Đáp án cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam Bài dự thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bắt đầu từ ngày 16/4 - 25/6/2020. Nhằm củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Cuộc thi được thi theo hình thức viết, với 5 câu hỏi. Ở trang đầu ghi rõ thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo đáp án cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam trong bài viết dưới đây:

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Họ và tên:.........................................................

Ngày sinh:.........................................................

Địa chỉ:...............................................................

Nghề nghiệp:.....................................................

Số điện thoại:.....................................................

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Câu 1: Ngày truyền thống CAND Việt Nam được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống CAND Việt Nam?

Trả lời:

1.1. Ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam. Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật CAND, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của CAND và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Điều 11, Chương I, Luật CAND).

1.2. Ý nghĩa việc xác định ngày 19/8/1945 là Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân
Thứ nhất, ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thứ hai, đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba, giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua gian khổ cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin, lòng trung thành của lực lượng công an nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, hàng năm, thông qua tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đây chính là thời điểm để đánh giá và tổng kết những thành tựu đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Câu 2: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng CAND trong 75 năm qua? Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho lực lượng CAND?

Trả lời:

Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân được thành lập ở cả 3 miền là Sở Liêm phóng, Sở Trinh Sát và Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi khác nhau, nhưng đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23 hợp nhất các tổ chức công an toàn quốc, lấy tên là Việt Nam Công an Vụ. Ngay sau đó chi bộ đầu tiên của Nha Công an Việt Nam được thành lập với 3 đồng chí, sinh hoạt cùng chi bộ của Công an Hà Nội. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo lực lượng công an tham gia cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, góp phần củng cố lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, củng cố nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, chính quyền cách mạng khi đó giao phó cho lực lượng Công an nhân dân.

+ Ngày 12/7/1946, Nha Công an Trung ương đã khám phá vụ án phản cách mạng ở Số 7, phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều), Hà Nội; phối hợp với các lực lượng vũ trang và nhân dân đồng loạt tấn công, bóc gỡ 40 trụ sở Quốc dân Đảng, bắt trên 100 tên phản động, đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và bọn phản động.

+ Ngày 23/9/1945, Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ và Sóc Trăng đã bảo vệ chuyến tàu chở các chiến sĩ cách mạng từ Côn Đảo trở về lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, trong đó có các đồng chí: Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. Ngày 12/11/1945, Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ bí mật tập kích vào sở chỉ huy của quân Pháp tại thị trấn Cái Răng, tiêu diệt 20 tên. Tháng 12/1945, lực lượng trinh sát Khánh Hòa đột nhập vào sân bay Nha Trang đốt cháy và phá hỏng 3 máy bay, tiêu hủy 5.000 lít xăng của địch.

+ Ngày 27/9/1950, tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, Tổ Điệp báo A13 đã sử dụng một khối lượng lớn thuốc nổ đánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô-đanh-vin (Thông báo hạm lớn nhất của Pháp ở Đông Dương lúc bấy giờ) diệt hơn 200 sỹ quan, thuỷ thủ và binh lính Pháp.

Song hành cùng với lịch sử cách mạng, lực lượng Công an luôn hoàn thành tốt sứ mệnh của mình góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, xây dựng nước Việt Nam phát triển và bình yên.

Những thành tựu của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân

Có thể thấy, suốt gần 75 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn tự hào luôn nhận được sự tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng đã chỉ ra đường lối, quan điểm xây dựng lực lượng công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường giai cấp rõ ràng, và tuyệt đối trung thành với đảng, sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân. Đường lối đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của đảng đề ra, lực lượng Công an nhân dân chấp hành là một đường lối vừa kiên quyết, vừa thận trọng nhưng rất nhân văn. Sự soi rọi đó giúp lực lượng Công an nhân dân hành động đúng hướng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng là thanh bảo kiếm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân.

Câu 3: Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được Thủ tướng Chính phủ quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc? Bạn có kiến nghị, đề xuất gì để phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả?

Trả lời:

Nhận thức sâu sắc vai trò của quần chúng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa VI) ra Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy ngày 22-12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD). Từ đó đến nay, ngày này hằng năm, trở thành ngày hội lớn, ngày hội quy tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc.

Ý nghĩa Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Kế thừa tư tưởng của ông cha ta về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò, sức mạnh vô địch của nhân dân trong sự nghiệp Cách mạng nói chung và bảo vệ an ninh trật tự nói riêng: nhân dân là gốc; đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam là “...sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”.

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã tổng khởi nghĩa vùng lên đánh đổ hoàn toàn ách thống trị hàng ngàn năm của phong kiến và thực dân, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Ngày 19/8/1945 cũng là ngày lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức ra đời. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, thương binh và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới. Ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Và thực sự qua 14 năm, ngày 19/8 mang lại những ý nghĩa vô cùng sâu sắc:

Một là, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và vai trò to lớn của cán bộ nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc; phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình an ninh, trật tự ở các địa phương; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình trật tự giao thông đô thị, tai nạn cháy nổ....Qua đó để nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng các khu dân cư, cơ quan, trường học, đơn vị an toàn.

Hai là, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Ba là, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để động viên, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, cơ sở.

