Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 (Có đáp án)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để có thêm kinh nghiệm ra đề thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Qua đó, giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì 1 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the picture and complete the sentences

Look at the picture and complete the sentences

Look at the picture and complete the sentences

Look at the picture and complete the sentences

1. v _ l l _ g _

2. _ u i _ _

3. _ a _ n _ o _

Look at the picture and complete the sentences

Look at the picture and complete the sentences

Look at the picture and complete the sentences

4. _ i z z _

5. _ _ k e

6. s _ i l

II. Count and write

Count and write

Count and write

Count and write

1. ______________

2. ______________

3. ______________

III. Look at the picture and answer these following questions

Look at the picture and answer these following questions

1. How many students are there?

__________________________________

2. What are the students doing?

__________________________________

3. Is the teacher singing?

__________________________________

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. see/ What/ he/ can/ ?/

__________________________________

2. jam,/ Pass/ the/ please/ me/ ./

__________________________________

3. can/ He/ see/ rainbow/ a/ ./

__________________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the picture and complete the sentences

1. village

2. juice

3. rainbow

4. pizza

5. bike

6. sail

II. Count and write

1. nine

2. five

3. ten

III. Look at the picture and answer these following questions

1. There are six students

2. They are studying

3. No, she isn’t

V. Reorder these words to have correct sentences

1. What can he see?

2. Pass me the jam, please.

3. He can see a rainbow.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.038
  • Lượt xem: 4.397
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 469,5 KB
Sắp xếp theo