Các dạng bài tập tính đơn điệu của hàm số Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Giới thiệu Tải về
 • 13 Đánh giá

Các dạng bài tập tính đơn điệu của hàm số là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 12 tham khảo.

Tài liệu bao gồm 59 trang được tổng hợp 86 câu trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án và lời giải chi tiết từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, đề tham khảo và đề minh họa THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Những nội dung trong tài liệu Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN A. CÂU HỎI 

 • Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị
 • Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước
 • Dạng 3. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó
 • Dạng 4. Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước
 • Dạng 5. Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước
 • Dạng 6. Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước
 • Dạng 7. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) khi biết đồ thị hàm số f’(x)
 • Dạng 8. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u)+g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f’(x) 12

PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO

 • Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị
 • Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước
 • Dạng 3. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó
 • Dạng 4. Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước
 • Dạng 5. Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước
 • Dạng 6. Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước
 • Dạng 7. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) khi biết đồ thị hàm số f’(x)
 • Dạng 8. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u)+g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f’(x) 52

Các dạng bài tập tính đơn điệu của hàm số

PHẦN A. CÂU HỎI

Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị

Câu 1: (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. (-\infty;-1)                 B. (0;1)

C. (-1;0)             D. (-1;+\infty)

Câu 2: (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số  y\ =\ f\ \left(x\right) có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng(-\infty ;-2)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-2;0)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-\infty;0)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2)

Câu 3: (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y\ =\ f\ \left(x\right) có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-1;0)              B. (-\infty ;0)

C. \left(1;+\infty\right)            D. \left(0;1\right)

Câu 4: (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây

A. (0;+\infty)            B. \left(0;2\right)

C. \left(-2;0\right)           D. \left(-\infty;-2\right)

Câu 5: (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho hàm số y\ =\ f\ \left(x\right) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \left(0;1\right)            B. (1;+\infty )

C. \left(-\infty;1\right)         D. \left(-1;0\right)

Câu 6: (Mã đề 101 - BGD - 2019) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \left(0;2\right)            B. \left(0;+\infty\right)

C. \left(-2;0\right)           D. \left(2;+\infty\right)

Câu 7: (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y\ =\ f\ \left(x\right) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.\left(-1;+\infty\right)          B. \left(1;+\infty\right)

C. \left(-1;1\right)           D. \left(-\infty;1\right)

Câu 8: (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số y\ =\ f\ \left(x\right) có đồ thị như hình vẽ dưới.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \left(-\infty;-1\right)           B. \left(-1;1\right)

C. \left(-1;0\right)            D. \left(0;1\right)

Câu 9: (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y\ =\ f\ \left(x\right) có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \left(-2;3\right)                B. \left(3;+\infty\right)

C. \left(-\infty;-2\right)       D. \left(-2;+\infty\right)

Câu 10: (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Cho hàm số y\ =\ f\ \left(x\right) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số trên nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \left(0;+\infty\right)            B. \left(-\infty;-2\right)

C. \left(0;2\right)              D. \left(-2;0\right)

Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước

Câu 11: (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng \left(-\infty;+\infty\right)?

A. y=\frac{x-1}{x-2}         B. y=x^3+x

C. y=-x^3-3x       D. y=\frac{x+1}{x+3}

Câu 12: (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số  y=\frac{x-2}{x+1}. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(-\infty;+\infty\right)
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(-1;+\infty\right)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(-\infty;-1\right)
D. Hàm số đồng biến trên khoảng \left(-\infty;-1\right)

Câu 13: (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng \left(-\infty;+\infty\right)?

A. y=x^4+3x^2

B. y=\frac{x-2}{x+1}

C. y=3x^3+3x-2

D. y=2x^3-5x+1

Câu 14: (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số y=x^3-3x^2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng \left(0;2\right)
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(0;2\right)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(-\infty;0\right)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(2;+\infty\right)

Câu 15: (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Hỏi hàm số y=2x^4+1 đồng biến trên khoảng nào?

A. \left(-\infty;0\right)        B. \left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)

C. \left(0;+\infty\right)         D. \left(-\frac{1}{2};+\infty\right)

Câu 16: (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số y=f\left(x\right) có đạo hàm f'(x)=x^{2} +1, \forall x\in \mathbb{R}. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(1;+\infty\right)
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(-1;1\right)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng \left(-\infty;+\infty\right)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng\left(-\infty;0\right)

Câu 17:Cho hàm số y=x^{3}-2 x^{2}+x+1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1 ;+\infty)
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(\frac{1}{3} ; 1\right)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \left(-\infty ; \frac{1}{3}\right) \quad

D. Hàm số đồng biến trên khoảng \left(\frac{1}{3} ; 1\right)

Câu 18: Cho hàm số y=x^{4}-2 x^{2}. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-\infty ;-2) \quad
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1 ; 1)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1 ; 1)
D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-\infty ;-2)

Câu 19: Hàm số y=\frac{2}{x^{2}+1} nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-\infty ;+\infty)
B. (0 ;+\infty)
C. (-\infty ; 0)
D. (-1 ; 1)

Câu 20: Cho hàm số y=x^{3}+3 x+2. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-\infty ; 0) và đồng biến trên khoảng (0 ;+\infty)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-\infty ; 0) và đồng biến trên khoảng (0 ;+\infty)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-\infty ;+\infty)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-\infty ;+\infty)

Câu 21: Cho hàm số y=\sqrt{2 x^{2}+1}. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0 ;+\infty) 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-\infty ; 0)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ;+\infty)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1 ; 1)

Dạng 3. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó

Câu 22: Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y=\left(m^{2}-1\right) x^{3}+(m-1) x^{2}-x+4 nghịch biến trên khoảng (-\infty ;+\infty).

A. 0
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 23: Cho hàm số y=-x^{3}-m x^{2}+(4 m+9) x+5, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của \mathrm{m} để hàm số nghịch biến trên khoảng (-\infty ;+\infty)

A. 5
B. 4
C. 6
D. 7

Câu 24:Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số hàm số y=\frac{1}{3}\left(m^{2}-m\right) x^{3}+2 m x^{2}+3 x-2 đồng biến trên khoảng (-\infty ;+\infty) ?

A. 4 .
B. 5 .
C. 3 .
D. 0 .

Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số y=m x^{3}+m x^{2}+m(m-1) x+2 đồng biến trên R

A. m \leq \frac{4}{3} và m \neq 0.
B. m=0 hoặc m \geq \frac{4}{3}.
C. m \geq \frac{4}{3}.
D. m \leq \frac{4}{3}.

.....................................................

Tài liệu vẫn còn, mời bạn tải về để xem trọn bộ tài liệu Các dạng bài tập tính đơn điệu của hàm số!

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Tìm thêm: Toán 12
Chủ đề liên quan