Cách đăng thông báo cho học sinh trên Google Classroom

416

Là giáo viên, bạn có thể đăng thông báo cho lớp của mình trên trang Luồng (Stream). Thông báo là bài viết không có bài tập mà chỉ có mục đích lan truyền một thông tin gì đó tới học sinh. Thông báo xuất hiện trên trang Luồng theo thứ tự thời gian. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể đưa một bài viết cũ lên trên đầu trang.

Với mỗi thông báo, sinh viên đều nhận được email. Nhưng họ cũng có thể tắt tính năng thông báo email.

Bạn có thể soạn thảo và lên lịch cho các thông báo, kiểm soát ai bình luận hoặc trả lời bài viết.

Google Classroom là ứng dụng lớp học trực tuyến của Google
Google Classroom là ứng dụng lớp học trực tuyến của Google

Tạo một thông báo

Bạn cũng có thể đăng thông báo lên một hoặc nhiều lớp, hoặc chọn một nhóm sinh viên trong lớp, thêm tệp đính kèm.

 1. Đăng nhập Google Classroom.
 2. Vào lớp.
 3. Trên trang Luồng, bấm vào Chia sẻ nội dung gì đó với lớp của bạn.
 4. Nhập nội dung thông báo và Đăng.

Lưu ý: Khi bạn nhập thông báo, Google Classroom sẽ tự động lưu nội dung và tạo một bản nháp đã lưu ở đầu trang Luồng.

Đăng thông báo vào nhiều lớp

Bên cạnh For, nhấp vào mũi tên xuống > chọn các lớp bạn muốn thông báo.

Đăng bài cho từng học sinh, nhóm học sinh

Bấm vào Tất cả học sinh, bỏ chọn ô Tất cả học sinh.

Chọn học sinh bạn muốn gửi thông báo. Giáo viên có thể thấy số lượng học sinh mà mình chọn hiển thị. Nếu muốn biết tên của các bạn được nhận thông báo, chạm vào số lượng học sinh.

Thêm tệp đính kèm

Bạn có thể thêm tệp từ Google Drive, video YouTube hoặc liên kết, vào thông báo của mình. Nếu thấy tin nhắn báo bạn không có quyền đính kèm tệp, bấm vào Copy. Google Classroom tạo một bản sao để đính kèm vào thông báo và lưu nó vào thư mục Drive.

Kiểu đính kèm Directions
File
 1. Bấm vào File.
 2. Chọn tệp và click Upload.
Drive
 1. Click Drive.
 2. Chọn mục và bấm Add.
YouTube

Để tìm một video đính kèm:

 1. Click YouTube.
 2. Nhập từ khóa và tìm kiếm.
 3. Bấm vào video > Add.

Để đính kèm một liên kết video bằng URL:

 1. Bấm vào YouTube > URL.
 2. Nhập URL và click Add.
Link
 1. Click vào Link.
 2. Nhập URL và bấm Add Link.

Để xóa tệp đính kèm, bạn nhấp vào X bên cạnh tệp.

Đăng, lên lịch hoặc lưu một thông báo nháp

 • Để đăng thông báo, chỉ cần nhấn vào Đăng sau khi soạn xong nội dung.
 • Lên lịch cho bài đăng:
  1. Cạnh nút Đăng, nhấp vào mũi tên quay xuống > Lịch trình.
  2. Bên cạnh ngày, nhấp vào mũi tên quay xuống và chọn ngày, thời gian.
  3. Nhấp vào Lịch trình: Thông báo sẽ tự động được đăng vào ngày giờ đã hẹn.
  4. (Tùy chọn) Để lên lịch bài đăng cho lớp khác: Hãy lên lịch trước cho một lớp và sử dụng lại thông báo cho lớp khác.
 • Lưu bản nháp cho bài đăng: Nhấp vào mũi tên xuống cạnh bài đăng > Lưu bản thảo.
 • Để xem các bài đăng dự thảo, hãy đi đến đầu trang Luồng.

Thêm bình luận cho bài đăng

 1. Đăng nhập Google Classroom.
 2. Vào lớp.
 3. Trên trang Luồng, tìm bài đăng và nhấp vào Thêm bình luận.
 4. Nhập bình luận và Đăng.

Chỉnh sửa bài đăng

  1. Đăng nhập Google Classroom.
  2. Vào lớp.
 • Đối với bài đã đăng:
  1. Tìm thông báo bạn muốn chỉnh sửa và nhấn vào biểu tượng 3 chấm dọc bên cạnh > Chỉnh sửa.
  2. Nhập thay đổi và Lưu.
 • Đối với thông báo đã lên lịch hoặc bản thảo:
 1. Ở đầu trang Luồng, nhấp vào Thông báo đã lưu.
 2. Nhấn vào bài bạn cần sửa và nhập thay đổi.
  1. Đối với bài đăng lên lịch, bấm vào Lịch trình.
  2. Đối với bản thảo, nhấp vào mũi tên đi xuống cạnh nút Đăng > Lưu bản thảo.

Xóa thông báo

  1. Đăng nhập Google Classroom.
  2. Vào lớp.
 • Đối với thông báo đã đăng:
  1. Trên trang Luồng, bấm vào biểu tượng 3 chấm dọc cạnh bài đăng > Xóa.
  2. Chọn Xóa để xác nhận lần nữa.
 • Đối với bài đăng đã lên lịch hoặc bản thảo:
  1. Ở đầu trang Luồng , nhấp vào Thông báo đã lưu.
  2. Bên cạnh thông báo, nhấp vào Xóa > Xóa bỏ.

Đưa một bài đăng cũ lên đầu

 1. Đăng nhập Google Classroom.
 2. Vào lớp.
 3. Trên trang Luồng, tìm bài đăng, nhấp vào biểu tượng 3 chấm dọc bên cạnh > Di chuyển lên trên cùng.

Hy vọng bài viết này hữu ích và có thể giúp giáo viên biết cách đăng thông báo trên trang Luồng của Google Classroom và quản lý bài đăng của mình tốt hơn.

Cập nhật: 18/02/2020
Xem thêm: Google Classroom
3 ★ 1 👨
416