Bài 6: Tinh bột và cellulose Giải Hóa 12 Kết nối tri thức trang 28, 29, 30, 31, 32

Giải bài tập SGK Hóa học 12 trang 28, 29, 30, 31, 32 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 12 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 6: Tinh bột và cellulose thuộc Chương 2: Carbohydrate.

Soạn Hóa 12 Kết nối tri thức Bài 6 các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi bài học này. Đồng thời, qua tài liệu này giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Trả lời câu hỏi Mở đầu Hóa 12 Kết nối tri thức Bài 6

Tinh bột và cellulose đều là polysaccharide, nhưng chúng đóng vai trò khác nhau trong thực vật và có một số ứng dụng khác nhau trong cuộc sống. Vậy, về cấu tạo và tính chất của tinh bột và cellulose khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Điểm khác nhau về cấu tạo và tính chất của tinh bột và cellulose:

Tinh bột

Cellulose

Cấu tạo

Tinh bột gồm: amylose và amylopectin.

+ Phân tử amylose cấu tạo từ nhiều đơn vị α – glucose liên kết với nhau qua các liên kết α – 1,4 – glycoside và hình thành chuỗi xoắn.

+ Phân tử amylopectin có cấu tạo phân nhánh, gồm các chuỗi chứa nhiều đơn vị α – glucose liên kết với nhau qua các liên kết α – 1,4 – glycoside. Các chuỗi này liên kết với nhau tạo thành mạch nhánh qua liên kết α – 1,6 – glycoside.

Phân tử cellulose cấu tạo từ nhiều đơn vị β – glucose qua liên kết β – 1,4 – glycoside và hình thành chuỗi không nhánh.

Tính chất vật lí

Tinh bột là chất rắn màu trắng, hầu như không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, tinh bột tan tạo dung dịch keo nhớt, gọi là hồ tinh bột.

Cellulose là chất rắn, dạng sợi, màu trắng không tan trong nước ngay cả khi đun nóng, không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường như benzene, ether …

Tính chất hoá học

Có phản ứng màu với dung dịch iodine.

- Có phản ứng với nitric acid.

- Bị hoà tan trong nước Schweizer.

Giải Hóa 12 Kết nối tri thức Bài 6 - Câu hỏi

Câu 1

Cấu tạo của tinh bột và cellulose có những đặc điểm nào khác nhau?

Trả lời:

Điểm khác nhau về cấu tạo của tinh bột và cellulose:

Tinh bột

Cellulose

Cấu tạo

Tinh bột gồm: amylose và amylopectin.

+ Phân tử amylose cấu tạo từ nhiều đơn vị α – glucose liên kết với nhau qua các liên kết α – 1,4 – glycoside và hình thành chuỗi xoắn.

+ Phân tử amylopectin có cấu tạo phân nhánh, gồm các chuỗi chứa nhiều đơn vị α – glucose liên kết với nhau qua các liên kết α – 1,4 – glycoside. Các chuỗi này liên kết với nhau tạo thành mạch nhánh qua liên kết α – 1,6 – glycoside.

Phân tử cellulose cấu tạo từ nhiều đơn vị β – glucose qua liên kết β – 1,4 – glycoside và hình thành chuỗi không nhánh.

Câu 2

Tại sao tinh bột và cellulose đều có thể dùng để sản xuất ethanol?

Trả lời:

Do thuỷ phân hoàn toàn tinh bột và cellulose bởi enzyme hoặc acid (HCl hoặc H2SO4 loãng) đều thu được glucose.

Câu 2

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 08
  • Lượt xem: 617
  • Dung lượng: 322 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo