Hóa 12 Bài 17: Ôn tập chương 5 Giải Hóa 12 Kết nối tri thức trang 85, 86

Giải bài tập SGK Hóa học 12 trang 85, 86 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 12 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 17: Ôn tập chương 5 thuộc Chương 5: Pin điện và điện phân.

Soạn Hóa 12 Kết nối tri thức Bài 17 các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi bài học này. Đồng thời, qua tài liệu này giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Hóa 12 Bài 17: Ôn tập chương 5

Câu 1

Xét các cặp oxi hoá – khử sau:

Ôn tập chương 5

a) Kim loại có tính khử mạnh nhất, yếu nhất lần lượt là

A. Mg, Ag.
B. Al, Ag.
C. Al, Fe.
D. Mg, Fe.

b) Số kim loại khử được ion H+ thành khí H2 ở điều kiện chuẩn là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

c) Số kim loại khử được ion Ag+ thành Ag ở điều kiện chuẩn là

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Trả lời:

a) Đáp án đúng là: A

Dựa vào bảng, xác định được:

Kim loại có tính khử mạnh nhất là Mg, kim loại có tính khử yếu nhất là Ag.

b) Đáp án đúng là: C

Có 3 kim loại trong bảng khử được ion H+ thành khí H2 ở điều kiện chuẩn là: Al, Mg, Fe.

c) Đáp án đúng là: C

Có 3 kim loại trong bảng khử được ion ion Ag+ thành Ag ở điều kiện chuẩn là: Al, Mg, Fe.

Câu 2

Cho pin điện hoá tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử ở điều kiện chuẩn: Pb2+/Pb và Zn2+/Zn với thể điện cực chuẩn tương ứng là -0,126 V và -0,762 V.

a) Xác định anode, cathode của pin điện.

b) Viết quá trình xảy ra ở mỗi điện cực và phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi pin hoạt động.

c) Xác định sức điện động chuẩn của pin.

Trả lời:

Ôn tập chương 5

Câu 3

Sức điện động chuẩn của pin điện hoá gồm hai điện cực M2+/M và Ag+/Ag bằng 1,056 V.

Trong số các kim loại Cu, Fe, Ni, Sn:

a) Hãy cho biết kim loại nào phù hợp với M.

b) Lựa chọn kim loại M để pin điện hoá có sức điện động chuẩn lớn nhất.

Cho biết:

Ôn tập chương 5

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 90
  • Dung lượng: 168,3 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo