Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 năm 2020 - 2021 (4 đề) Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9 có đáp án

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 năm 2020 - 2021 giúp các em học sinh lớp 9 ôn luyện các dạng Toán, chuẩn bị thật tốt cho bài thi khảo sát chất lượng đầu năm.

Bộ đề thi bao gồm 4 đề có hướng dẫn giải giúp các em dễ dàng so sánh kết quả với bài làm của mình. Đồng thời, đây cũng là tài liệu hữu ích giúp thầy cô tham khảo để ra đề cho các em học sinh. Ngoài ra các bạn lớp 9 tham khảo thêm đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn, môn tiếng Anh. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng các em học sinh tải về ôn luyện thật tốt cho kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm tại đây.

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9

Câu 1 (2,5 điểm ).
Giải các phương trình sau:
a) 2x - 6 = 0
b)
x - 1 = 2x + 3
2x 1 5(x 1)
c)
x 1 x 1
Câu 2 (1,5 điểm).
Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
a) 3x + 1 > - 5
b)
2x 1 x 2
5 4
Câu 3 (1,0 điểm).
Rút gọn biểu thức:
2
2
x 1 1 4 2
P .
x 1 x 1 x 1 x
Câu 4 (1,0 điểm).
Bạn Nam đi xe đạp từ nhà đến Thành phố Hải Dương với vận tốc trung bình
15km/h. Lúc về bạn đi với vận tốc 12km/h, nên thời gian đi ít hơn thời gian về 12
phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà bạn Nam đến thành phố Hải Dương?
Câu 5 (3,0 điểm).
Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Kẻ BM
và CN vuông góc với AD
M, N AD
. Chứng minh rằng:
a)
BMD
đồng dạng với
b)
AB BM
AC CN
c)
1 1 2
DM DN AD
Câu 6 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình
2 2
(x 3x 2)(x 7x 12) 24
b) Cho a, b dương và a
2000
+ b
2000
= a
2001
+ b
2001
= a
2002
+ b
2002
Tính: a
2015
+ b
2015
.---------------Hết---------------
PHÒNG GD&ĐT ...............
TRƯỜNG THCS .............
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề thi gồm: 01 trang
PHÒNG GD&ĐT ..................
TRƯỜNG THCS ............
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn : TOÁN 9
Bản hướng dẫn gồm 03 trang
Câu
(điểm)
Phần
Nội dung
Điểm
1
(2,5đ)
a
2x - 6 = 0
2x = 6
0,5
x = 3
Vậy tập nghiệm của phương trình trên là
S = 3
0,25
b
x 1 2x 3
(1)
Với x – 1
0
,
x 1
khi đó phương trình (1)
x – 1 = 2x + 3
x = - 4 (loại)
0,5
Với x – 1 < 0
x <1, khi đó phương trình (1)
- x + 1 = 2x + 3
-2
x =
3
(thoả mãn)
Vậy tập nghiệm của phương trình trên là:
-2
S =
3
0,5
c
2x 1 5(x 1)
(dk : x 1)
x 1 x 1
(2x 1)(x 1) 5(x 1)(x 1)
0
(x 1)(x 1) (x 1)(x 1)
0,25
(2x 1)(x 1) 5(x 1)(x 1) 0
2 2
2x 2x x 1 5x 10x 5 0
2
3x 13x 4 0
0,25
(3x 1)(x 4) 0
1
3x 1 0
x
3
x 4 0
x 4
Các giá trị trên thỏa mãn điều kiện
Vậy tập nghiệm của phương trình là
1
S = ;4
3
0,25
2
(1,5đ)
a
3x + 1 > - 5
3x > - 6
0,25
x > - 2
Vậy tập nghiệm của bất phương trình trên là
S = x / x > -2
0,25
- Biểu diễn tập nghiệm trên trục số
0,25
b
4 2x 1 5 x 2
2x 1 x 2
5 4 20 20
8x 4 5x 10
0,25
8x 5x 4 10 3x 14
14
x
3
Vậy BPT có tập nghiệm là s =
14
x / x
3
0,25
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số đúng
0,25
3
(1,0đ)
2
2
x 1 1 4 2
P .
x 1 x 1 x 1 x
(
0; 1x x
)
2
x 1 (x 1) 4x 2(x 1)
.
(x 1)(x 1) x x 1
0,5
x x 1 .2 x 1
2
x 1 x 1 .x x 1 x 1
0,5
4
(1,0 đ)
Đổi 12 phút =
12
60
giờ
Gọi quãng đường từ nhà Nam đến TP Hải Dương là x
km (x > 0).
0,25
Thời gian Nam đi từ nhà đến TP Hải Dương là
x
15
(giờ)
Thời gian Nam đi từ TP Hải Dương về nhà là
x
12
(giờ)
Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 12 phút, nên ta
có phương trình:
x x 12
- =
12 15 60
0,25
Giải phương trình ta được x = 12(TMĐK)
0,25
Vậy quãng đường từ nhà Nam đến TP Hải Dương là 12
km
0,25
5
Vẽ hình đúng
0,25