Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 (Các môn) Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 5 năm 2024 - 2025

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 năm 2024 - 2025 gồm 9 môn: Toán, Lịch sử - Địa lí, Đạo đức, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất của 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạoCánh diều.

Phiếu góp ý SGK lớp 5 năm 2024 - 2025 chi tiết từng nội dung đề nghị chỉnh sửa chi tiết từng trang, từng dòng, cùng lý do đề xuất cụ thể. Qua đó, sẽ góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 5 mới trước khi đưa vào giảng dạy. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết:

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 năm 2024 - 2025

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Môn: Toán
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 8: Ôn tập hình học và đo lường

Trang 26

Bài tập 3: Rô-bốt đã vẽ một bức tranh như hình dưới đây: (hình vẽ)

a) Em hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song, các cặp đường thẳng vuông góc.

a) Em hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song, các cặp đường thẳng vuông góc trong bức tranh.

Câu hỏi chưa rõ ràng làm học sinh khó hiểu (vì khung bức tranh có hình chữ nhật nên HS sẽ không biết phải tìm trong tranh vẽ hay tìm trên khung tranh.)

Trang 28

Bài tập 3: Rô-bốt vẽ một bức tranh bằng các đường thẳng như hình dưới đây. Em hãy vẽ một bức tranh tương tự vào vở.

Em hãy dùng các đường thẳng vẽ một bức tranh theo ý thích của mình.

Không áp đặt mà để học sinh được sáng tạo theo ý riêng của mình.

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Công nghệ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THẨM ĐỊNH GIÁO ÁN - BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHIẾU THẨM ĐỊNH GIÁO ÁN - BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Môn: Công nghệ
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống – Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng

Họ tên người đánh giá: .................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học xã ............

Số điện thoại:.................................................

Email:.............................................................

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Vai trò của công nghệ

Trang 8/ Hình 3 d

Hình ảnh chưa toát lên nội dung

Thay ảnh khác

Để giúp HS nhận diện được rõ nguy cơ bị mất cắp thông tin

2

Bài 3: Tìm hiểu thiết kế

Trang 15/ Dòng thứ 1

Câu hỏi khai thác Hình 2 chưa rõ ràng

Không hỏi là Hoạt động nào, mà sửa thành “công dụng nào” hoặc “đặc điểm nào”

Hỏi rõ công dụng thì HS dễ trả lời hơn là “hoạt động nào”

3

Bài 5: Sử dụng điện thoại

Trang 22/ Hình 2

Hướng dẫn bằng hình vẽ

Nên dùng ảnh thật và thêm loại điện thoại không cảm ứng

Để HS nắm được cách gọi điện trên nhiều phương tiện khác nhau

4

Bài 6: Sử dụng tủ lạnh

Trang 26/ Hình 3

Hình vẽ mờ, chưa rõ nội dung

Nên thay bằng ảnh thật, và cho thêm nhiều cách làm chưa đúng.

Để giúp HS nhận diện việc sử dụng tủ lạnh đúng cách

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Lịch sử - Địa lí

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Bộ sách: Kết nối tri thức
Tổng chủ biên môn Lịch sử: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỹ
Tổng chủ biên môn Địa lí: Đào Ngọc Hùng

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ….

Số điện thoại:.................................................

Email:.............................................................

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

Trang 38

Câu chuyện lịch sử: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán

Bổ sung lược đồ trận chiến thắng trên sông Bạch Đằng

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đã chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập, dân chủ lâu dài của dân tộc à HS kể lại trên đánh kết hợp lược đồ trận đánh để khắc sâu tài cầm binh đánh giặc của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng.

Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược

Cuối trang 47

- Hình 3. Các bô lão trong Hội nghị Diên Hồng (tranh vẽ)

- Em có biết?

“…họp ở…”

- Dùng tranh vẽ có nguồn gốc cụ thể, tranh cần có bố cục mở, để thấy được Hội nghị diễn ra ở điện Diên Hồng

- Thay bằng từ “diễn ra”

- Thể hiện được hình ảnh vua – tôi trong Hội nghị có sự nghiêm nghị, hệ trọng của việc nước.

- Chú ý dùng từ phù hợp với thời kì lịch sử hơn.

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê

Cuối trang 52

Câu chuyện lịch sử: Lê Lai quên mình cứu chúa

Bổ sung hình ảnh Lê Lai và Lê Lợi

Tăng tính trực quan, hiểu được việc làm lấy thân mình cứu Lê Lợi của Lê Lai.

Bài 14: Cách mạng tháng Tám năm 2945

Trang 64

Câu chuyện lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bổ sung hình ảnh Bác Hồ tại Quãng trường Ba Đình.

Tăng tính trực quan, mang lại thái độ tự hào lịch sử nước nhà.

Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Trang 66, 67, 68

Câu chuyện lịch sử

Bổ sung chân dung của anh hùng Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn

Tăng tính trực quan, mang lại thái độ tự hào lịch sử nước nhà, biết ơn các anh hùng dân tộc.

Trang 68

Luyện tập

Bổ sung: Lập bảng hoặc trục thời gian về diễn biến chính chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

Đảm bảo mục tiêu bài học nhằm HS khắc sâu kiến thức, nắm diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Tên môn: Đạo đức (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Lớp: 5
Tên Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên: …………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.

Trang 7/ ý thứ 2.

Hãy kể thêm tên và đóng góp của những người có công với quê hương, đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục,…mà em biết.

Kể thêm tên và đóng góp của những người có công với quê hương, đất nước mà em biết.

Câu hỏi hơi cao so với yêu cầu cần đạt.

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Âm nhạc

PHÒNG GDĐT……
TRƯỜNG TH……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Âm nhạc
BỘ SÁCH: Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1: Khúc ca ngày mới

Trang 5: Khởi động

Đọc tên hình nốt

nhạc kết hợp vỗ tay

Nên vận động

theo nhạc

Không phù hợp với chủ đề

Chủ đề 4: Chào mùa xuân đến

Trang 32: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu

Gõ đệm cho bài Duyên dáng mùa xuân kết hợp 2 mẫu tiết tấu

Nên dùng 1 mẫu tiết tấu cho bài

Học sinh dễ bị nhầm lẫn

Chủ đề 7: Âm nhạc nước ngoài

Trang 56: Kiến thức mới - luyện tập

Lý thuyết âm nhạc

Nên học nội dung hát

Phù hợp hơn với hoạt động khởi động

……, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Mĩ thuật

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Mĩ thuật
BỘ SÁCH: Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Trang 5

Đầu bài dài quá, yêu cầu lượng kiến thức và yếu tố tạo hình cao quá so với HS lớp 5

Lựa chọn đầu bài ngắn gọn, kiến thức phù hợp hơn.

Hình ảnh minh họa

cần đơn giản hơn

Chưa phù hợp với nội dung chủ để

Chủ đề 3

Trang 18

Các thuật ngữ sử dụng chưa phù hợp

Nên dùng các thuật ngữ gần gũi với HS

Lớp 5

Chưa phù hợp với

Đối tượng HS lớp 5

Chủ đề 6

Trang 39

Có hình ảnh danh lam thắng cảnh một số miền vùng.

Thêm nhiều danh lam thắng cảnh nhiều miền vùng trong cả nước cho HS nhận biết

Chưa phù hợp với nội dung chủ để

…….., ngày 16 tháng 10 năm 2023

Người góp ý

Phiếu góp ý SGK lớp 5 môn Tin học

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5, ĐỢT 1
MÔN: TIN HỌC
Bộ sách: Kết nối tri thức

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học...................

Số điện thoại: …...............................................

Email:.................................................................

Tên sách-Bộ sách

Nhà xuất bản

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị chỉnh sửa

Tin học 5 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

Bài 4: Cây thư mục

Trang 20-Dòng 24

“2. Công cụ tìm kiếm trên máy tính”

“2. Chương trình quản lý tệp và thư mục - This PC”

Sát với nội dung bài học hơn

....................., ngày ... tháng ... năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Phiếu góp ý SGK lớp 5 môn Giáo dục thể chất

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
NĂM HỌC 2023 - 2024
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học...................

Số điện thoại: …...............................................

Email:.................................................................

a/ Ưu điểm:

  • Sách được in màu, hình ảnh và màu sắc sinh động gây hứng thú cho học sinh.
  • Bố cục rõ ràng, rành mạch gồm 3 phần kiến thức chung, vận động cơ bản và thể thao tự chọn.

b/ Điều chỉnh, bổ sung:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề: Đội hình đội ngũ

Bài 3: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình

Trang 14- 20

Các bài tập biến đổi đội hình

- Nên đánh số thứ tự các hàng, vị trí đứng của các hàng.

