Đáp án cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 Cuộc thi Học và làm theo Bác 2022 - Tuần (Bảng A, B, C)

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2022 - Tuần 3 giúp các bạn tham khảo 30 câu hỏi trắc nghiệm của Bảng A, Bảng B và Bảng C để đạt kết quả cao trong cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Cuộc thi Học và làm theo Bác 2022 tuần 3 diễn ra từ 09h00 ngày 10/10/2022 đến 22h00 ngày 16/10/2022. Thí sinh tham gia dự thi trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, điểm tối đa là 300 điểm. Cuộc thi Học và làm theo Bác 2022 chia ra làm 3 bảng:

 • Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông.
 • Bảng B: Dành cho sinh viên.
 • Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án Học và làm theo Bác 2022 Bảng A

Tuần 3

Câu 1. Hãy cho biết thái độ của Hồ Chí Minh với chính phủ thực dân Pháp khi viết: “Cái vui nhất là ngay đến Chính phủ cũng không nhận ra được khách thật của mình nữa và để chắc chắn trong nhiệm vụ tiếp tân, Chính phủ bèn đối đãi với tất cả người An Nam vào hàng vua chúa" (Vi hành)?

A. vui mừng trước cách đối xử của Chính phủ thực dân Pháp đối với vua An Nam
B. đau xót trước sự thờ ơ của Chính phủ thực dân Pháp đối với vua nước Nam
C. hãnh diện trước sự đối đãi của Chính phủ thực dân Pháp với người An Nam
D. mỉa mai cách đối xử của Chính phủ thực dân Pháp đối với vua An Nam

Câu 2. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Cuối cùng, tôi để lại ... cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. những lời chúc tốt đẹp
B. những tình cảm chân thàn
C. muôn vàn tình thân yêu
D. một tình thương bao la

Câu 3. Trong bài càng già càng giỏi (22/10/1965), Hồ Chí Minh viết: “Phong trào chống Mỹ, cứu nước sôi sục khắp nơi, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân ta. Thanh niên thi hăng hái ...”. Hay lựa chọn đáp án đúng?

A. thực hiện tốt "Ba không".
B. thực hiện tốt "Bốn chống".
C. thực hiện tốt "Ba đảm đang”.
D. thực hiện tốt "Ba sẵn sàng"

Câu 4. Trong Thơ mừng năm 1961, Hồ Chí Minh đã chúc cả nước điều gì? Hãy chọn đáp án đúng?

A. Kế hoạch 5 năm thành công
B. phong trào trồng cây thành công
C. Hòa bình thống nhất thành công
D. Bắc Nam đoàn kết thành công

Câu 5. Trong bài nói tại hội nghị cán bộ đoàn thanh niên lao động Việt Nam (19-1-1959) Hồ Chí Minh nói: “Để là người làm chủ nước nhà, thanh niên phải ra sức..., chính trị, kĩ thuật, văn hóa". Hãy chọn đáp án đúng?

A. trau dồi
B. quan tâm
C. rèn luyện
D. học tập

Câu 6. Trong bài Trả lời phỏng vấn của ông Uylism Uabi (11/1/1965), Ho Chi Minh viết: “Nhân dân Việt Nam luôn luôn sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị với nhân dân Anh, Mỹ và Tay Âu để ...". Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. chống chủ nghĩa đế quốc và để giữ gìn hòa binh
B. giành độc lập tự do và để giữ gìn hòa bình thống nhất
C. giữ gìn hòa bình và bảo vệ nhân loại toàn thế giói
D. chống bọn hiếu chiến và xâm lược để giữ gìn hòa bình

Câu 7. Hòn đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất ở quản đảo Nam Du?

A. Hòn Mấu
B. Hòn Nôm
C. Hòn Lớn
D. Hòn Mốc

Câu 8. Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ở miền Bắc được sự giáo dục của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn đã tỏ ra rất xứng đáng là thế hệ của...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. cách mạng giải phóng dân tộc
B. cách mạng Tháng Tám vẻ vang
C. anh hùng dân tộc
D. thanh niên làm theo lời Bác

Câu 9. Trong Bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Muốn thắng lợi thì phải củng cố tốt và phát triển tốt...”. Hãy lựa chọn đáp án. đúng?

A. Đảng và Đoàn
B. chi bộ “Bốn tốt"
C. tinh thần đoàn kết
D. quốc phòng an ninh

Câu 10. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Phải giữ gìn Đảng ta thật ... phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dặn”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. vững mạnh
B. trong sạch
C. dân chủ
D. đoàn kết

Câu 11. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh dặn dò cán đào tạo đoàn viên và thanh niên như thế nào?

A. đào tạo ở nước ngoài những thanh niên ưu tú
B. chăm lo giáo dục đào tạo chuyên môn cho họ
C. động viên, khuyến khích họ tham gia cách mang
D. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ

Câu 12. Bãi biển nào sau đây đã được bình chọn là một trong 100 bãi tắm đẹp nhất hành tinh?

A. Bãi biển Nha Trang
B. Bãi biển Đồ Sơn.
C. Bãi biển Sầm Sơn
D. Bãi biển Cửa Lò

Câu 13. Trong Bài nói tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “dạy tốt học tốt" của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (1963), Hồ Chí Minh viết: “Nội dung giáo dục cần chú trọng hơn nữa ...". Hãy chọn đáp án đúng?

A. giáo dục nhân cách
B. về mặt trí dục
C. giáo dục tư tưởng
D. về mặt đức dục

Câu 14. Sự kiện nào đánh dấu miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng (16/5/1955)?

A. Quân ta tiếp quản Thủ đô Hà Nội.
B. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi miền Nam.
C. Trung ương Đảng, Chính phủ ra mắt nhân dân Thủ đô.
D. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà (Hải Phòng).

Câu 15. Lực lượng nào đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh chính trị chống “Việt Nam hoá chiến tranh" của Mĩ ở miền Nam?

A. Tăng ni, phật tử
B. Học sinh, sinh viên
C. công nhân, nông dân
D. Nông dân, thợ thủ công

Câu 16. Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cũng người công nhân ấy nếu được học chính trị, được hiểu, thì...". Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. khi ra làm việc sẽ tốt hơn
B. khi ra làm việc sẽ khác ngay
C. khi làm việc sẽ hiệu quả hơn
D. khi bắt tay vào làm sẽ tốt

Câu 17. Trong bài nói chuyện tại đại hội lần thứ III của đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (24-3-1961), Hồ Chí Minh nói: “Trong thời kì kháng chiến, mặt trận chính của chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, ... là mặt trận chính của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo cần phải biết ..., biết kĩ thuật." Hãy chọn đáp án đúng?

А. văn hóa
B. ngoại giao
C. kinh tế
D. chính trị

Câu 18. Thắng lợi náo đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thể tiến công"?

А. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
B. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968,
C. Phong trào “Đồng khởi" (1959 1960).
D. Việc ký kết Hiệp định Pari (1973).

Câu 19. Trong Hồ Chí Minh và các lực lượng vũ trang nhân dân (1975), Hồ Chí Minh đã nhắc nhở các chiến sĩ “Thắng không kiêu, ...". Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. đã đánh là thẳng
B. bại không nản
C. khó không nản
D. thua không nản

Câu 20. Trong bài về đạo đức cách mạng (1976), Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng là..., thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu, hy sinh và tri thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự nghiệp của toàn dân
B. sự nghiệp của dân tộc
C. sứ mệnh của nhân dân
D. sự nghiệp của quần chúng

Câu 21. Trong bài Tết trồng cây (5/2/1969), Hồ Chí Minh viết: “Mọi người đều nên tham gia trồng cây, nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức là quan trọng và các cháu thiếu nhi là ...". Hãy chọn đáp án đúng?

A. lực lượng góp phần không nhỏ
B. lực lượng góp phần đắc lực
C. lực lượng có vai trò nòng cốt
D. lực lượng chăm sóc cây

Câu 22. Trong báo Nhân dân số 2107 (23-12-1959) Hồ Chí Minh viết: “Để ngăn chặn âm mưu của kẻ dịch thì cán bộ, bộ đội và nhân dân cần phải ...". Hãy chọn đáp án đúng?

A. luôn luôn nâng cao tinh thần tự giác
B. luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác
C. luôn luôn nâng cao tinh thần đấu tranh
D. luôn luôn nâng cao tinh thần học tập

Câu 23. Trong bài Nhiều - báo nhân dân số 2176 (3-3-1960) Hồ Chí Minh viết: “Muốn tăng lượng của cải vật chất để nước nhà giàu mạnh, nhân dân ấm no, phải luôn luôn có gắng sắp xếp để có thật nhiều người ... sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. cải tiến
B. chi dao
C. tham gia
D. trực tiếp

Câu 24. Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã đưa ra lập trường 4 điểm”. Đó là lập trường gì ?

A. lập trường hòa bình
B. lập trường dân tộc
C. Lập trường dân chủ
D. Lập trường độc lập

Câu 25. Trong bài nói tại hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị (1963), Hồ Chí Minh cho rằng: “Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cản, kiệm, liêm, chính...một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. trung thực, giản dị
B. võ tự trong sáng
C. vì nước, vì dân
D. chí công vô tư

Câu 26. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh nói về đức tính của nhân dân ta như thế nào?

A. anh hùng, mạnh mẽ, hăng hái xung phong
B. anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù
C. có chí tiến thủ, khó khăn nào cũng vượt qua
D. chăm chỉ, cần cù, chịu khó, tiết kiệm

Câu 27. Trong Lời phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa || (10/4/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nước Việt Nam là một,.... không ai được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta". Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dân tộc Việt Nam là một
B. Tổ quốc Việt Nam là một
C. đồng bào Việt Nam là một
D. nhân dân Việt Nam là một

Câu 28. Đời vua, chúa nào sau đây đã thành lập đội Hoàng Sa” đi khai thác hải sản và tim lườm hóa vật của tàu trên quần đảo Hoàng Sa?

A. Vua nhà Mạc
B. chúa Nguyễn
C. Chúa Trịnh
D. Vua nhà Lê

Câu 29. Nêu ý nghĩa câu nói của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"?

A. Khẳng định vai trò của việc trồng cây
B. Khảng định tầm quan trọng của giáo dục
C. cho thấy Bác rất sáng suốt, tài tình
D. Khẳng định tầm nhìn xa của Bác

Câu 30. Với chiến lược quân sự "tìm diệt”, Mĩ muốn thay đổi điều gì trong cục diện chiến tranh ở chiến trường miền Nam giai đoạn 1965 1968?

A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
B. Tạo lợi thế trên mặt trận ngoại giao.
C. Giành lại thế chủ động trên chiến trường.
D. Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

Tuần 2

Câu 1. Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thầy thi đua dạy, trò thi đua học ...... và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mũi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Thầy và trò cùng nhau đoàn kết
 2. Thầy và trò thật thà đoàn kết
 3. Thầy với trò luôn luôn đoàn kết
 4. Thầy với trò quyết tâm đoàn kết

Câu 2. Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các cháu thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: ...”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. thật thà phục vụ nhân dân.
 2. trung thực phụng sự nhân dân.
 3. trung thành phục vụ Tổ quốc
 4. thật thà phụng sự nhân dân.

Câu 3. Trong “Bài nói tại Hội nghị phụ nữ lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua toàn thành phố Hà Nội lần thứ hai” (3/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “phụ nữ ta có rất nhiều tiến bộ, nhưng Đảng, Chính phủ và Bác còn mong phụ nữ tiến bộ... Hiện nay trong các ngành, số phụ nữ tham gia còn ít. Đảng và Chính phủ rất hoan nghênh, sẵn sàng cất nhắc và giao cho phụ nữ những chức trách quan trọng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. nhanh hơn
 2. nhiều hơn
 3. thành đạt hơn
 4. liên tục

Câu 4. Trận đánh then chốt của quân đội Việt Minh trong chiến dịch Biên giới 1950 là đánh vào cứ điểm nào?

 1. Đình Lập
 2. Thất Khê
 3. Cao Bằng
 4. Đông Khê

Câu 5. Ông được phong Thiếu tướng trong đợt phong quân hàm đầu tiên (1-1948), và sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam Dân chủ cộng hoà tại Trung Quốc (1959-1967). Ông là gi?

 1. Nguyễn Lương Bằng
 2. Nguyễn Sơn
 3. Trần Tử Bình
 4. Lê Thiết Hùng

Câu 6. Hãy chọn đáp án đúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát dân chủ có nghĩa là:

 1. Dân là chủ và dân làm chủ.
 2. Dân làm quản lí.
 3. Dân làm người chủ.
 4. Dân là người chủ.

Câu 7. Trong “Bài nói tại Đại hội Thanh niên cứu quốc toàn xứ ( 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiệm vụ chính của thanh niên là ... trong bg việc cần yếu nói trên. Và khẩu hiệu là: làm, phải làm cho thằng, nhất định. không cho bại”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. tiên phong
 2. tình nguyện
 3. xung phong
 4. xung kích

Câu 8. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là một ông thánh, nhưng vì mình có ....., một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ... và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chí nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. một con đường đi đúng
 2. một nhận thức đúng
 3. một chủ nghĩa đúng
 4. một tư tưởng đúng

Câu 9. Trong Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cách học tập: Tổ chức từng bản cao cấp hoặc trung cấp. Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và ... giúp vào”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. mở rộng
 2. chỉ đạo
 3. tự nghiên cứu
 4. lãnh đạo

Câu 10. Trong “Bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Bác rất yêu mến thanh niên. Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là ... thế hệ thanh niên tương lai – tức là các cháu nhi đồng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. người phụ trách dìu dắt
 2. người nâng đỡ
 3. người phụ trách tiếp lửa
 4. người hướng dẫn

Câu 11. Trong bài “Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có ... Cần phải học văn hóa, chính trị, kỹ thuật, cần phải học lý luận Mác - Lênin kết hợp với đấu tranh và công tác hằng ngày”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tri thức
 2. trình độ
 3. học vấn
 4. học thức

Câu 12. Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, ..., mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sau những chữ công bình, chính trực vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

 1. vì lợi ích của đồng bào
 2. vì lợi ích của giai cấp
 3. vì lợi ích của nhân dân
 4. vì lợi ích của nước nhà

Câu 13. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ....., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan da... và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. một ông thánh
 2. một vị bồ tát
 3. thánh nhân
 4. đấng tối cao

Câu 14. Trong bài phát biểu tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, ... tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tuổi trẻ ta cần phải hiểu rõ
 2. thanh niên ta cần phải thấm nhuần
 3. đoàn viên thanh niên ta cần phải thấm nhuần
 4. thanh niên và đoàn viên ta cần phải nắm vững

Câu 15. Trong“Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên tg nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải ... đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩg vừa “hồng” vừa “chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. quan tâm động viên.
 2. chú ý bồi dưỡng, giáo dụ
 3. chăm lo giáo dục
 4. quan tâm bồi dưỡng.

Câu 16. Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho ...”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ | trống cho phù hợp?

 1. đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
 2. tương lai là việc rất hệ trọng và rất cần thiết”.
 3. thế hệ trẻ cho đời sau là một việc rất quan trọng, cần thiết”.
 4. tương lai là công việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Câu 17.Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính tỉnh nào?

 1. Bình Thuận.
 2. Phú Yên.
 3. Bình Định.
 4. Khánh Hòa.

Câu 18. Trong “Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam”, (3/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là ...” Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. Đoàn kết toàn dân – Phụng sự Tổ quốc
 2. Độc lập - Thống nhất – Dân chủ – Giàu mạnh
 3. Độc lập - Tự do - Dân chủ – Phú cường
 4. Đoàn kết toàn dân – Phụng sự đất nước

Câu 19. Trong tác phẩm “Thường thức chính trị”. (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. ... ....bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Các cử tri.
 2. Nhân dân
 3. Toàn dân
 4. Toàn Đảng

Câu 20. Trong Bài nói chuyện với cán bộ và học sinh Trường Sư phạm miền núi Nghệ An (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mục đích học để làm kinh tế, chính trị, văn hóa đều tiến bộ, các dân tộc đều đoàn kết với nhau. Học để làm gì nữa? Để ...”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. xây dựng chủ nghĩa xã hội
 2. biết, để khẳng định và chung sống.
 3. phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân
 4. làm người, làm cán bộ

Câu 21.Trong Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa (4/1952) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong phong trào toàn dân thi đua, chắc rằng ở trường cũng thi đu Thầy thi đua dạy, trò thi đua học. Thầy và trò ... và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. quyết tâm thi đua dạy tốt và học tốt
 2. thật thà đoàn kết
 3. luôn luôn đoàn kết
 4. cùng nhau thi đua
 5. Câu 22. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Còn một số đảng viên trí thức thì lại chỉ mà...... không có công tác thực tế, học mà không làm”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.
 6. giở sách ra đọc
 7. sách vở
 8. lý luận suông
 9. lý thuyết

Câu 23. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết ..... ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là Mác - Lênin”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. trình độ lý luận
 2. lý luận cách mạng
 3. học thuyết Mác - Lênin
 4. lý luận Mác - Lênin

Câu 24. Thư gửi các em học sinh (24/10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, ... làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. đều nhằm hướng tới
 2. nhằm thực hiện mục tiêu
 3. là thực hiện chủ trương
 4. đều nhằm mục đích

Câu 25. Trong “Thư gửi các em học sinh” (24-10-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, ... làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. đều nhằm mục đích
 2. đều nhằm hướng tới
 3. nhằm thực hiện mục tiêu
 4. là thực hiện chủ trương

Câu 26. Trong bài “Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác tin chắc rằng thanh niên ta sẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ rất vẻ vang của ... tất thắng trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. lực lượng tiên phong
 2. đoàn quân dẫn đầu
 3. đạo quân xung phong
 4. đạo quân dự bị

Câu 27. Quyền cơ bản của dân tộc Việt Nam lần đầu tiên được công nhận bởi hiệp định quốc tế nào?

 1. Hiệp ước Hoa Pháp 1946
 2. Hiệp định Sơ bộ 1946
 3. Hiệp định Geneva
 4. Hiệp định Paris 1973

Câu 28. “Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”; những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra toàn dân phúc quyết”. Nội dung trên được ghi trong tài liệu nào sau đây:

 1. Hiến pháp (1959).
 2. Tuyên ngôn độc lập (1945).
 3. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946).
 4. Hiến pháp (1946).

Câu 29. Chiến dịch Hồ Chí Minh là tên gọi của chiến dịch giải phóng địa phương nào?

 1. Đà Nẵng
 2. Huế
 3. Sài Gòn-Gia Định
 4. Tây Nguyên

Câu 30. Trong “Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói” (6/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Phải biết giáo dục, lãnh đạo, .... tăng gia sản xuất và tiết kiệm”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tổ chức nhân dân
 2. vận động nhân dân
 3. hướng dẫn nhân dân
 4. giúp đỡ nhân dân

Tuần 1

Câu 1. Huyện đảo nào sau đây có mật độ dân cho nhất trong các huyện đảo của cả nước?

A. Lý Sơn

B. Vân Đồn

C. Phú Quốc

D. Côn Đảo

Câu 2. Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng ..., lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

B. giương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc

C. giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

D. phát huy tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc

Câu 3. Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải biết yêu, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ........”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. gia đình

B. lao động

C. công việc

D. học tập

Câu 4. Trong bản Chương trình tóm tắt của Đảng (in trong Văn kiện đảng 1929-1935) Hồ Chí Minh viết: “Đảng là ...của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng”. Hãy chọn đáp án đúng

A. một tổ chức

B. đội tiên phong

C. người lãnh đạo

D. một tập hợp

Câu 5. Trong Điện gửi đại hội phụ nữ “Ba đảm đang” Hải Phòng (1985), Hồ Chí Minh viết: “Chúc các cô ... để góp phần xứng đáng trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước”. Hãy lực chọn đáp án đúng?

A. cố gắng hơn nữa và tiến bộ hơn nữa

B. đoàn kết hơn nữa và tiến bộ hơn nữa

C. cố gắng hơn nữa trong sản xuất

D. phấn đấu dành nhiều thành tích hơn nữa

Câu 6. Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân như cá với nước, ..., học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. đoàn kết một lòng

B. chung sức phấn đấu

C. quyết tâm đấu tranh

D. cùng nhau xây dựng

Câu 7. Địa danh nào dưới đây là nơi duy nhất ở Việt Nam còn tồn tại một quần thể bò biển có cuộc sống không tách rời các thảm cỏ dưới đáy biển?

A. Phú Quốc

B. Côn Đảo

C. Kiên Hải

D. Cồn Cỏ

Câu 8. Mục đích chính của Mỹ trong việc lập các “ấp chiến lược” trong “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) là gì?

A. Tách dân khỏi cách mạng, thực hiện chương trình bình định miền Nam.

B. Bình định miền Nam trong vòng hai năm.

C. củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.

D. Mở rộng vùng kiểm soát.

Câu 9. Tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ, gương mẫu toàn quốc (1/5/1952), Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người....”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. yêu nước nhất.

B. đáng khen nhất.

C. tích cực nhất.

D. xứng đáng nhất.

Câu 10. Bờ biển nào ở nước ta có đặc điểm là: “có địa hình thấp và nhiều cửa sông chia cắt chằng chịt, có những bãi lầy thấp hình thành các rừng đước ngập mặn nổi tiếng”?

A. Bờ biển đồng bằng sông Cửu Long

B. Bờ biển Nam Trung Bộ

C. Bờ biển Tây Nam Bộ

D. Bờ biển đồng bằng sông Hồng

Câu 11. Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn chú ý ... thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dìu dắt và giáo dục

B. dạy dỗ và chăm lo

C. dìu dắt và chăm lo

D. giúp đỡ và dìu dắt

Câu 12. Trong bài cần, kiệm, liêm, chính. (1949), Hồ Chí Minh viết: “Siêng nghĩ ngợi thì hay có.......”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sáng kiến

B. kiến thức

C. hiểu biết

D. nhớ lâu

Câu 13. Trong Thư khen hợp tác xã Thắng Lợi (Thanh Hóa) (2/3/1966), Hồ Chí Minh viết: “Xã viên và cán bộ không nên chủ quan, thoả mãn, mà cần phải cố gắng hơn nữa, nâng cao ..., đoàn kết chặt chẽ, thực hành dân chủ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tinh thần vượt mọi khó khăn

B. tinh thần làm chủ tập thể

C. tinh thần chiến đấu và lao động

D. tinh thần lao động sản xuất

Câu 14. Trong Bài bệnh tự kiêu, tự ái (1948), Hồ Chí Minh viết: “ Tự kiêu nhất định sẽ đi đến .........”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. thành công

B. thất bại

C. kết quả

D. chiến thắng

Câu 15. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Trí là phải có óc .......... để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. nhanh nhẹn

B. nhạy bén

C. sáng suốt

D. thông minh

Câu 16. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam (1965 - 1968) “chứng tỏ một cách hùng hồn khả năng của ta đánh bại được quân Mĩ trong điều kiện chúng có ưu thế tuyệt đối về binh khí, hào lực”? Nguyễn Quang Ngọc, 2009, Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục

A. Trà Bồng - Quảng Ngãi

B. Vạn Tường - Quảng Ngãi.

C. Ba Gia- Quảng Ngãi.

D. Núi Thành - Quảng Nam.

Câu 17. Trong bài Chiếc cầu bằng người (1951), Hỗ Chí Minh viết: “Có ......., có sáng kiến thì khó khăn mấy cũng giải quyết được.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết thắng

B. quyết liệt

C. quyết chỉ

D. quyết tâm

Câu 18. Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực, cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ ở miền Nam dưới ...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự tàn phá tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

B. sự đàn áp của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

C. ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

D. gót sắt tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

Câu 19. Trong Lời căn dặn học viên trong lễ khai trường trường võ bị Trần Quốc Toản (5/1946), Bác Hồ viết: “Mong rằng anh em ở đây, bao giờ cũng phải làm theo hai khẩu hiệu mà nó là mục đích của anh em:.......”. Hãy chọn đáp án đúng

A. đoàn kết, đoàn kết thật thà

B. vì nước quên thân, vì dân quên mình

C. học tập tốt, lao động tốt

D. trung với nước, hiếu với dân

Câu 20. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản chiến thuật trực thăng vận”, “thiết xa vận” của đế quốc Mĩ?

A. Ba Gia

B. Vạn Tường

C. Bình Gia

D. Ấp Bắc

Câu 21. Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết:"Trung thu trăng sáng như gương 7 Bác Hồ ngắm cảnh, ......... nhi đồng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. nhớ thương

B. thương yêu

C. nhớ mong

D. thương mến

Câu 22. Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải ghét, ..............bọn thực dân Pháp, bọn con thiệp Mỹ, bọn Việt gian, bọn bù nhìn. Vì chúng nó mà chúng ta khổ.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. ghét chua ghét chát

B. ghét cay ghét mặn

C. ghét cay ghét đắng

D. ghét đắng ghét chua

Câu 23. Trong bài nói tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” toàn miền Bắc (12/2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Theo ý Bác thì đối với sáng kiến cũng như đối với việc trồng cây...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. trồng cây nào cũng tốt, càng nhiều càng tốt

B. trồng nhiều cây và chăm sóc để cây tươi tốt

C. trồng cây nào phải tốt cây ấy, hơn là trồng nhiều mà cây sống ít

D. trồng càng nhiều càng quý

Câu 24. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Tín là phải làm cho người ta ........mình.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. hiểu

B. tin

C. nhớ

D. biết

Câu 25. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngày sau năm 1975 là gì?

A. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa

C. Hàn gắn vết thương chiến tranh, xóa bỏ bóc lột Iphong kiến.

D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

Câu 26. Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Bác mong các cháu đều xứng đáng là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc và...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dạy dỗ và chăm lo

B. dìu dắt và chăm lo

C. xây dựng xã hội mới

D. giúp đỡ và dìu dắt

Câu 27. Trong bài Rõ như bạn ngày (18/2/1966), Hồ Chí Minh viết: “Không bao giờ hy sinh độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình để đổi lấy...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tự do

B. hạnh phúc

C. thống nhất

D. hoà bình

Câu 28. Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào dưới đây?

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc

B. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất học kì đầu tiên.

D. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước

Câu 29. Trong bài cần, kiệm, liêm, chính (1949), Hồ Chí Minh viết: “Cả nhà siêng năng thì .......” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. hạnh phúc

B. tự túc

C. ấm no

D. vui vẻ

Câu 30. Trong bài báo Sức khoẻ và thể dục (3/1946), Hồ Chí Minh khuyên: “Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta gi cũng cố gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào cũng tập”. Tư tưởng chính của Bác thể hiện ở đây là gi?

A. Nguyên tắc nói đi đôi với làm, nêu gương tốt về đạo đức

B. Phong cách sinh hoạt lành mạnh

C. Phong cách làm việc khoa học, cách mạng, hiện đại

D. Lối sống cần cù, giản dị, tiết kiệm.

Đáp án Học và làm theo Bác 2022 Bảng B

Tuần 2

Câu 1. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc

 1. quan trọng và có ý nghĩa to lớn.
 2. có tầm quan trọng đặc biệt.
 3. vô cùng quan trọng và cấp thiết.
 4. rất quan trọng và rất cần thiết.

Câu 2. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”. Bốn câu thơ trên là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đối tượng nào?

 1. Thanh niên
 2. Học sinh
 3. Bộ đội.
 4. Sinh viên.

Câu 3. Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 21/6/1965
 2. 26/3/1953
 3. 15/5/1941
 4. 15/7/1950

Câu 4. Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (1/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nhiệm vụ của Đội thanh niên xung phong là ... mọi việc bất kỳ việc khó dễ và phục vụ cho đến kháng chiến thành công”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tiên phong
 2. xung kích
 3. xung phong
 4. gương mẫu

Câu 5. Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Do tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, mà chúng ta đoàn kết càng chặt chẽ, càng đồng tâm nhất trí, càng tiến bộ không ngừng, càng chắc chắn thắng lợi trong ... một nước Việt Nam hòa bình”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. xây dựng và bảo vệ
 2. sự nghiệp xây dựng
 3. công cuộc kiến thiết
 4. quá trình xây dựng.

Câu 6. Từ năm 1945 đến năm 1960, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tên gọi là gì?

 1. Chính phủ mở rộng
 2. Quốc hội nhân dân
 3. Nghị viện nhân dân
 4. Nghị viện liên hiệp kháng chiến

Câu 7. Vườn quốc gia ở vùng ven biển và vùng biển đảo Việt Nam được thành lập sớm nhất là:

 1. vườn quốc gia Mũi Cà Mau.
 2. Vườn quốc gia Côn Đảo.
 3. vườn quốc gia Xuân Thủy.
 4. vườn quốc gia Cát Bà.

Câu 8. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (10/1968), có viết: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng ... thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau...”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quan hệ
 2. môi trường giáo dục
 3. tình thương yêu
 4. mối liên hệ

Câu 9. Trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những tính tốt của người cách mạng là

 1. trung dũng, kiên cường, dũng cảm
 2. nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
 3. nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.
 4. cần, kiệm, liêm, chính.

Câu 10. Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2,(1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Từ Chủ tịch nước đến ... cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. giao thông viên
 2. công nhân viên
 3. cán bộ, đảng viên
 4. các công chức, viên chức

Câu 11. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phê bình mình cũng như phê bình người không nên:

 1. dùng những lời nói thẳng thắn, gây mất lòng.
 2. dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc
 3. dùng cách nói thẳng thắn, thiếu sự nể nang.
 4. nói kỹ về khuyết điểm của những người khác

Câu 12. Ai là người tổ chức và thực hiện công cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất (1950) và cải cách giáo dục lần thứ hai (1960)?

 1. Nguyễn Khánh Toàn
 2. Vũ Đình Hòe
 3. Tạ Quang Bửu
 4. Phạm Văn Thông

Câu 13. Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật ... mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoàn nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. dân chủ
 2. vững mạnh
 3. kiên quyết
 4. trong sạch

Câu 14. Hãy chọn đáp án đúng: Nói về công tác huấn luyện và học tập (5/1950), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, học để làm gì?

 1. Học để trở thành công dân tốt.
 2. Học vì ngày mai lập nghiệp.
 3. Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng.
 4. Học để rèn luyện đạo đức cách mạng.

Câu 15. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống Pháp đã được vạch ra là gì?

 1. chiến tranh tổng lực
 2. Chiến tranh nhân dân
 3. Toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính
 4. cuộc chiến trường kỳ

Câu 16. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền và động viên ... hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. toàn dân
 2. mọi người
 3. nhân dân
 4. quần chúng

Câu 17. Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “...”

 1. Tuổi trẻ là tương lai của xã hội.
 2. Tuổi xuân là tương lai của Tổ quốc
 3. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.
 4. Tuổi trẻ là mùa Xuân của đất nước

Câu 18. Ba khu Ramsar của Việt Nam ở vùng ven biển và vùng biển đảo là:

 1. Khu Ramsar (RS) vườn quốc gia (VRG) Xuân Thủy, RS vào Côn Đảo, RS vao Mũi Cà Mau.
 2. Khu Ramsar (RS) vườn quốc gia (vớc) Tràm Chim, RS vào Côn Đảo, RS vào Mũi Cà Mau.
 3. Khu Ramsar (RS) vườn quốc gia (VRG) U Minh Thượng, RS Hồ Ba Bể, RS vai Mũi Cà Mau.
 4. Khu Ramsar (RS) Hồ Ba Bể, RS vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, RS đất ngập nước Láng Sen.

Câu 19. Trong “Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa” (8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt:

 1. đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật.
 2. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhân cách, văn hóa, kỹ thuật.
 3. đạo đức mới, lối sống mới, giác ngộ ý thức cách mạng, khoa học và kỹ thuật.
 4. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, lối sống, văn hóa và công nghệ.

Câu 20. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở vùng ven biển và vùng biển đảo là:

 1. Vườn quốc gia Cúc Phương.
 2. Vườn quốc gia Bến En.
 3. vườn quốc gia Pù Mát.
 4. Vườn quốc gia Cát Bà.

Câu 21.Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những mục đích của phê bình là:

 1. thiết lập trật tự trong nội bộ.
 2. làm cho nội bộ thật trong sạch.
 3. đoàn kết và thống nhất nội bộ.
 4. thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.

Câu 22. Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc vào năm nào?

 1. 1978
 2. 1986
 3. 1976
 4. 1977

Câu 23. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cần phải làm đầu tàu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước...”.

 1. Phải thực hiện chương trình hành động “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”.
 2. Phải thực hiện mục tiêu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên xung phong”.
 3. Phải thực hành mục tiêu “Đâu nhân dân cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên sẵn sàng”.
 4. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”.

Câu 24. Tại phiên họp thứ 22 Đại hội đồng Liên Hiệp quốc ngày 17/8/1987, nước nào đã đưa ra sáng kiến thành lập vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý?

 1. Kenya.
 2. Nam Phi.
 3. Brasil.
 4. Jamaica.

Câu 25. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: ”Thanh niên phải xung phong ...”.

 1. làm gương mẫu trong công tác, trong luyện tập, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.
 2. làm gương mẫu trong công tác, trong tiến bộ, trong luyện tập, trong đạo đức cách mạng.
 3. làm gương mẫu trong công tác, trong rèn luyện, trong tiến bộ, trong phong trào cách mạng.
 4. làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.

Câu 26. Trong Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31-8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Giáo dục phải ...”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. gắn liền với sản xuất và phục vụ chiến đấu.
 2. kết hợp với nhiệm vụ củng cố quốc phòng.
 3. gắn liền với sản xuất và đời sống nhân dân.
 4. kết hợp với sự nghiệp xây dựng đất nước

Câu 27. Trong“Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cho anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những ... sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. khả năng
 2. tiềm năng
 3. năng lực
 4. phẩm chất

Câu 28. Hai kiểu hệ sinh thái đặc trưng cho vùng biển ven bờ ở vùng biển nhiệt đới là:

 1. Rạn san hô và tầng sâu.
 2. cỏ biển và rạn san hô.
 3. cỏ biển và tầng sâu.
 4. cỏ biển và tầng đáy.

Câu 29. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối...”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của quần chúng.
 2. tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe và | tiếp thu ý kiến của quần chúng.
 3. tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của quần chúng.
 4. tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.

Câu 30. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sg xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện ... hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tu dưỡng
 2. bền bỉ
 3. trau dồi
 4. kiên trì

Đáp án Học và làm theo Bác 2022 Bảng C

Tuần 2

Câu 1. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

 1. vườn quốc gia Phú Quốc.
 2. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.
 3. Vườn quốc gia Cát Bà.
 4. vườn quốc gia Vũ Quang.

Câu 2. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Lời nói chuyện tại lớp bổ túc trung cấp” (10/1947), Hồ Chí Minh nói: “Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây: ...”.

 1. Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín
 2. Tài - Đức - Uy Trí – Dũng
 3. Trí - Tín - Nhân - Dũng - Liêm
 4. Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công vô tư

Câu 3. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết:

 1. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền
 2. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách tham nhũng
 3. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách đục khoét
 4. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách moi tiền

Câu 4. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ là.....”.

 1. coi thường nhân dân
 2. bóc lột nhân dân
 3. đàn áp nhân dân
 4. chủ nghĩa cá nhân

Câu 5. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết ..... ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là Mác - Lênin”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. học thuyết Mác - Lênin
 2. lý luận Mác - Lênin
 3. lý luận cách mạng
 4. trình độ lý luận

Câu 6. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Hồ Chí Minh viết: “Vì bệnh hẹp hòi mà cán bộ phái đến.....”.

 1. thường coi thường cán bộ địa phương
 2. thường kiêu ngạo, khinh rẻ cán bộ địa phương
 3. thường không hợp tác với cán bộ địa phương
 4. thường kiêu căng, đòi hỏi quyền lợi

Câu 7. Trong Thư gửi đồng bào Nam bộ” (6-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “...”

 1. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.
 2. Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.
 3. Dân tộc Việt Nam chung một cội nguồn, dù mỗi người có những điểm không giống nhau.
 4. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

Câu 8. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), nói về cách lãnh đạo, Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuổi quần chúng. Nhưng..”.

 1. phải khéo định hướng quần chúng theo quan điểm của mình
 2. phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng
 3. phải khéo tranh thủ ý kiến của quần chúng
 4. phải khéo giải thích cho quần chúng hiểu

Câu 9. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Nói đến chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam là nói đến.....”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. con đường cách mạng Việt Nam
 2. chủ trương, chính sách của Đảng
 3. chủ nghĩa dân tộc chân chính
 4. sự vận dụng sáng tạo của Đảng

Câu 10. Trong Thường thức chính trị (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân ... thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. bầu ra các đại diện cử tri thay mặt mình
 2. bầu chọn những người đại diện nhân dân
 3. bầu ra đại biểu thay mặt mình
 4. sáng suốt lựa chọn đại biểu thay mặt mình

Câu 11.Sau khi bà hi sinh, tên bà đã được dùng để đặt cho cho các đội nữ du kích ở Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Bà là ai?

 1. Hoàng Ngân
 2. Nguyễn Thị Út
 3. Trần Thị Lý
 4. Nguyễn Thị Chiên

Câu 12. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Chủ nghĩa cá nhân là...... Người cách mạng phải tiêu diệt nó”.

 1. một thứ xấu xa
 2. một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội
 3. một thứ dịch bệnh nguy hiểm
 4. một chủ nghĩa xã lạ với chủ nghĩa xã hội

Câu 13. Trong bài “Nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp” (5-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của Người bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu là:

 1. làm cho dân giàu nước mạnh.
 2. làm cho nước nhà độc lập.
 3. làm cho nhân dân hạnh phú
 4. làm cho ích quốc lợi dân.

Câu 14. Công trình kinh tế xã hội nào dưới đây là do nước bạn Cuba đã tặng cho Việt Nam trong chuyến thăm lần đầu tiên của Chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 1973?

 1. Trại bò giống Ba Vì
 2. Bách hoá Tràng Tiền
 3. Bệnh viện Bưu điện
 4. Khách sạn Dân Chủ

Năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro đã quyết định tặng Việt Nam 5 công trình kinh tế quan trọng gồm: Khách sạn Thắng Lợi (Hồ Tây, Hà Nội), Bệnh viện Việt Nam - Cuba tại Đồng Hới (Quảng Bình), trại bò Mộc Châu, trại gà Lương Mỹ và đường cao tốc Xuân Mai;

Câu 15. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: “Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là.....”.

 1. Trái với cả lương tâm và trách nhiệm của các ban
 2. Trái với cả lương tâm và thể diện của các bạn
 3. Trái với cả uy tín và thể diện của các bạn
 4. Trái với cả oai tín và thể diện của các bạn

Câu 16. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là một ông thánh, nhưng vì mình có ..., một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ... và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chí nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trồng.

 1. một con đường đi đúng
 2. một tư tưởng đúng
 3. một nhận thức đúng
 4. một chủ nghĩa đúng

Câu 17. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ....., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ... và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chí nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. một ông thánh
 2. thánh nhân
 3. một vị bồ tát
 4. đấng tối cao

Câu 18. Trong bài “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” (3-1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tác hại của tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là:

 1. làm tiêu huỷ hết đạo đức chí công vô tư của cán bộ, đảng viên.
 2. phá hoại đạo đức cách mạng của ta, là cần, kiệm, liêm, chính.
 3. làm mất lòng tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên.
 4. phá hoại hết đạo đức cách mạng của cán bộ, là chí công vô tư.

Câu 19. Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc là các mục tiêu đặt ra cho chiến dịch quân sự nào dưới đây?

 1. Tây Bắc (1953)
 2. Việt Bắc (1947)
 3. Biên giới (1950)
 4. Hà Nam Ninh (1951)

Câu 20. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Học để trang sức, chứ không phải để vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng là...”.

 1. bệnh ngoa ngôn
 2. chủ nghĩa cá nhân
 3. thói ba hoa, khoác lác
 4. bệnh hình thức

Câu 21. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đã khôn rồi lại phải kiên quyết, không kiên quyết thì dễ đi đến ....”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. vô nguyên tắc
 2. ba phải
 3. tùy tiện
 4. cơ hội

Câu 22. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), khi nói về bệnh chủ quan, Hồ Chí Minh viết: “Nguyên nhân của bệnh chủ quan là:..”.

 1. lý luận sai dẫn đến nhận thức sai
 2. kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông
 3. coi thường lý luận, lười học lý luận
 4. không có lý luận soi đường

Câu 23. Ai là người được truy tặng nữ danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngay trong đợt phong tặng đầu tiên vào năm 1955?

 1. Tạ Thị Kiều
 2. Mạc Thị Bưởi
 3. La Thị Tám
 4. Nguyễn Thị Chiên

Câu 24. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Còn một số đảng viên trí thức thì lại chỉ mà...... không có công tác thực tế, học mà không làm”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. lý thuyết
 2. giở sách ra đọc
 3. lý luận suông
 4. sách vở

Câu 25. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi củ ....”.

 1. cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của loài người
 2. cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân
 3. cuộc đấu tranh chống bảo thủ, lạc hậu
 4. cuộc đấu tranh chống giặc dốt

Câu 26. Cộng hoà Pháp đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm nào?

 1. 1995
 2. 1973
 3. 1986
 4. 1992

Câu 27. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: “Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là.....”.

 1. Trái với quy định của Đảng và Nhà nước
 2. Trái với ý dân, trái với tư cách người cách mang
 3. Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạng
 4. Trái với ý Đảng, lòng dân

Câu 28. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cách mạng không phải... Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố”.

 1. bỗng dưng mà có
 2. tự nhiên mà có
 3. trên trời sa xuống
 4. tự nhiên sinh ra

Câu 29. Trên các đảo nào ở biển nước ta đã phát hiện | lượng phốt-pho-rit phân chim lớn, nếu được tận dụng thì đây là một loại phân bón hữu cơ tốt?

 1. Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).
 2. Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng).
 3. Quần đảo An Thới (Kiên Giang).
 4. Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Câu 30. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết lý luận Mác - Lênin ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là.....”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. cách mệnh
 2. chủ nghĩa Mác
 3. cách mạng
 4. Mác - Lênin

Tuần 1

Câu 1. Trong “Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói” (6/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Phải biết giáo dục, lãnh đạo, ... nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

A. tổ chức

B. hướng dẫn

C. giúp đỡ

D. vận động

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (10/1968), có viết: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng ... thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau...”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tình thương yêu

B. môi trường giáo dục

C. mối liên hệ

D. quan hệ

Câu 3. Địa danh nào sau đây đã được Nguyễn Trãi mô tả là một “kì quan đất nước dựng trời cao”?

A. Cát Bà

B. Bái Tử Long

C. Cô Tô

D. Vân Đồn

Câu 4. Sếu đầu đỏ, loài chim được Hội bảo vệ Hạc quốc tế đề nghị phải được bảo vệ bằng mọi giá, sống ở Vườn quốc gia nào sau đây?

A. Vườn quốc gia Tràm Chim

B. Vườn quốc gia Xuân Thủy

C. vườn quốc gia Bái Tử Long

D. Vườn quốc gia Núi Chúa

Câu 5. Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật ... mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoan nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. kiên quyết

B. trong sạch

C. vững mạnh

D. dân chủ

Câu 6. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những mục đích của phê bình là:

A. loại trừ người có việc làm chưa đúng.

B. giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ.

C. cô lập những người có việc làm sai.

D. lên án thói hư tật xấu của con người.

Câu 7. Nội dung nào sau đây cho thấy kế hoạch Đời Lát dơ Tátxinhi đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương lên quy mô lớn?

A. Ra sức xây dựng “quân đội quốc gia”, tiến hành chiến tranh tổng lực”

B. Tiến hành chiến tranh tâm lí và chiến tranh kinh. tế ở hậu phương

C. Thiết lập “vành đai trắng” nhằm ngăn chặn quân chủ lực của tg ở Bắc Bộ

D. Gấp rút tập trung quân Âu - Phi nhằm xây dựng lực lượng cơ động mạnh

Câu 8. Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ Đảng cần phải có ..., nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa

B. chương trình dài hạn phát triển mọi mặt

C. chính sách đầu tư có trọng điểm

D. chỉ đạo cụ thể và thường xuyên

Câu 9. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam (1965 - 1968) “chứng tỏ một cách hùng hồn khả năng của ta đánh bại được quân Mĩ trong điều kiện chúng có ưu thế tuyệt đối về binh khí, hào lực”? Nguyễn Quang Ngọc, 2009, Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục

A. Trà Bồng - Quảng Ngãi

B. Núi Thành - Quảng Nam.

C. Vạn Tường - Quảng Ngãi.

D. Ba Gia - Quảng Ngãi.

Câu 10. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình mình cũng như phê bình người cần phải:

A. hạn chế nói nhiều về khuyết điểm.

B. phải ráo riết, triệt để, thật thà

C. phải cẩn thận, tránh để mất lòng.

D. tránh nói nhiều về khuyết điểm.

Câu 11. Trong Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31-8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hoá giáo dục phải phát triển mạnh đế:

A. phục vụ kháng chiến, kiến quốc”.

B. phục vụ yêu cầu của cách mạng”.

C. đáp ứng nhu cầu của thanh niên”.

D. đem lại tri thức mới cho nhân dân”.

Câu 12. Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên tg nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải ..., đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho họ

B. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ

C. đầu tư nguồn lực và bồi dưỡng nhân tài

D. quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

Câu 13. Trong “Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam” (1-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở thanh niên phải tự hỏi mình:

A. đã làm gì cho nước nhà?

B. cống hiến gì cho nước nhà?

C. đang làm gì cho Tổ quốc?

D. đã hy sinh gì cho nước nhà?

Câu 14. Trong bài nói tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa (7-3-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên phải tích cực học hỏi để:

A. lao động có kỹ thuật và năng suất cao.

B. góp phần tham gia đấu tranh thống nhất đất nước

C. phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

D. lao động có kỷ luật và năng suất cao.

Câu 15. Trong “Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng” (10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo..., những người chủ tương lai tốt của nước nhà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. những công nhân và cán bộ trình độ cao

B. những công dân và cán bộ tốt

C. thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp cách mạng

D. đội ngũ khoa học và kỹ thuật tốt

Câu 16. Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, .....”.

A. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.

B. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng.

C. trong học tập, nghiên cứu, trong đạo đức cách mạng.

D. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong rèn luyện phấn đấu.

Câu 17.“Hành lang Đông - Tây” do Pháp thiết lập theo kế hoạch Rơ-ve đi qua những địa phương nào?

A. Hải Phòng - Hà Nội – Hòa Bình Sơn La

B. Cao Bằng Lạng Sơn - Hà Nội Hải Phòng

C. Quảng Ninh - Bắc Giang Hà Nội - Hòa Bình

D. Hải Phòng - Hải Dương - Hà Nội – Hòa Bình

Câu 18. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”. Bốn câu thơ trên là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đối tượng nào?

A. Sinh viên.

B. Bộ đội.

C. Học sinh

D. Thanh niên

Câu 19. Trong “Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam” (01-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở thanh niên không được:

A. hỏi nước nhà đã tạo cho mình điều kiện gì?

B. hỏi nước nhà đã làm những gì cho mình?

C. hỏi đất nước đã cho mình những gì?

D. hỏi đất nước đã cho mình những quyền gì?

Đáp án: Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì.

Câu 20. Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, ..., mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì lợi ích của giai cấp

B. vì lợi ích của đồng bào

C. vì lợi ích của nước nhà

D. vì lợi ích của nhân dân

Câu 21. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc....

A. rất quan trọng và rất cần thiết.

B. có tầm quan trọng đặc biệt.

C. quan trọng và có ý nghĩa to lớn.

D. vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Câu 22. Mục đích chính của Mỹ trong việc lập các “ấp chiến lược” trong “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) là gi?

A. Tách dân khỏi cách mạng, thực hiện chương trình bình định miền Nam.

B. Bình định miền Nam trong vòng hai năm.

C. Mở rộng vùng kiểm soát.

C. củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.

Câu 23. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những mục đích của phê bình là:

A. thiết lập trật tự trong nội bộ.

B. đoàn kết và thống nhất nội bộ.

C. làm cho nội bộ thật trong sạch.

D. thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.

Câu 24. Trong bài “Đạo đức cách mạng” (12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy:

A. Lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể.

B. Quyền lợi cá nhân nằm trong quyền lợi tập thể, là một bộ phận quyền lợi tập thể.

C. Lợi ích cá nhân tồn tại song song với lợi ích tập thể, phải hài hòa với lợi ích chung.

D. cá nhân nằm trong tập thể, vì vậy có lợi ích của cá nhân mới có lợi ích của tập thể.

Câu 25. Trong “Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa” (8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt:

A. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhân cách, văn hóa, kỹ thuật.

B. đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật.

C. đạo đức mới, lối sống mới, giác ngộ ý thức cách mạng, khoa học và kỹ thuật.

D. lý tưởng xã hội chủ nghĩg, đạo đức, lối sống, văn hóa và công nghệ.

Câu 26. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người:

A. thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

B. thừa kế sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩ

C. đủ sức để mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ.

D. thừa kế xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ tiền bối.

Câu 27. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước...”.

A. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”.

B. Phải thực hiện mục tiêu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên xung phong”.

C. Phải thực hiện chương trình hành động “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”.

D. Phải thực hành mục tiêu “Đâu nhân dân cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên sẵn sàng”.

Câu 28. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (31-10-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần xây dựng tư tưởng dạy và học để:

A. có bằng cấp và quyền cao chức trọng.

B. phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

C. làm những việc mà ít người làm được

D. có kiến thức, tri thức khoa học hiện đại.

Câu 29. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những mục đích của phê bình là:

A. thay đổi cách làm việc cho thật sự khoa họ

B. loại bỏ lối làm việc của quyền, độc đoán.

C. sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn.

D. sửa đổi cách làm việc tuỳ tiện, thiếu dân chủ.

Câu 30. Phát biểu trong buổi tiếp đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội (10/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình ...”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chính quyền.

B. Nhà nước.

C. Chính phủ.

D. Đoàn thể.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
115
 • Lượt tải: 5.353
 • Lượt xem: 327.835
 • Dung lượng: 636 KB
Sắp xếp theo