Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023 Cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023 Trà Vinh

 Cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023 tỉnh Trà Vinh được thi theo hình thức trắc nghiệm, được chia ra 4 tuần thi bắt đầu từ 15/3 đến 16/4/2023.

Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi bổ ích giúp các đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức phong cách và cuộc đời sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ chủ tịch. Để tham gia, thí sinh truy cập vào https://thitructuyen.tinhdoantravinh.vn/ để đăng kí tài khoản làm bài. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023 - Tuần 1

Câu 1. Đâu là nhận định khái quát về kết quả triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 1. Cả 3 đáp án đều đúng
 2. Nội dung thiết thực
 3. Khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên
 4. Góp phần phát triển toàn diện thanh niên

Câu 2. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn các cấp trong tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa bao nhiêu km đường giao thông nông thôn?

 1. 128 km đường giao thông nông thôn
 2. 148 km đường giao thông nông thôn
 3. 138 km đường giao thông nông thôn
 4. 118 km đường giao thông nông thôn

Câu 3. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất mấy hoạt động tình nguyện trên năm?

 1. ít nhất 03 hoạt động tình nguyện/năm
 2. ít nhất 01 hoạt động tình nguyện/năm
 3. ít nhất 04 hoạt động tình nguyện/năm
 4. ít nhất 02 hoạt động tình nguyện/năm

Câu 4. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu trồng mới bao nhiêu cây xanh?

 1. 600.000 cây xanh
 2. 400.000 cây xanh
 3. 300.000 cây xanh
 4. 500.000 cây xanh

Câu 5. Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất?

 1. Điểm nút
 2. Tất cả đều sai
 3. Nhảy vọt
 4. Độ

Câu 6. Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, hoạt động nào đã được triển khai quy mô toàn quốc để chào mừng thành công Đại hội?

 1. Ngày thanh niên cùng hành động
 2. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội
 3. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
 4. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội

Câu 7. Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?

 1. Vận động xã hội
 2. Vận động lý học
 3. Vận động sinh học
 4. Vận động cơ học

Câu 8. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong bao nhiêu ngày?

 1. 1,5 ngày
 2. 2,5 ngày
 3. 2 ngày
 4. 1 ngày

Câu 9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định chỉ tiêu trồng mới bao nhiêu cây xanh?

 1. 120 triệu cây xanh
 2. 90 triệu cây xanh
 3. 110 triệu cây xanh
 4. 100 triệu cây xanh

Câu 10. Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm Mác - Lênin là gì?

 1. Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác
 2. Là toàn bộ thế giới hiện thực
 3. Là một phạm trù triết học
 4. Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác

Câu 11. Đồng chí nào đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh khóa XI?

 1. Thái Văn Chuẩn
 2. Nguyễn Thị Cẩm Hương
 3. Võ Minh Nhựt
 4. Nguyễn Thanh Nhã

Câu 12. Người nữ anh hùng đầu tiên của Việt Nam là ai?

 1. Tạ Thị Kiều
 2. Nguyễn Thị Định
 3. Nguyễn Thị Chiên
 4. Nguyễn Thị Bình

Câu 13. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

 1. 02.1930
 2. 05.1930
 3. 10.1930
 4. 03.1935

Câu 14. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu tỷ lệ tổ chức Đoàn có mô hình hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế là bao nhiêu?

 1. 97%
 2. 100%
 3. 98%
 4. 99%

Câu 15. Nam Bộ kháng chiến bắt đầu vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

 1. 23.11.1940 – Cần Thơ
 2. 23.9.1945 – Sài Gòn
 3. 15.9.1945 – Huế
 4. 23.9.1946 – Bến Tre

Câu 16. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa bao nhiêu ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN?

 1. 1.400 ý tưởng, sáng kiến
 2. 1.300 ý tưởng, sáng kiến
 3. 1.500 ý tưởng, sáng kiến
 4. 1.200 ý tưởng, sáng kiến

Câu 17. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định sẽ triển khai mô hình nào để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp?

 1. Hội đồng thanh niên
 2. Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên
 3. Tiếng nói thanh niên
 4. Những người bạn của Đoàn

Câu 18. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu tổ chức Đoàn giới thiệu việc làm cho bao nhiêu thanh niên?

 1. 36.000 - 40.000 thanh niên
 2. 38.000 - 40.000 thanh niên
 3. 37.000 - 40.000 thanh niên
 4. 35.000 - 40.000 thanh niên

Câu 19. Kết quả của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 là:

 1. Ta giải phóng Sài Gòn
 2. Kế hoạch Navarre bước đầu bị phá sản vì Pháp không tập trung được lực lượng
 3. Ta giải phóng hoàn toàn Thượng và Trung Lào
 4. Ta giải phóng được Việt Bắc

Câu 20. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định chỉ tiêu thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện là bao nhiêu?

 1. 50%
 2. 60%
 3. 55%
 4. 65%

Câu 21. Phạm trù nào dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, về quy mô, trình độ phát triển của sự vật, biểu thị số lượng các thuộc tính, các yếu tốc cấu hình sự vật:

 1. Vận động
 2. Độ
 3. Lượng
 4. Chất

Câu 22. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 10 triệu lượt thanh thiếu nhi
 2. 8 triệu lượt thanh thiếu nhi
 3. 9 triệu lượt thanh thiếu nhi
 4. 7 triệu lượt thanh thiếu nhi

Câu 23. Hãy cho biết thành tố nào không có trong chủ đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên
 2. Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi
 3. Xây dựng Đoàn vững mạnh
 4. Hội nhập quốc tế mạnh mẽ

Câu 24. Đâu là phong trào được triển khai trong thanh niên công chức, viên chức?

 1. Ba trách nhiệm
 2. Ba giỏi
 3. Ba rèn luyện
 4. Bốn nhất

Câu 25. Ngày Toàn quốc chống Mỹ là ngày 26.3.1965

 1. Đúng
 2. Sai

Câu 26. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu hàng năm tỷ lệ đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ là bao nhiêu?

 1. Không quá 5%
 2. Không quá 4%
 3. Không quá 3%
 4. Không quá 2%

Câu 27. Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì?

 1. Thuộc tính của vật chất
 2. Một dạng vật chất
 3. Mô thức của trực quan cảm tính
 4. Khái niệm của tư duy lý tính

Câu 28. Nhiệm kỳ 2022 – 2027 có bao nhiêu chương trình đồng hành với thanh niên?

 1. 3 chương trình
 2. 1 chương trình
 3. 2 chương trình
 4. 4 chương trình

Câu 29. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định tập trung giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong những khối đối tượng nào?

 1. Sinh viên, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số
 2. Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở
 3. Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở
 4. Sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở

Câu 30. Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù nào?

 1. Điểm nút
 2. Độ
 3. Nhảy vọt
 4. Tất cả đều sai
Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 1.449
 • Lượt xem: 13.395
 • Dung lượng: 151,1 KB
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan