Thông tư 50/2022/TT-BTC Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 11/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

  • Tổn thất phát sinh do chiến tranh, bạo loạn, đình công;
  • Tổn thất phát sinh do hành động khủng bố;
  • Tổn thất phát sinh do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân;
  • Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm;
  • Tổn thất phát sinh do ngừng công việc thi công xây dựng;
  • Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính;…

Nội dung Thông tư 50/2022/TT-BTC

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Sắp xếp theo