Đồng thời, ngày 19/8 hàng năm là ngày truyền thống Công an nhân dân và là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đó là ngày hội biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời là dịp tổng kết, đánh giá phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kiểm điểm và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã liên tục phát động và có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội.

Có thể nói, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nội dung và hình thức phong phú, thiết thực đã làm cho ngày 19/8 hằng năm thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần động viên nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước hiện nay?

Trả lời:

Với thực tiễn cách mạng, căn cứ tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của mỗi giai đoạn lịch sử Đảng, Nhà nước ta luôn định hướng những chủ trương, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân liên tục được bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và được khẳng định qua các kỳ Đại hội của Đảng. Như: Tại Đại hội lần thứ X của Đảng xác định: “Công an nhân dân phải thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy và tiến lên hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, thật sự là công cụ tin cậy, sắc bén của Đảng và Nhà nước”. Đại hội lần thứ XI, Đảng ta khẳng định “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao”. Đại hội lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định “ Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh”.

Thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển lực lượng 75 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, với mục đích đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đặc biệt cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng..., lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân làm mục tiêu hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên…

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, toàn lực lượng Công an luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sâu sắc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai sâu rộng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đó là mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh - xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…

Kế thừa thành tựu, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng lực lượng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương đề ra trong các nghị quyết khóa XII; căn cứ các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ Công an chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành từng bước bài bản, khoa học, khách quan trong nghiên cứu xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Đề án 106), với mục tiêu sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an nhân dân phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06-8-2018, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.*

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 06-8-2018 của Chính phủ giúp điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng, giảm tỷ lệ cán bộ ở cơ quan Bộ, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn nhưng bảo đảm không tăng biên chế chung. Theo đó, Bộ Công an gồm 48 đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ, không tổ chức cấp Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục, gần 300 đơn vị cấp phòng; cơ bản không bố trí cấp đội; điều động công tác đối với 26.220 cán bộ, chiến sĩ từ cấp phòng trở xuống; 6.487 chiến sĩ nghĩa vụ theo mô hình tổ chức mới(3). Qua trình triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 06-8-2018 của Chính phủ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn về tinh thần, giúp cho lực lượng Công an nhân dân củng cố niềm tin và quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao sức mạnh, hiệu lực, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.*

Hiện nay các thế lực thù địch, phản động chống phá chúng ta với nhiều âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thâm độc, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”… Sự tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường trong hội nhập quốc tế ngày càng rõ... Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và một số bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đời sống xã hội…Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, nhất là kiên trì và phát triển quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo phù hợp với đặc điểm, yêu cầu trong thời kỳ mới. Công an nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của mình…Chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, bảo vệ lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân của các thế lực thù địch…

Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác của các lực lượng, phát huy vai trò nhân dân cùng tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới… Phát huy vai trò, hiệu lực tổ chức, quản lý, điều hành của Nhà nước trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân coi đó là tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng và nhân dân…chú trọng vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, vai trò của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tham gia xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh.

Phát huy vai trò của các tổ chức, con người trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là vai trò cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, vai trò của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ các cấp, không ngừng tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thường xuyên quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận, xác định rõ những yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Trong mỗi giai đoạn cần xác định rõ mục tiêu cho phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp với các loại hình đơn vị, đặc biệt mô hình công an cấp xã; thường xuyên theo dõi, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng đúng người, đúng việc và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân…./.

Câu 5: Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh người chiến sỹ CAND, về mối quan hệ giữa quần chúng Nhân dân với lực lượng CAND?

Trả lời:

Khi còn nhỏ tôi thần tượng cha một người bạn thân nối khố của mình là một chiến sĩ Công an nhân dân. Tôi thích tính điềm tĩnh tự tin và luôn làm chủ bản thân của chú trong mọi hoàn cảnh. Hết cấp ba, tôi và con trai của chú cùng nộp đơn thi vào ngành Công an. Nhưng thật tiếc cả hai chúng tôi đều bị trượt ngay từ vòng sơ tuyển vì những dị tật nhỏ trên cơ thể. Ước mơ được trở thành người chiến sĩ Công an Nhân dân không thành nhưng tôi lại có cơ hội được gần gũi tiếp xúc nhiều với bạn bè là Công an. Điều đó giúp tôi thêm hiểu hơn về công việc thầm lặng, hi sinh lặng lẽ của họ để góp phần gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống của chúng ta hôm nay.

Những khi thiên tai lũ lụt, sạt lở, hỏa hoạn hay sự cố môi trường, những người lính Công an nhân dân phải xả thân xông vào những nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân...Những đêm hôm thanh vắng khi người dân chìm trong giấc ngủ say trong yên bình thì ngoài đường, trên các vọng gác, chốt gác hay các điểm trực đêm những người lính Công an nhân dân vẫn miệt mài công việc của mình...Những ngày lễ, tết khi mọi người quây quần sum họp bên những người thân của mình thì những người lính Công an nhân dân phải bám vững hiện trường làm tốt công việc như thường ngày, thậm chí còn vất vả hơn.

Trên mặt trận phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, họ có khi phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm, manh động sẵn sàng chống trả bằng những loại vũ khí nóng. Thậm chí có những tên tội phạm bị nhiễm HIV đã dùng dao tự cứa vào tĩnh mạch của mình cho chảy máu rồi cầm dao xông vào lực lượng đang thi hành nhiệm vụ. Gần đây nhất là vụ 8 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên bị phơi nhiễm HIV do bị thương trầy xước, xây xát rách da và dính máu khi bắt đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy trái phép.

Có khi họ phải cải trang mật phục thâm nhập vào hang ổ của những loại tội phạm nguy hiểm để nắm bắt thông tin, thu thập bằng chứng và làm thất bại những âm mưu đen tối nguy hại cho cộng đồng. Họ phải trực diện đối mặt với hiểm nguy và phải sẵn sàng chấp nhận hi sinh trong những tình huống ấy. Sự hi sinh thầm lặng của họ không phải lúc nào cộng đồng cũng biết hết vì những lý do bảo toàn tuyệt mật thông tin...

Câu chuyện về những chiến sĩ Công an hi sinh khi đang làm nhiệm vụ như: thượng tá Hà Thái Yềm (Phó trưởng Công an huyện Mai Châu), thiếu úy Sùng A Trư (Công an huyện Mai Châu), trung úy Bùi Quốc Đại (Cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), đồng chí Phạm Văn Cường (chiến sĩ Cảnh sát nhân dân phòng PC17, Công an tỉnh Điện Biên), đồng chí Phạm Đình Chiến (Phòng Hình sự của Công an tỉnh Hà Giang), đồng chí Đinh Văn Bình và Nguyễn Văn Thịnh (Trưởng, phó công an xã Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình), Trung sĩ Đỗ Đăng Long (Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng), đại úy Nguyễn Trọng Bảo (Đội phó Đội cảnh sát 113, Công an TP. Hòa Bình), thượng sỹ Phạm Ngọc Sơn (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP. Hà Nội), thượng úy Nông Khắc Mẫn (Phòng Bảo vệ Chính trị, Công an tỉnh Lạng Sơn), đồng chí Hoàng Văn Đào (công an viên xã Đakrông, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), đồng chí Lê Thanh Tâm (sinh viên thực tập khóa K.16 thuộc Trường trung học Cảnh sát Nhân dân)…Thời bình mà máu của các anh vẫn chảy cho an ninh trật tự xã hội, cho bình yên cuộc sống đồng bào.

Đã có bao đồng nghiệp tôi phải thốt lên: Khó có thể kể hết được những tấm gương hy sinh anh dũng của lực lượng Công an giữa thời bình, nhưng đó cũng là những lát cắt cơ bản nhất có thể hình dung sự nguy hiểm và trách nhiệm nặng nề mà những chiến sĩ Công an nhân dân đang phải gánh vác. Trên mặt trận phòng chống tội phạm đang diễn ra từng ngày, từng giờ, có biết bao những người chiến sĩ đã không trở về với người thân. Nhưng trước khi bước vào trận chiến họ không bao giờ chùn bước bởi những người chiến sĩ ấy luôn xác định được rằng mình hy sinh để người khác được sống.

Người chiến sĩ Công an nhân dân phải thường xuyên rèn luyện võ thuật, kỹ năng sống để sẵn sàng chiến đấu với tội phạm bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân

Trong môi trường đấu tranh trực diện với cái xấu, cái ác ngoài xã hội, những người lính Công an nhân dân phải đối mặt với muôn vàn cám dỗ, sự mua chuộc và áp lực từ nhiều phía. Phần đông những người lính Công an nhân dân với bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành với Đảng, với Nhân dân mà gìn giữ, bảo vệ và tiếp tục khẳng định phẩm chất, truyền thống vàng son của ngành để vượt qua sự cám dỗ vật chất tầm thường.

Đâu đó người dân còn bày tỏ sự không hài lòng về "những con sâu làm rầu nồi canh" với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân. Chính những việc làm của một bộ phận đó đã góp phần gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Nghề nào nghiệp đó! Chúng ta khó có thể đòi hỏi sự tuyệt đối trong bất cứ môi trường lý tưởng nào. Song chúng ta hoàn toàn tin tưởng lực lượng Công an nhân dân, một lực lượng đặc biệt đã được Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và có bước trưởng thành cùng vận mệnh dân tộc xuyên qua hai thế kỷ, lực lượng ấy sẽ thực sự trở nên trong sạch, vững mạnh là chỗ dựa tin cậy tuyệt đối của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay...

Để những ước mơ, sự thần tượng trân quý hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong tôi không bao giờ bị đánh cắp...Để những trang viết về người chiến sĩ Công an Nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" mãi mãi là bản anh hùng ca bất tử...Để sự phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc và cuộc sống yên bình của nhân dân ngày càng bền vững...Để non sông đất nước chúng ta ngày càng tươi đẹp, vinh quang, phát triển mạnh mẽ sánh vai cùng bầu bạn khắp năm châu như sinh thời Hồ Chủ tịch hằng mong ước.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.832
  • Lượt xem: 74.528
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 71,3 KB
Chủ đề liên quan