Bộ sách giáo khoa Lớp 6: Cánh diều (Sách học sinh) SGK lớp 6 mới năm 2022 - 2023

Bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 6 năm 2022 - 2023 gồm đầy đủ 12 môn: Toán, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Công nghệ, Mĩ thuật, Tiếng Anh lớp 6.

Từ năm học 2021 - 2022, bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 6 đã chính thức áp dụng và năm nay 2022 - 2023 vẫn tiếp tục sử dụng. Với bộ sách giáo khoa lớp 6 Cánh diều điện tử này, sẽ giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án vô cùng tiện lợi. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới.

Sách giáo khoa lớp 6 Cánh diều năm 2022 - 2023

Sách giáo khoa Toán 6 tập 1 Cánh diều

Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

 • Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái
 • Chủ biên: Đỗ Đức Thái
 • Tác giả: Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hà Sơn, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sĩ Nam, Phạm Đức Quang

Sách giáo khoa Toán 6 tập 2 Cánh diều

Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

 • Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái
 • Chủ biên: Đỗ Đức Thái
 • Tác giả: Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hà Sơn, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sĩ Nam, Phạm Đức Quang

Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều

Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1

 • Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết
 • Chủ biên: Đỗ Ngọc Thống
 • Tác giả: Lê Bắc Huy, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn

Sách giáo khoa Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh diều

Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 2

 • Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết
 • Chủ biên: Đỗ Ngọc Thống
 • Tác giả: Lê Bắc Huy, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn, Trần Văn Toàn

Sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 6

 • Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn
 • Chủ biên: Phạm Đức Khánh, Đặng Thị Oanh

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6

 • Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Đức Thịnh
 • Chủ biên: Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Minh, Đỗ Thị Ngọc Đức

Sách giáo khoa Âm nhạc 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Âm nhạc 6

 • Tổng chủ biên kiêm Chủ biên: Đỗ Thanh Hiên
 • Tác giả: Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã

Sách giáo khoa Giáo dục công dân 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Giáo dục công dân 6

 • Tổng chủ biên: Trần Văn Thắng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thu Quỳnh, Mai Thu Trang

Sách giáo khoa Mĩ thuật 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Mĩ thuật 6

 • Tổng chủ biên: Phạm Thị Tuyết
 • Tác giả: Ngô Thu Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Hồng Thắm

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 6

 • Tổng chủ biên: Nguyễn Dục Quang
 • Chủ biên: Nguyễn Đức Sơn
 • Tác giả: Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân

Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 6

 • Tổng chủ biên: Lưu Quang Hiệp
 • Chủ biên: Nguyễn Hữu Hùng
 • Tác giả: Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6

 • Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình
 • Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh

Sách giáo khoa Tin học 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Tin học 6

 • Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm
 • Chủ biên: Hồ Cẩm Hà
 • Tác giả: Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê

Sách giáo khoa Công nghệ 6 Cánh diều

Sách giáo khoa Công nghệ 6

 • Tổng chủ biên: Nguyễn Tất Thắng
 • Chủ biên: Trần Thị Lan Hương
 • Tác giả: Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến
Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
68
 • Lượt tải: 13.371
 • Lượt xem: 77.316
Sắp xếp theo