Bài tập toán cao cấp Tài liệu học tốt môn Toán cao cấp

Tài liệu Bài tập Toán cao cấp này bao gồm tổng hợp các bài tập trong môn toán cao cấp được dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Tập 1 của cuốn sách này giới thiệu tới bạn đọc các bài tập về Đại số tuyến tính và Hình học giải tích. Tập 2 là giới thiệu về Phép tính vi phân các hàm. Mời các bạn xem mục lục dưới đây.

Bài tập Toán cao cấp

Tập 1: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích

1. Số phức
2. Đa thức và hàm hữu tỉ
3. Ma trận. Định thức
4. Hệ phương trình tuyến tính
5. Không gian Euclide Rn
6. Dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai

Tập 2: Phép tính vi phân các hàm

7. Giới hạn và liên tục của hàm số
8. Phép tính vi phân hàm một biến
9. Phép tính vi phân hàm nhiều biến

(81 lượt)
0 Bình luận
Sắp xếp theo