Các lựa chọn tùy biến sản phẩm AutoCAD giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc

 • 2 Đánh giá

Người dùng hoàn toàn có thể tùy biến AutoCAD cùng các sản phẩm dựa trên AutoCAD, bao gồm AutoCAD LT để cải thiện hiệu suất công việc và dễ dàng áp dụng tiêu chuẩn CAD hơn. Dưới đây là danh sách các lựa chọn tùy biến phần mềm thiết kế đồ họa kỹ thuật AutoCAD sẵn có.

Tổng hợp các tùy biến hữu dụng trên AutoCAD

Danh sách lựa chọn tùy biến sản phẩm AutoCAD có sẵn

 • Organize files: Bạn có thể sắp xếp chương trình, file hỗ trợ, các tập tin bản vẽ. Ví dụ, AutoCAD cho phép người dùng tạo thư mục riêng cho từng dự án chỉ bao gồm file hỗ trợ cần thiết. (lệnh OPTIONS).
 • Create custom drawing template files: Bạn có thể tạo tệp template bản vẽ tùy chỉnh (DWT) để dùng khi cần thiết kế bản vẽ mới. File template bản vẽ có thể chứa các layer thông dụng, block, style mà bạn có thể sử dụng trong dự án hoặc bản vẽ. (lệnh SAVEAS).
 • Define command aliases: Xác định bí danh, chữ viết tắt cho các lệnh thông dụng bằng cách chỉnh sửa file AutoCAD PGP (acad.pgp), ở AutoCAD LT là acadlt.pgp. Ví dụ, bạn có thể muốn khởi động lệnh BLOCK nhanh bằng cách nhập b ở prompt Command.
 • Define AutoCorrect entries and synonyms: Xác định các entry AutoCorrect (AutoCorrectUserDB.pgp) và synonyms (từ đồng nghĩa) (acadSynonymsGlobalDB.pgp) cho lệnh bạn thường viết sai chính tả hoặc quên tên.
 • Create custom linetypes, hatch patterns, shapes, and text fonts: Bạn có thể tạo các loại đường (file LIN), mẫu hatch (file HAT), hình dạng (file SHP) và font text (file SHX) phù hợp tiêu chuẩn công ty. Hình dạng và font text không thể được biên dịch để sử dụng trong AutoCAD LT.
 • Customize the user interface: Bạn có thể tạo và chỉnh sửa file tùy biến (CUI/CUIx) để kiểm soát nhiều khía cạnh người dùng (lệnh CUI).
 • Automate repetitive tasks by writing scripts: Bạn có thể tạo file script (SCR) xác định và thực thi một bộ lệnh tuần tự với input chọn trước. Ví dụ, bạn có thể tạo script layer và chèn một tiêu đề khối. Bạn cũng có thể sử dụng script để thiết kế một tập bản vẽ theo cách nhất định. Ví dụ: Viết script mở cho từng bản vẽ, ẩn, hiển thị nhiều layer và bắt đầu lệnh PLOT (lệnh SCRIPT).

Danh sách tùy biến bổ sung và tùy chọn lập trình không có sẵn ở AutoCAD LT

 • Run external programs and utilities from within AutoCAD: Bạn có thể tạo bí danh mở một ứng dụng cài đặt ngoài chương trình này. Ví dụ: sao chép hoặc xóa file trong AutoCAD bằng cách thêm lệnh ngoài phù hợp với file tham số chương trình (PGP), acad.pgp. Không có sẵn ở AutoCAD cho Mac.
 • Record ation macros: Bạn có thể ghi lệnh và input, lưu chúng vào macro hành động (ACTM) để tự động hóa tác vụ lặp lại. Không hỗ trợ AutoCAD cho Mac (lệnh ACTRECORD).
 • Redefine AutoCAD commands: Bạn có thể xác định lại các lệnh phát hành thông báo và hướng dẫn bổ sung hoặc thay thế hành vi lệnh chuẩn. Ví dụ, để tạo hệ thống quản lý bản vẽ trong lệnh QUIT định nghĩa lại, hãy viết thông tin vào file log trước khi chấm dứt phiên AutoCAD (lệnh REDEFINE).

Danh sách tùy biến bổ sung & tùy chọn lập trình có sẵn ở AutoCAD và AutoCAD LT chỉ hỗ trợ Windows

 • Customize Tool Palettes: Tạo các công cụ bằng cách kéo đối tượng từ bản vẽ vào bảng Tool hoặc dùng lệnh từ Customize User Interface (CUI) Editor. Bạn có thể tạo các bảng công cụ mới để sắp xếp các tool tự thiết kế. (Lệnh CUSTOMIZE).
 • Create custom web publishing template files: Tạo file giao diện web tùy chỉnh (PWT) để xác định các tham số chung khi xuất bản vẽ bằng hướng dẫn Publish to Web (lệnh PUBLISHTOWEB).
 • Customize the status bar: Bạn có thể sử dụng Expression Language string DIESEL và các biến hệ thống MODEMACRO để cung cấp thông tin bổ sung trên thanh trạng thái, chẳng hạn như ngày, thời gian, cài đặt biến hệ thống hoặc thông tin AutoLISP có thể truy xuất. AutoLISP không hỗ trợ AutoCAD LT.
Cập nhật: 11/10/2018
 • 854 lượt xem
Xem thêm: autocad AutoCAD
0 Bình luận
Sắp xếp theo