Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Giới thiệu Tải về
  • 221 Đánh giá

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 có tất cả 5 đề thi, kèm cả đáp án và bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22, giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh kết quả dễ dàng hơn.

Sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài, khi quay trở lại trường các em phải gấp rút chuẩn bị kiến thức để làm các bài thi đạt kết quả cao. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo, ra đề thi cho học sinh của mình. Ngoài đề thi môn Toán, các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Tiếng Việt.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 5 - Giữa học kì 2

Mạch KT, KN Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số học Số câu 1a; b 4; 5a,b 7 2 4
Số điểm 1 đ 3 đ 1 đ 1 đ 4 đ
Đại lượng và đo đại lượng Số câu 1c; 2 3 2 1
Số điểm 1,5 đ 1 đ 1,5 đ 1 đ
Yếu tố hình học Số câu 1d 6a,b 1 2
Số điểm 0,5 đ 2 đ 0,5 đ 2 đ
Tổng Số câu 5 1 3 2 1 5 7
Số điểm 3 đ 1 đ 3 đ 2 đ 1 đ 3 đ

Khung ma trận câu hỏi môn Toán lớp 5

Mạch KT, KN Số lượng Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

Số học
Số câu 2 3 1 6
Câu số Câu 1a; câu b Câu 4; Câu 5a.b Câu 7 Câu 1a; b; 4; 5a,b; 7
Đại lượng và đo đại lượng Số câu 3 3
Câu số Câu 1c; câu 2; câu 3 Câu 1c; câu 2; câu 3
Hình học Số câu 1 2 3
Câu số Câu 1d Câu 6a.b Câu 1d; câu 6a; câu 6b
Tổng số câu 6 câu 3 câu 2 câu 1 câu 12 câu

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Trường:.........................

Lớp: 5....

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

PHẦN I: Trắc nghiệm

Câu 1. Hãy khoanh tròn vào các chữ A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số thập phân 0,9 được viết dưới dạng phân số là:

A.\frac{9}{10} B.\frac{9}{100} C.\frac{9}{1000} D.\frac{90}{10}

b. 25% của 120 là:

A. 25 B. 30 C. 300 D. 480

c. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2 tấn 17kg =……kg

A. 217 B. 2017 C. 2,17 D. 2,017

d. Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:

A. 150m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a/ giờ = 30 phút

b/ 2 ngày 4 giờ > 24 giờ

PHẦN II: Tự luận

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

4,8 m3 = ........................ dm3

5 m3 27dm3 = ........................ m3

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a. 96,2 + 4,85 b. 87,5 : 1,75

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Câu 5:

a. Tìm x : b. Tính giá trị biểu thức

10 - x = 46,8 : 6,5 16,5 x (2,32 - 0,48)

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Câu 6: Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 140m, chiều cao bằng tổng số đo hai đáy.

a/ Hỏi diện tích mảnh vườn này là bao nhiêu mét vuông?

b/ Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng xoài. Hãy tính phần diện tích còn lại.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Câu 7: Thực hiện phép cộng một số tự nhiên với một số thập phân được 127,68. Khi cộng hai số đó, bạn Hiền đã quên dấu phẩy ở số thập phân nên đã đặt tính như cộng hai số tự nhiên và được kết quả là 5739. Tìm hai số đó.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

(221 lượt)
  • Lượt tải: 23.313
  • Lượt xem: 111.962
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 103,1 KB