Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023 Hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ V năm 2023

Hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ V, năm 2023 đã chính thức khai mạc vào sáng 18/5/2023, tại Hà Nội. Hội thi năm nay có 2 bảng cá nhân và đội tuyển, kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến và sân khấu hóa.

Cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023 kéo dài đến ngày 20/8/2023, cả 2 bảng đấu đều được chia thành 4 vòng: trực tuyến, cấp tỉnh, cấp cụm và chung kết toàn quốc.  Hội thi cũng tạo không gian, điều kiện để các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động sáng tạo, tổ chức vòng thi cấp tỉnh. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V năm 2023 - Tuần 1

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C. Liên Xô

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: A

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án. D. 11/11/2021

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án. D Con người

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C ngày 9/10/1921 tại Paris

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: B

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: B

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: A

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: A

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: B

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: A

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: A

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: A

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án:

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: B

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án:

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: D

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: B

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: A

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án:

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V

Đáp án: C

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.353
  • Lượt xem: 24.880
  • Dung lượng: 978,2 KB
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan