Giải bài tập Toán 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Giải bài tập SGK Toán 7 (trang 41,42)

Giải bài tập Toán 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai giúp các bạn học sinh lớp 7 giải các bài tập trang 40,41 với từng bài học trong sách giáo khoa.

Qua đó giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 82 (trang 41 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Theo mẫu: Vì 2= 4 nên \sqrt{4} = 2 hãy hoàn thành bài tập sau:

a) 5^2 = ... nên \sqrt{...} = 5;

b) 7...= 49 nên ...= 7;

c) 1...=1 nên \sqrt{1} =

d) \left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = .... nên....

Xem gợi ý đáp án

a) Vì 52 = 25 nên \sqrt{25} = 5;

b) 7^2 = 49 nên \sqrt{49} = 7

c) Vì 12 = 1 nên \sqrt{1} = 1

d) \left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{4}{9} nên \sqrt{\dfrac{4}{9}} = \dfrac{2}{3}

Bài 83 (trang 41 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Ta có \sqrt{25}=5; -\sqrt{25}=-5; \sqrt{(-5)^{2}}=\sqrt{25}=5.

Theo mẫu trên, hãy tính:

a) \sqrt{36};

b) -\sqrt{16};

c) \sqrt{\dfrac{9}{25}};

d) \sqrt{3^{2}};

e) \sqrt{(-3)^{2}}.

Xem gợi ý đáp án

a) \sqrt{36}=6;

b) -\sqrt{16}=-4;

c) \sqrt{\dfrac{9}{25}}=\dfrac{3}{5};

d) \sqrt{3^{2}}=\sqrt 9=3;

e) \sqrt{(-3)^{2}}=\sqrt{9}=3.

Bài 84 (trang 41 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Nếu \sqrt{x} = 2 thì x2 bằng:

A) 22;

B) 44;

C) 88;

D) 1616.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem gợi ý đáp án
Ta có: \sqrt{x}=2\Rightarrow x=2^{2}=4

Do đó:

Vậy chọn D) 16.

Bài 85 (trang 42 - SGK Toán lớp 7 Tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống

x 4   0,25   (-3)2   104   \frac{9}{4}  
\sqrt{x}   4   0,25    (-3)2   104   \frac{9}{4}
Xem gợi ý đáp án

Các số được điền vào là các số có tô màu đỏ trong bảng dưới đây:

x 4 16 0,25 0,0625 (-3)2 (-3)4 104 108 \frac{9}{4} \frac{81}{16}
\sqrt{x} 2 4 0,5 0,25 3 (-3)2 102 104 \frac{3}{2} \frac{9}{4}

Bài 86 (trang 42 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Sử dụng máy tính bỏ túi

Nút dấu căn bậc hai \sqrt{ }

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

\sqrt{3783025}; \sqrt{1125.45}; \sqrt{\dfrac{0,3+1,2}{0,7}}; \dfrac{\sqrt{6,4}}{1,2}

Xem gợi ý đáp án

\sqrt {3783025} = 1945

\sqrt {1125.45} = 225

\sqrt {{{0,3 + 1,2} \over {0,7}}} \approx 1,463850

\dfrac{\sqrt{6,4}}{1,2} \approx 2,108185

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 46
  • Dung lượng: 222,2 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo