Quyết định 1438/QĐ-TTg Phấn đấu 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ tại cộng đồng

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ đưa ra Quyết định 1438/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

Theo đó, đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể theo các giai đoạn như sau:

  • Giai đoạn 2018-2020: Phấn đấu 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng;
  • Giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng...

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về