- Học sinh rất khó hình dung vị trí đứng của mình

Chủ đề: Bài thể dục

Các bài thể dục

Trang

24- 36

Động tác vươn thở, tay, chân,….với gậy

Động tác vươn thở, tay, chân,….với vòng hoặc hoa

Học sinh tiểu học còn nhỏ, rất năng động, tập với gậy dễ gây nguy hiểm cho các em, nhất là những động tác vặn mình học sinh thường nhầm lẫn người nghiêng sang phải, người sang trái dễ va chạm nhau nên thay đạo cụ khác đảm bảo an toàn trong quá trình tập luyện.

Các trò chơi

Các trò chơi

Toàn bài

Mới có hình ảnh

Nên thêm cách thực hiện

Các trò chơi cần thêm cách thực hiện để học sinh dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn ngay cả ở nhà các em có thể tự chơi được.

....................., ngày ... tháng ... năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 bộ Chân trời sáng tạo

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Môn: Toán
Bộ sách: Chân trời sáng tạo

ên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Phiếu góp ý SGK lớp 5 môn Tin học

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5, ĐỢT 1
MÔN: TIN HỌC
Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học...................

Số điện thoại: …...............................................

Email:.................................................................

Tên sách-Bộ sách

Nhà xuất bản

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị chỉnh sửa

Tin học 5 (Chân trời sáng tạo)

Giáo dục Việt Nam

Bài 6: Chỉnh sửa văn bản

Trang 21- Dòng 2

Bài 6: Chỉnh sửa văn bản

“Bài 6: Định dạng văn bản”

Phù hợp với môn học

....................., ngày ... tháng ... năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Giáo dục thể chất

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
NĂM HỌC 2023 - 2024
Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học...................

Số điện thoại: …...............................................

Email:.................................................................

a/ Ưu điểm:

  • Sách được in màu, hình ảnh và màu sắc sinh động gây hứng thú cho học sinh.
  • Bố cục rõ ràng, rành mạch gồm 3 phần kiến thức chung, vận động cơ bản và thể thao tự chọn.
  • Chủ đề bài thể dục có nét mới là tập với bóng rất hay tao hứng thú học tập cho các em.

b/ Điều chỉnh, bổ sung:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề: Đội hình đội ngũ

Bài 3: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình

Trang 14- 20

Các bài tập biến đổi đội hình

- Nên đánh số thứ tự các hàng, vị trí đứng của các hàng.

- Học sinh rất khó hình dung vị trí đứng của mình

Chủ đề: Tư Thế vận động cơ bản

Bài 3: Động tác Lộn xuôi

Trang

45- 47

Động tác lộn xuôi

Động tác ngồi giữ thăng bằng chống 2 tay chân không tiếp đất..

Học sinh tiểu học còn nhỏ, rất năng động, dễ gây nguy hiểm và dễ trấn thương cổ và tay của các em.

Các trò chơi

Các trò chơi

Toàn bài

Mới có hình ảnh

Nên thêm cách thực hiện

Các trò chơi cần thêm cách thực hiện để học sinh dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn ngay cả ở nhà các em có thể tự chơi được.

....................., ngày ... tháng ... năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Hoạt động trải nghiệm

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (Bản 2)
Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Họ tên người đánh giá: ........................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học .......................

Số điện thoại:........................................................

Email:....................................................................

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 6: Phòng tránh và ứng phó với hỏa hoạn

Tuần 23: Phòng tránh hỏa hoạn

Trang 71

Hoạt động 1: Giới thiệu các cách dập cháy.

2. Quan sát và thực hành sử dụng bình cứu hỏa.

2.Quan sát sử dụng bình cứu hỏa

Việc thực hành sử dụng bình cứu hỏa rất khó đối với học sinh tiểu học, nên đưa vào ở lớp trên.

Chủ đề 7: Tự chủ và thích ứng với môi trường học tập mới

Trang 74

Hình có bảng tên trường Trung học sơ sở Nguyễn Khuyến

Bảng tên Trường Tiểu học

Để trường Tiểu học phù hợp hơn do sách dành cho học sinh tiểu học

....................., ngày ... tháng ... năm 2023

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Công nghệ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THẨM ĐỊNH GIÁO ÁN - BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHIẾU THẨM ĐỊNH GIÁO ÁN - BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Môn: Công nghệ
Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Tổng chủ biên: Bùi Văn Hồng

Họ tên người đánh giá: .................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học xã ............

Số điện thoại:.................................................

Email:.............................................................

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Công nghệ trong đời sống

Trang 8, Hình a,b,c,d

Tranh minh họa chưa rõ ràng

Vẽ hình rõ ràng hơn về tác hại của công nghệ

Giúp HS nhận diện được các mặt trái của công nghệ với con người.

2

Bài 3: Tìm hiểu thiết kế

Trang 15,Hình a,b,c

Tranh minh họa bị mờ, hình quá nhỏ chưa rõ ràng

Vẽ hình to hơn rõ ràng hơn về các bước trong quá trình thiết kế

Giúp HS nhận diện được các bước trong quá trình thiết kế một sản phẩm

3

Bài 5: Sử dụng điện thoại

Trang 27

Câu hỏi a hỏi chưa rõ ràng

Cần hỏi cụ thể tường minh hơn về tên gọi hoặc loại hình điện thoại

Giúp HS nắm được êu cầu của câu hỏi để tìm câu trả lời.

4

Bài 6: Sử dụng tủ lạnh

Trang 36,37

Hình ảnh minh họa mờ

Cần vẽ minh họa rõ nét hơn về từng hiện tượng

Giúp HS hình dung và dễ nắm bắt được các nguy cơ sảy ra với tủ lạnh

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Lịch sử - Địa lí

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ….

Số điện thoại:.................................................

Email:.............................................................

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam

Trang 11

Dòng 9

Khí hậu Việt Nam có sự khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc có hai mùa chính là mùa nóng và mùa lạnh.

Khí hậu Việt Nam có sự khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông.Trong đó mùa hạ nóng, mùa đông lạnh.

Phù hợp đặc điểm khí hậu Việt Nam.

Trang 11

4 dòng cuối

Đất phù sa tập trung chủ yếu ở đồng bằng chiếm khoảng diện tích đất tự nhiên, khá màu mỡ. Đất phe-ra-lít phân bố tập trung ở vùng đồi núi, chiếm khoảng diện tích đất tự nhiên có màu đỏ vàng đến nâu đỏ.

Nên viết theo tỉ số phần trăm thay vì phân số.

Đất phe-ra-lit có màu đỏ vàng hoặc nâu đỏ.

Vì ngoài 2 loại đất chính còn có các loại đất khác.

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Tổng quát chương trình

Nội dung Lịch sử nhiều và khá nặng

Giảm bớt một số nội dung

Phù hợp với học sinh lớp 5.

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Tên môn: Đạo đức (Chân trời sáng tạo) - Lớp: 5
Tên Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên: …………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Qua nghiên cứu bản mẫu sách giáo khoa Đạo đức lớp 5 bộ sách “Chân trời sáng tạo”, bản thân nhận thấy bộ sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nên không có ý kiến đóng góp cho nội dung góp ý.

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Âm nhạc

PHÒNG GDĐT……
TRƯỜNG TH……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Âm nhạc
BỘ SÁCH: Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 2: Bức tranh đồng quê

Trang 15

Nhạc cụ giai điệu: Luyện tập thực hành nhạc cụ thổi Ri-cooc-đơ và kèn phím

Nên đưa ra khoảng 2 bài luyện tập thực hành

Bài luyện tập thực hành quá nhiều với học sinh . Thực hiện không hiệu quả

Chủ đề 3:

Thắp sáng tương lai

Trang 23

Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài hát Những bông hoa những bài ca

Thay đổi mẫu tiết tấu để học sinh dễ thực hiện

Tiết tấu không phù hợp gõ đệm cho bài hát

Chủ đề 6:Vui cùng âm nhạc

Trang 42

Nhạc cụ giai điệu: Luyện tập Ri- cooc- đơ đệm cho bài Đi theo ánh sao âm nhạc

Nên chọn khuông nhạc đầu tiên trong bài hát cho học sinh tập

Câu luyện tập thổi Ri- cooc- đơ trong bài hát khó thực hiện đối với học sinh

……, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Mĩ thuật

Góp ý SGK Mĩ thuật - Bản 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Mĩ thuật
BỘ SÁCH: Chân trời sáng tạo bản 1

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 3 Động vật hoang dã ở châu phi

Trang 22

Hình ảnh động vật hoang dã còn ít, chưa phong phú

Nên đưa nhiều loài động vật hoang dã để HS nhận biết

Chưa phù hợp với chủ đề

Bài 2 sáng tác

Truyện tranh

Trang 54:

