Nghị định 29/2021/NĐ-CP Quy định giám sát và đánh giá đầu tư

Ngày 26/03/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Theo đó, nội dung thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công như sau:

  • Đánh giá về hồ sơ;
  • Việc đáp ứng các tiêu chí xác định dự án là dự án quan trọng quốc gia;
  • Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
  • Đánh giá về dự báo nhu cầu, phạm vi phục vụ và dự kiến mục tiêu đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư;

Nội dung Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 73
  • Lượt xem: 214
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 8,2 MB
Liên kết tải về