Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn GDCD 11 năm 2021 - 2022 Nội dung ôn thi giữa kì 2 lớp 11 môn Công dân

Đề cương ôn tập GDCD 11 giữa kì 2 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích giới hạn nội dung ôn tập, hình thức bài kiểm tra kèm theo đề thi minh họa.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 GDCD 11 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập tốt cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới. Đề cương ôn thi giữa HK2 GDCD 11 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày một cách khoa học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Đề cương GDCD 11 giữa kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Nội dung ôn tập giữa kì 2 GDCD 11

BÀI/ CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG ÔN TẬP

Bài 9:

Nhà nước xã hội chủ nghĩa

- Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bản chất, chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân.

Bài 10:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Hai hình thức cơ bản của dân chủ.

- Hiểu được quyền làm chủ phù hợp với lứa tuổi.

- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi.

- Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN.

Bài 11:

Chính sách dân số và giải quyết việc làm

- Tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay.

- Tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay.

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của Nhà nước

- Tham gia tuyên truyền chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng bản thân.

- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư.

- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.

- Định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.

- Phản đối và đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường.

Bài 12:

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Thực trạng tài nguyên, môi trường.

- Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Nhà nước.

- Thực hiện và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.

- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong thực hiện chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường.

2. Hình thức ôn tập giữa kì 2 GDCD 11

- 30% trắc nghiệm

- 70% tự luận

3. Câu hỏi ôn tập giữa kì 2 GDCD 11

I. Phần trắc nghiệm (3 đ)

Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau đây

Câu 1: Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?

A. Đổi mới cơ chế quản lý và công nghệ

B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Câu 2: Vì sao Đảng và nhân dân ta kiên trì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa?

A. Chỉ có đi lên CNXH, chúng ta mới có quyền tự quyết

B. Chỉ có đi lên CNXH, lòng tự tôn dân tộc mới được thể hiện

C. Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới có độc lập tự do, nhân dân mới có ấm no, hạnh phúc

D. Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới thực sự có độc lập, tự do; nhân dân mới thực sự có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Câu 3: Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất?

A. Tư liệu sản xuất

B. Kết cấu hạ tầng

C. Hệ thống bình chứa

D. Công cụ lao động

Câu 4: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua:

A. giá trị trao đổi

B. số lượng và chất lượng hàng hóa

C. lao động xã hội của người sản xuất

D. giá trị sử dụng của hàng hóa

Câu 5: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu KHCN tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

A. Hiện đại hóa

B. Công nghiệp hóa

C. Tự động hóa

D. CNH-HĐH

Câu 6: Để xác định thành phần kinh tế, chúng ta căn cứ vào:

A. Nội dung của từng thành phần kinh tế

B. Hình thức sở hữu

C. Vai trò của từng thành phần kinh tế

D. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế

Câu 7: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là:

A. Quyền lực tập trung trong tay Nhà nước

B. Quyền lực thuộc về nhân dân

C. Nhân dân làm chủ

D. Nhà nước quản lý mọi mặt xã hội

Câu 8: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

A. Sự phát triển sản xuất

B. Sản xuất của cải vật chất

C. Đời sống tinh thần

D. Sản xuất kinh tế

Câu 9: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm:

A. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động

B. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động

C. Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động

D. Sức lao động, kết cấu hạ tầng, tư liệu lao động

Câu 10: Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động?

A. Máy khâu

B. Kim chỉ

C. Vải

D. Áo quần

Câu 11: Trong thời bình ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của:

A. các lực lượng vũ trang

B. của lực lượng quốc phòng

C. của toàn dân

D. của lực lượng quốc phòng và an ninh

Câu 12: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình:

A. hiện đại hóa

B. tự động hóa

C. công nghiệp hóa

D. máy móc hóa

II. Phần tự luận (7 điểm)

1. Trình bày, phân tích nhiệm vụ và phương hướng phát triển giáo dục-đào tạo của Đảng và Nhà nước ta (5 điểm)

2. Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vì vậy dẫn đến tình trạng công nhân của nhiều khu công nghiệp đã xuống đường biểu tình, yêu cầu Nhà nước ta phải có những hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự. Hãy nêu rõ nhận định của em về vấn đề trên? Từ đó, em hãy nêu ngắn gọn phương hướng của Đảng và Nhà nước ta về chính sách đối ngoại trong thời kỳ mới (2 điểm)

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 161
  • Lượt xem: 8.718
  • Dung lượng: 130,8 KB
Tìm thêm: GDCD 11
Sắp xếp theo
    Chủ đề liên quan