Sáng tác truyện tranh

ó nội dung phức tạp

rối rắm

Nên dùng tranh truyện có hình ảnh đơn giản hơn cho phù hợp năng lực HS

Học sinh khó thực hiện

…….., ngày 16 tháng 10 năm 2023

Người góp ý

Góp ý SGK Mĩ thuật - Bản 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Mĩ thuật
BỘ SÁCH: Chân trời sáng tạo bản 2

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 15

Trang 64

Tranh tường và các hình ảnh trong tranh tường

Đưa tranh tường đơn giản để HS nhận biết

Thực hành sáng tạo

Chưa phù hợp với đối tượng HS lớp 5

…….., ngày 16 tháng 10 năm 2023

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 bộ Cánh diều

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Môn: Toán
Bộ sách: Cánh Diều

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Tập 2 Bài 51

Diện tích hình tam giác

8/

Câu 5

Toán 5

Bổ sung thêm dữ liệu trong đề: hai tam giác vuông có hai cạnh góc vuông đều bằng 8 cm.

Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông không nhất thiết có số đo bằng nhau. Một cạnh góc vuông và một cạnh huyền đều có thể có số đo bằng nhau.

Tập 2

60/ Câu 2

Toán 5

Đề nghị điều chỉnh dữ liệu hỏi của câu b. Thay chữ “Tính” bằng dữ liệu khác để học sinh trả lời.

Quãng đường xe máy đó đi được trong 1 giờ cũng là vận tốc trung bình của xe máy trên giờ ( nếu xe máy không nghỉ lại, không tăng tốc hoặc giảm tốc)

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Công nghệ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THẨM ĐỊNH GIÁO ÁN - BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHIẾU THẨM ĐỊNH GIÁO ÁN - BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Môn: Công nghệ
Bộ sách: Cánh diều – Tổng chủ biên: Nguyễn Trọng Khanh

Họ tên người đánh giá: .................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học xã ............

Số điện thoại:.................................................

Email:.............................................................

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Công nghệ trong đời sống

Trang 8

Câu hỏi phần trò chơi trùng với câu hỏi phần khám phá

Thay câu hỏi khác mang tính vận dụng

Để giúp HS nhận diện được rõ nhiều mặt trái của công nghệ trong đời sống

2

Bài 3: Nhà sáng chế

Trang 15,16

Kênh chữ nhiều, hình ảnh nhỏ

Giảm kênh chữ, cho hình ảnh rõ nét hơn

Giúp HS dễ quan sát các sản phẩm công nghệ của các nhà sáng chế.

3

Bài 4: Thiết kế sản phẩm công nghệ

Trang 20

Hình 1, hình 2 đã cung cấp sẵn thông tin cho câu hỏi

Nên cắt phần thông tin đi để HS tự tìm ra điểm cải tiến hơn

Kích thích HS tìm tòi, giúp HS phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề.

4

Bài 5: Dự án: Em tập làm nhà thiết kế

Trang 25-28

Hướng dẫn quá chi tiết cụ thể các bước làm thùng rác

Chỉ nên cung cấp các loại thùng rác, còn quy trình thiết kế nên để HS tự thảo luận và tìm ra các cách làm khác nhau

Kích thích sự tò mò và phát huy được năng lực tư duy của HS.

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Lịch sử - Địa lí

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Bộ sách: Cánh diều
Tổng chủ biên môn Lịch sử: Đỗ Thanh Bình
Tổng chủ biên môn Địa lí: Lê Thông

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ….

Số điện thoại:.................................................

Email:.............................................................

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Vị trí đại lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam

Trang 6,

dòng 8↑

“Vùng biển thuộc Biển Đông.”

Việt Nam là quốc gia ven biển nằm bên bờ Tây của Biển Đông.

Nhằm đảm bảo được mục tiêu bài học: Xác định được vị trí địa lí của Việt Nam trên bản đồ hoặc lược đồ.

Trang 6,

6 dòng cuối trang.

“Vị trí địa lí đã góp phần … nước biển dâng…”

- Tranh ảnh hiện tượng thiên nhiên.

- Bảng biểu về ngành kinh tế, giao thông vận tải hoặc

Giảm kênh chữ, tăng trực quan nhằm phát triển năng lực cho HS. HS quan sát tranh hoặc bảng biểu để trả lời câu hỏi: Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất.

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc

Trang 26

Hình 2. Rìu đồng (văn hóa Đông Sơn)

Hình 4. Lưỡi cày đồng Cổ Loa

- Điều chỉnh màu sắc.

