Bài dạy minh họa SGK lớp 2 bộ sách Cánh diều Tiết học minh họa sách giáo khoa lớp 2 năm 2021 - 2022

Giới thiệu
  • 2 Đánh giá

Bài dạy minh họa SGK lớp 2 bộ sách Cánh diều mang tới cho thầy cô tiết dạy minh họa môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật và Âm nhạc để thầy cô tham khảo, soạn giáo án, lên chương trình giảng dạy cho năm học 2021 - 2022 hiệu quả hơn.

Tiết dạy minh họa SGK Toán 2

Tiết dạy minh họa SGK Tiếng Việt 2

Tiết dạy minh họa SGK Đạo Đức 2

Tiết dạy minh họa SGK Tự nhiên xã hội 2

Tiết dạy minh họa SGK Hoạt động trải nghiệm 2

Tiết dạy minh họa SGK Mĩ thuật 2

Tiết dạy minh họa SGK Âm nhạc 2

Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 1.229