Tin học 7 Bài 16: Thuật toán sắp xếp Tin học lớp 7 trang 78 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Tin học 7 trang 78, 79, 80, 81, 82 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 16: Thuật toán sắp xếp của Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.

Qua đó, các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi của bài 16 trong sách giáo khoa Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tin học lớp 7 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Tin học 7 bài 16 phần Hoạt động

Hoạt động 1

Em hãy thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp 5 số sau đây theo thứ tự tăng dần. Hãy mô phỏng các bước sắp xếp bằng hình vẽ minh hoạ tương tự như Hình 16.2, Hình 16.3, Hình 16.4

35412

Trả lời:

Vòng lặp thứ nhất

35412

2 > 1 ⇒ KHÔNG hoán đổi

35412

1 < 4 ⇒ hoán đổi

35142

1 < 5 ⇒ hoán đổi

31542

1 < 3 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ nhất

13542

Vòng lặp thứ hai

13542

2 < 4 ⇒ hoán đổi

13524

2 < 5 ⇒ hoán đổi

13254

2 < 3 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ hai

12354

Vòng lặp thứ ba

12354

4 < 5 ⇒ hoán đổi

12345

4 > 3 ⇒ KHÔNG hoán đổi

12345

3 > 2 ⇒ KHÔNG hoán đổi

12345

2 > 1 ⇒ KHÔNG hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ ba

12345

Hoạt động 2

Chọn năm học sinh, mỗi học sinh viết ra tờ giấy một con số mà mình yêu thích. Các em đứng thành một hàng ngang và cầm tờ giấy có ghi con số để cả lớp có thể quan sát được.

Ví dụ:

4115173218

Học sinh thứ sáu thực hiện thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các con số của năm bạn theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

Vòng lặp thứ nhất

4115173218

15 < 41 ⇒ hoán đổi

1541173218

17 > 15 ⇒ KHÔNG hoán đổi

1541173218

32 > 15 ⇒ KHÔNG hoán đổi

1541173218

18 > 15 ⇒ KHÔNG hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ nhất

1541173218

Vòng lặp thứ hai

1541173218

17 < 41 ⇒ hoán đổi

1517413218

32 > 17 ⇒ KHÔNG hoán đổi

1517413218

18 > 17 ⇒ KHÔNG hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ hai

1517413218

Vòng lặp thứ ba

1517413218

32 < 41 ⇒ hoán đổi

1517324118

18 < 32 ⇒ hoán đổi

1517184132

Kết quả vòng lặp thứ ba

1517184132

Vòng lặp thứ tư

1517184132

32 < 41 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ tư

1517183241

Đầu ra dãy các phần tử đã sắp xếp tăng dần:

1517183241

Giải Luyện tập Tin học 7 bài 16

Luyện tập 1

Em hãy liệt kê các bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp các số 3, 2, 4, 1, 5 theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

Vòng lặp thứ nhất

32415

5 > 1 ⇒ KHÔNG hoán đổi

32415

1 < 4 ⇒ hoán đổi

32145

1 < 2 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ nhất

31245

1 < 3 ⇒ hoán đổi

13245

Kết quả vòng lặp thứ nhất

Vòng lặp thứ hai

13245

5 > 4 ⇒ KHÔNG hoán đổi

13245

4 < 2 ⇒ KHÔNG hoán đổi

13245

2 < 3 ⇒ hoán đổi

12345

Kết quả vòng lặp thứ hai

Luyện tập 2

Em hãy liệt kê các bước của thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các số 3, 2, 4, 1, 5 theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

Vòng lặp thứ nhất

32415

2 < 3 ⇒ hoán đổi

23415

KHÔNG hoán đổi

23415

1 < 2 ⇒ hoán đổi

Kết quả vòng lặp thứ nhất

13425

Vòng lặp thứ hai

13425

KHÔNG hoán đổi

13425

2 < 3 ⇒ hoán đổi

12435

Kết quả vòng lặp thứ hai

Vòng lặp thứ ba

12435

3 < 4 ⇒ hoán đổi

12345

Kết quả vòng lặp thứ ba

Vòng lặp thứ tư

12345

KHÔNG hoán đổi

12345

Kết quả vòng lặp thứ tư

Giải Vận dụng Tin học 7 bài 16

Em hãy ghi lại kết quả điểm học tập môn Tin học của các bạn trong tổ. Thực hiện thuật toán sắp xếp chọn hoặc sắp xếp nổi bọt để sắp xếp điểm theo thứ tự giảm dần. Dựa trên kết quả sắp xếp, hãy cho biết danh sách tên các bạn tương ứng theo kết quả sắp xếp đó.

Trả lời:

- Bảng điểm môn Tin học

Họ và tênĐiểm
Đỗ Ngọc Anh7
Lê Mỹ Duyên4
Trần Quốc Đạt9
Lê Hà My5
Nguyễn Bảo Trâm6

- Thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt:

Vòng lặp thứ nhất

74956

6 > 5 ⇒ hoán đổi

74965

6 < 9 ⇒ KHÔNG hoán đổi

74965

9 > 4 ⇒ hoán đổi

79465

9 > 7 ⇒ hoán đổi

97465

Kết quả vòng lặp thứ nhất

Vòng lặp thứ hai

97465

5 < 6 ⇒ KHÔNG hoán đổi

97465

6 > 4 ⇒ hoán đổi

97645

7 < 9 ⇒ KHÔNG hoán đổi

97645

Kết quả vòng lặp thứ hai

Vòng lặp thứ ba

97645

5 > 4 ⇒ hoán đổi

97654

5 < 6 ⇒ KHÔNG hoán đổi

97654

7 < 9 ⇒ KHÔNG hoán đổi

97654

7 < 9 ⇒ KHÔNG hoán đổi

97654

Kết quả vòng lặp thứ hai

- Bảng điểm môn Tin học sau khi sắp xếp:

Họ và tênĐiểm
Trần Quốc Đạt9
Đỗ Ngọc Anh7
Nguyễn Bảo Trâm6
Lê Hà My5
Lê Mỹ Duyên4
Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 11
  • Dung lượng: 193,1 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo