Bộ sách giáo khoa Lớp 1: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách Giáo viên) SGV lớp 1 năm 2021 - 2022

Bộ sách giáo viên lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 8 môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm lớp 1, giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án lớp 1 năm 2021 - 2022 cho học sinh của mình.

Bên cạnh bộ sách giáo viên, thầy cô có thể tham khảo thêm cả Bộ sách giáo khoa Lớp 1: Kết nối tri thức với cuộc sống để việc giảng dạy, soạn giáo án trở nên dễ dàng hơn. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bộ sách giáo viên lớp 1: Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1

Sách toán 1

Toán 1 - Sách giáo viên: là cuốn sách giới thiệu và hướng dẫn cho giáo viên triển khai phương án dạy học, để đạt được mục tiêu giảng dạy theo đúng nội dung của cuốn sách.

Cuốn sách này sẽ bao gồm hai phần chính là: hướng dẫn chung và hướng dẫn dạy các bài học cụ thể.

 • Tổng Chủ biên: Hà Huy Khoái
 • Chủ biên: Lê Anh Vinh
 • Tác giả: Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh

Tiếng Việt 1 - Tập một

Tiếng việt 1 tập một

Sách giáo viên Tiếng Việt 1 tập một sẽ giới thiệu và hướng cho các quý thầy cô triển khai và xây dựng bài giảng sao cho đúng với nội dung của sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập một.

Cuốc sách này sẽ được chia thành hai phần chính là: Hướng dẫn chung và Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể.

 • Tổng Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Tác giả: Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan

Tiếng Việt 1 - Tập hai

Tiếng việt 1 tập 2

Trong cuốn sách giáo viên Tiếng Việt 1 tập hai sẽ là có những dạng bài tập để giáo viên tham khảo và sử dụng cho học sinh luyện tập và thực hành củng cố các kĩ năng từ tiết thứ 11 và 12 của các tuần.

 • Tổng Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Tác giả: Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm

Tự nhiên và Xã hội 1

Tự nhiên và Xã hội 1

Sách giáo viên Tự nhiên và Xã hội 1 là một cuốn sách dùng cho giáo viên tham khảo và hỗ trợ cho quý thầy cô xây dựng bài giảng ở trên lớp, làm sao để có thể báo sát được vào nội dung của cuốn sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 1.

Nội dung của cuốn sách này được chia thành hai phần: Hướng dẫn chung và Hướng dẫn dạy các bài học cụ thể.

 • Tổng chủ biên:  Vũ Văn Hùng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Thấn
 • Tác giả: Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh

Âm nhạc 1

Âm nhạc 1

Sách giáo viên Âm nhạc 1: là một cuốn sách giúp cho quý thầy cô dễ dàng xây dựng nội dung của các bài giảng, để bám sát vào nội dung của những bài học trong cuốn sách giáo khoa Âm nhạc 1.

 • Tổng Chủ biên Đỗ Thị Minh Chính
 • Chủ biên: Đỗ Thị Minh Chính
 • Tác giả: Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân

Mĩ thuật 1

Mĩ thuật 1

Sách giáo viên Mĩ thuật 1 là một tài liệu hữu ích giúp cho giáo viên có thể định hướng và thuận tiện cho việc tổ chức dạy và kiểm soát tiết học. Góp phần hoàn thành mục tiêu dạy học của Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với môn Mĩ thuật lớp 1.

 • Tổng Chủ biên: Đinh Gia Lê
 • Chủ biên: Trần Thị Biển
 • Tác giả: Phạm Duy Anh

Đạo đức 1

Đạo đức 1

Sách giáo viên Đạo đức 1 là một tài liệu dành cho giáo viên được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới nhất và bám sát vào cuốn sách giáo khoa Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với nội dung của cuốn sách, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo để tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện thự tiễn của nhà trường.

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 1

Sách giáo viên Giáo dục thể chất 1 là cuốn sách bám sát với chương trình dạy học, cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản quan trọng của môn học.

Mỗi bài học trong cuốn sách này sẽ được chia thành bốn phần chính là: Mục tiêu, Chuẩn bị, Hướng dẫn tổ chức dạy học, Gợi ý đánh giá.

 • Tổng Chủ biên: Nguyễn Duy Quyết
 • Chủ biên: Lê Anh Thơ
 • Tác giả: Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương

Hoạt động trải nghiệm 1

Hoạt động trải nghiệm 1

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 là một tài liệu vô cùng hữu ích giúp quý thầy cô giáo tổ chức hoạt động trải nghiệm hiệu quả và thiết thực.

Trong mỗi bài học sẽ được chia thành ba phần chính: Mục tiêu, Chuẩn bị và Gợi ý tổ chức hoạt động.

 • Tổng Chủ biên: Bùi Sỹ Tụng
 • Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình
 • Tác giả: Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Mai Lan, Lê Thị Thanh Ngọc, Trần Thị Thu
Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 13.365
 • Lượt xem: 14.009
 • Phát hành:
Sắp xếp theo