- Bổ sung sơ đồ thành Cổ Loa (tường thành)

- Về mặt trực quan, HS ấn tượng màu xanh, hiểu sai bản chất của di vật lịch sử (màu sắc có thể giống Hình 1)

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Tên môn: Đạo đức (Cánh Diều) - Lớp: 5
Tên Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐH SƯ PHẠM TP HCM

Họ tên: …………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 9. Em nhận biết biểu hiện xâm hại.

Trang 51/ Luyện tập 3.

Đạo đức

Cỡ chữ cần lớn hơn.

Cỡ chữ của thư cần lớn hơn để học sinh dễ đọc và phân tích, hơn nữa phần cuối trang 51 vẫn còn chỗ trống.

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Âm nhạc

PHÒNG GDĐT……
TRƯỜNG TH……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Âm nhạc
BỘ SÁCH: Cánh diều

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Niềm vui

Trang 6

Nghe bản nhạc Bài ca hòa bình kết hợp vỗ tay theo tiết tấu

Lựa chọn hình thức mở đầu: Xem tranh, vận động theo bài hát

Không phù hợp với nội dung chủ để

Chủ đề 2

Mùa thu

Trang 14

Thể hiện tiết tấu

Xem tranh minh họa đoán chủ đề

Không có tính kết nối với nội dung bài học

Chủ đề 3

Tuổi thơ

Trang 26

Nhạc cụ thể hiện tiết tấu bằng 2 mẫu tiết tấu

Lựa chọn 1 tiết tấu

(Tiết tấu 2)

Tiết tấu 1 không phù hợp gõ đệm cho bài hát

Chủ đề 5

Thiên nhiên

Trang 44

Vận dụng : Tự làm nhạc cụ bằng thủy tinh

Thay thế nhạc cụ khác

Nhạc cụ bằng thủy tinh dễ vỡ

……, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Người góp ý

Phiếu góp ý SGK lớp 5 môn Tin học

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5, ĐỢT 1
MÔN: TIN HỌC

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học...................

Số điện thoại: …...............................................

Email:.................................................................

Tên sách-Bộ sách

Nhà xuất bản

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị chỉnh sửa

Tin học 5 - Bộ sách Cánh diều

Công ty Cổ phần đầu tư-Xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam

Bài 3: Sử dụng máy tính thành thạo giúp làm được nhiều việc

Trang 9- Dòng 1

“Bài 3: Sử dụng máy tính thành thạo giúp làm được nhiều việc”

“Bài 3: Lợi ích của việc sử dụng máy tính thành thạo”

Khái quát được nội dung của bài học

Bài 2: Thực hành: Xóa và di chuyển khối văn bản

Trang 29- Dòng 1

“Bài 2: Thực hành: Xóa và di chuyển khối văn bản”

“Bài 2: Thực hành: Xóa và di chuyển một phần văn bản”

Học sinh dễ hình dung về nội dung bài học hơn

....................., ngày ... tháng ... năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Góp ý sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất lớp 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............
TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
NĂM HỌC 2023 - 2024
Bộ sách: Cánh Diều

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học...................

Số điện thoại: …...............................................

Email:.................................................................

a/ Ưu điểm:

  • Bố cục rõ ràng, rành mạch gồm 3 phần kiến thức chung, vận động cơ bản và thể thao tự chọn.

b/ Điều chỉnh, bổ sung:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề: Đội hình đội ngũ

Đội hình đội ngũ

Trang 7 đến trang 23

- Phần luyện tập, luyện tập cặp đôi, luyện tập theo nhóm.

- Phần biến đổi đội hình VD (Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành 2 hàng dọc)

Đề nghị thêm phần luyện tập đồng loạt

(Tất cả các chủ đề)

- Nên đánh số ở các hình ảnh biến đổi đội hình

Để củng cố phần luyện tập cho cả lớp

Để các em dễ hiểu hơn

Chủ đề : Bài thể dục

Bài 1. Động tác vươn thở và tay

Trang 25

Nhịp 1: Đưa hai tay lên lên cao hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau ngửa mặt, hít sâu vào bằng mũi

Nhịp 1: Đưa hai tay lên lên cao chếch hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau mắt nhìn theo tay, hít sâu vào bằng mũi

Dùng câu từ để học sinh dễ hiểu

....................., ngày ... tháng ... năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 102
  • Lượt xem: 5.836
  • Dung lượng: 207,9 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo