Đáp án cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 Cuộc thi Học và làm theo Bác 2020

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 diễn ra từ ngày 14/9/2020 - 12/12/2020, với 3 vòng thi: Vòng loại, Bán kết và Chung kết. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi.

Cuộc thi Học và làm theo Bác 2020 chia ra làm 3 bảng:

 • Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông.
 • Bảng B: Dành cho sinh viên.
 • Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 Bảng A - Tuần 1

Câu 1: Tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV (từ 24/6-3/7/1976), thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là gì?

A. Sài Gòn – Chợ Lớn

B. Chợ Lớn

C. Sài Gòn

D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 2: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

A. Quảng Nam

B. Bà Rịa – Vũng Tàu

C. Quảng Ngãi

D. Bình Thuận

Câu 3. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh viết “cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế.” Đó là nhiệm vụ của cấp học nào?

A. Giáo dục Mầm non

B. Giáo dục Tiểu học

C. Giáo dục Đại học

D. Giáo dục Trung học

Câu 4. Trong Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn.” Vấn đề chính được Hồ Chí Minh đặt ra trong đoạn văn trên là gì?

A. học mọi lúc mọi nơi

B. trước hết cần học ở trường

C. học lẫn nhau là cần thiết

D. cần học nhân dân

Câu 5. Trong tác phẩm Sử đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết “Người cách mạng phải có …, không có … thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Hãy chọn một đáp án đúng.

A. quyết tâm

B. nhiệt tình

C. ý chí

D. đạo đức

Câu 6. Từ tháng 5 đến tháng 8/1930 trung tâm phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu

A. Miền Trung

B. Miền Bắc

C. Miền Nam

D. Cả nước

Câu 7. Trong “Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phẩm chất

B. tiềm năng

C. khả năng

D. năng lực

Câu 8. Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. nhân dân kiểm tra

B. nhân dân là chủ

C. nhân dân dựng nên

D. người dân làm chủ

Câu 9. Ý nào sau đây thể hiện rõ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục Việt Nam?

A. Chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu.

B. Mục đích học là để làm kinh tế, chính trị, văn hóa đều tiến bộ, các dân tộc đều đoàn kết,…để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em.

D. Phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng của giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại, như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân.

Câu 10. Trong thư Gửi các em học sinh (1955), Hồ Chí Minh xác định việc học gồm 4 nội dung chính gồm thể dục, trí dục, mỹ dục, đức dục. Trong đó, mỹ dục được Người xác định như thế nào? Hãy chọn một đáp án đúng

A. là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công

B. ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới

C. để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp

D. để làm thân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và vệ sinh chung.

Câu 11. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp từ cuối tháng 5 đến tháng 9/1946, ai là người thay Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

A. Hoàng Minh Giám

B. Huỳnh Thúc Kháng

C. Võ Nguyên Giáp

D. Phạm Văn Đồng

Câu 12. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của minh, trong đó, nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là:

A. Kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta.

B. giáo dục học sinh yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của cộng, cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn.

C. Thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

D. đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà.

Câu 13. Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

B. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên.

C. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc.

Câu 14. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Cộng sản Đảng Đông Dương vào thời gian nào?

A. Tháng 9/1930

B. Tháng 11/1930

C. Tháng 2/1930

D. Tháng 10/1930

Câu 15. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đâu là nguyên nhân của các bệnh ba hoa, chủ quan, hình thức, ham danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng, … của cán bộ, đảng viên?

A. kém lí luận

B. chưa học hỏi

C. kém tính đảng

D. thiếu thực tiễn

Câu 16. “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được …” Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. khuyến khích

B. tự do

C. phát huy

D. coi trọng

Câu 17. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; trong đó nhân là:

A. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

B. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sữa chữa, khó khăn có gan chịu đựng.

C. ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

D. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền.

Câu 18. Trong Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chân lý là …, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cái lợi cho đất nước

B. cái lợi cho Tổ quốc

C. cái phù hợp với khách quan

D. cái thực tiễn đem lại lợi ích

Câu 19. Hãy chọn đáp án đúng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Lời nói này của Hồ Chủ tịch trong các văn kiện nào sau đây?

A. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới (10/1968)

B. Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành Giáo dục (6/1957)

C. Thư gửi cho các học sinh (9/1945)

D. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (10/1955)

Câu 20. Hải đăng Hòn Dáu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh thành phố nào?

A. Thanh Hóa

B. Hải Phòng

C. Ninh Bình

D. Quảng Ninh

Câu 21. Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

A. Từ 2 đến 3 tháng

B. Từ 3 đến 4 tháng

C. Từ 4 đến 5 tháng

D. Từ 5 đến 6 tháng

Câu 22. Nhiệm vụ chống phản động thuộc địa, phát xít, đòi tự do, dân chủ, dân sinh trong giai đoạn 1936-1939 được xác định như thế nào

A. Nhiệm vụ trực tiếp và trước mặt

B. Nhiệm vụ lâu dài

C. Nhiệm vụ chiến lược

D. Nhiệm vụ gián tiếp

Câu 23. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

A. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

B. Vườn quốc gia Bù Gia Mập

C. Vườn quốc gia Cát Bà

D. Vườn quốc gia Côn Đảo

Câu 24. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Trong đó dũng là gì?

A. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữa, khó khăn có gan chịu đựng

B. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền

C. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

D. ngay thẳng, không có tư tầm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

Câu 25. Tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1/5/1952), Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tích cực nhất

B. đáng khen nhất

C. yêu nước nhất

D. xứng đáng nhất

Câu 26. Trong bài Thanh niên phải làm gì (10/2/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Thanh niên cần phải có chí tự động,… Phải có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tự cường, kiên định

B. tự lập, tự cường

C. tự cường, tự lập

D. chủ động, tự lập

Câu 27. Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

A. Ray mông Điêng (Raymonde Dien)

B. Hăng-ri Mác-tanh (Henri Martin)

C. Ma-đơ-len Ri-phô (Madeleine Riffaud)

D. Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrac)

Câu 28. Đại đoàn bộ binh chủ lực của quân đội Việt Nam được thành lập đầu tiên là đại đoàn nào?

A. Đại đoàn 320

B. Đại đoàn 304

C. Đại đoàn 312

D. Đại đoàn 308

Câu 29. Liên bang Xô Viết và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm nào?

A. 1954

B. 1950

C. 1951

D. 1953

Câu 30. Trong Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (12/1944) Hồ Chí Minh viết: “Tên ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN nghĩa là …”. Hãy chọn đáp án đúng

A. quân sự trọng hơn chính trị

B. chính trị trọng hơn quân sự

C. đội quân cảm tử

D. đội quân du kích

Đáp án Tuổi trẻ học và làm theo Bác 2020 Bảng B - Tuần 1

1.D 2.D 3 4.A 5 6 7.B 8.B 9.C 10
11 12.C 13 14 15 16 17.B 18 19.C 20
21.C 22.D 23.A 24.D 25 26 27.B 28.C 29.C 30.C

Đáp án Học và làm theo Bác 2020 vòng 1 Bảng C

Câu 1: Trong Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta (4/1966), Hồ Chí Minh viết: “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, ... , gương mẫu về mọi mặt.”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Đoàn kết, nhất trí

B. Khiêm tốn, thật thà

C. Khiêm tốn, giản dị

D. Dám nghĩ, dám làm

Câu 2: Tràm Chim thuộc địa phận tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào sau đây?

A. Đồng Tháp

B. An Giang

C. Cần Thơ

D. Bến Tre

Câu 3: Trong bài nói tại Hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và Đảng bộ cơ sở “bốn tốt”(19/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Phòng không nhân dân cũng là việc rất cần thiết để bảo vệ ... của đồng bào”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Tính mạng và tài sản

B. Của cải, vật chất

C. An toàn, an ninh

D. Sự bình yên, hạnh phúc

Câu 4: Trong bài Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội (3-1961), Hồ Chí Minh đã nói: “Mỗi người lao động cần có tinh thần ..., vươn lên hàng đầu, thành người lao động tiên tiến.” Hãy chọn đáp án đúng?

A. Cần cù lao động

B. Dám nghĩ dám làm

C. Làm chủ tập thể

D. Vượt khó vượt khổ

Câu 5: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, ..". Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Các tầng lớp đoàn kết một lòng

B. Thương yêu nhau như anh em một nhà

C. Đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau

D. Hòa thuận, chung sức chiến đấu

Câu 6: Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Yêu đạo đức: chúng ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, hăng hái, cần kiệm; xóa bỏ hết những vết tích nô lệ trong .......”. Hãy chọn đáp án đúng

A. Cuộc sống hàng ngày

B. Cách cư xử và suy nghĩ

C. Tư tưởng và hành động

D. Việc làm, cử chỉ

Câu 7: Trong không có gì quý hơn độc lập, tự do (7/7/1966), Hồ Chí Minh viết: “Đến ngày ..., nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Giải phóng

B. Thành công

C. Độc lập

D. Thắng lợi

Câu 8: Mục tiêu cơ bản nhất của MĨ khi tiến hành các chiến lược chiến tranh ở miền Nam Việt Nam giai đoạn (1954-1975) là gì?

A. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ..

B. Dùng miền Nam Việt Nam làm bàn đạp để chống lại làn sóng công sản,

C. Dùng miền Nam Việt Nam làm bàn đạp để mở rộng xâm lược lên Bác.

D. Phá hoại Hiệp định Giơnevơ, dựng lên chính quyền tay sai thân Mĩ.

Câu 9: Trong Diễn văn bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam (10-9-1960) Hồ Chí Minh nói: “Mỗi đảng viên fg phải là một ... tích cực gương mẫu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Chiến sĩ

B. Nhân tố

C. Tấm gương

D. Công dân

Câu 10: Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra tại thời điểm này thanh niên học là để biết yêu tổ quốc, yêu nhân Môn, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức. Trong đó Yêu nhân dân được Bác diễn đạt như thế nào?

A. Việc gì hay người nào phạm đến lợi ích chung cua nhởn dặn, chúng là kiên quyết chống lại

B. Việc gì có lợi cho đặn thì phải làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh,

C. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm bằng được

D. Chính là biết ơn đồng bào, cha mẹ, thầy cô và những người thân

Câu 11: Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập vào thời gian nào sau đây?

A. 7/5/1959

B. 7/5/1965

C. 7/5/1955

D. 7/5/1961

Câu 12: Hàm lượng các chất nào sau đây trong nước biển tại các khu vực cảng biển ở nước ta thường vượt quá mức độ cho phép?

A. Dầu

B. Chất khí

C. Kim loại nặng

D. Chất lơ lửng

Câu 13: Trong bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ Trước khi vào tiếp quản Thủ đô (8/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn các cán bộ chiến sĩ về thái độ đối với những người không kháng chiến, những người “dinh tê" (những người bỏ vùng tự do để vào ở. trong vùng bị thực dân Pháp kiểm soát, trong thời kỳ kháng chiến) là:

A. Nếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dẫn, chúng ta không nên đồng ý.

B. Nên khoanh vùng họ và có biện pháp giám sát họ một cách cẩn thận

C. Nếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì chúng ta còn cộng tác với họ

D. Nên trông chừng họ cẩn thận, chúng ta nên hạn chế giao lưu với họ.

Câu 14: Ngày truyền thống nghề cá của ngành Thủy sản Việt Nam là ngày nào sau đây?

A. Ngày 14 tháng 1 hàng năm

B. Ngày 4 tháng 1 hàng năm

C. Ngày 4 tháng 11 hàng năm

D. Ngày 14 tháng 11 hàng năm

Câu 15: Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói vấn đề Việt Nam đang được thiên hạ chú ý vị Việt Nam đánh Mỹ có thắng lợi, vì vậy cán bộ ngoại giao khi ra ngoài cần làm gì?

A. Phải giữ gìn đạo đức cách mạng

B. Phải khôn khéo trong ngoại giao

C. Phải giữ gìn tinh thần dân tộc

D. Phải giữ gìn hình ảnh đất nước

Câu 16: Trong Nói chuyện tại hội nghị đại biểu mặt trận Liên Việt Toàn quốc (1955), Hồ Chí Minh viết: “Bốn điểm đó như bầu trời có 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc; như một năm có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; không thể tách rời nhau, không thể thiếu một điểm nào". Bốn điểm được nhắc đến ở đây là gì?

A. Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ

B. Thống nhất, độc lập, tự do, dân chủ

C. Độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ

D. Hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ

Câu 17: rong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lớn thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Ta có chính sách đúng đắn, phải làm sao vui lòng được mọi người, làm vui lòng được từ.... Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Quần chúng lao động

B. Các tầng lớp nhân dân

C. Người binh nhất, binh nhì

D. Người giàu, người nghèo

Câu 18: Trong lời nhắn nhủ đồng bào Công giáo đã di cư vào Nam (4/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhắn nhủ những người muốn trở về là:

A. Chính phủ chấp nhận cho họ trở lại quê hương

B. Chính phủ sẵn sàng hoan nghênh và giúp đỡ

C. Chính phủ sẽ cân nhắc và xem xét yêu cầu của họ.

D. Chính phủ không chấp nhận sự trở lại của họ

Câu 19: Trong Đạo đức công dân (1/1955), Người chỉ rõ giáo dục đạo đức công dân có các cách sau:

A. Quần chúng tự giác ngộ, và cán bộ giám sát

B. Quần chúng giáo dục quần chúng, và cán bộ giám sát

C. Quần chúng tự giác ngộ, và cán bộ giáo dục quần chúng

D. Quần chúng giáo dục quần chúng và cán bộ giáo dục quần chúng

Câu 20: Chính phủ đã phát động phong trào gì để giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Tổ chức “Ngày đồng tám"

B. Thông qua Hiến pháp

C. Xây dựng “Quỹ độc lập"

D. Thành lập Nhà bình dân học vụ

Câu 21: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu vào thời gian nào?

A. 30 - 3 - 1954

B. 15 - 3 - 1954

C. 13 - 3 - 1954

D. 17 - 3 - 1954

Câu 22: Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1954

B. Năm 1950

C. Năm 1952

D. Năm 1951

Câu 23: Đáp án C

Câu 24: Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói: "Ngoại giao của ta là cốt tranh thủ ... cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của ta". Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Nhiều người ủng hộ

B. Ủng hộ của các nước

C. Các nước anh em ủng hộ

D. Nhân dân thế giới ủng hộ

Câu 25: Chiến dịch Biên giới diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1951

B. Năm 1950

C. Năm 1953

D. Năm 1947

Câu 26: Trong Thư chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Noel (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện lập trường của Chính phủ đối với các vấn đề về tôn giáo, Hãy chọn đáp án đúng:

A. Chính phủ sẽ can thiệp vào nội bộ giáo phái nếu cần

B. Chính phủ không phân chia tôn giáo, đảng phái

C. Chính phủ ta thật thà tôn trọng tín ngưỡng tự do

D. Chính phủ chấp nhận tất cả các giáo phái cùng tồn tại

Câu 27: Trong Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng lo (4/1966), Hồ Chí Minh viết: “Trung với nước, hiếu với dán, vị sự nghiệp chống Mỹ, vi chủ nghĩa xã hội, luôn luôn...". Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, chủ nghĩa dân tộc

B. Nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động quên mình

C. Nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động sản xuất

D. Nêu cao tinh thần đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc 

Câu 28: Bộ phim Em bé Hà Nội (Đạo diễn Hải Ninh) khắc họa cuộc sống của nhân dân Thủ đô khi Mỹ tiến hành chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Sấm Rền

B. Chiến dịch Mũi tên xuyên

C. Chiến dịch Linebacker I

D. Chiến dịch Linebacker II

Câu 29: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang. Vì vậy phải tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình”. Đây là lời dạy của Bác với sinh viên Việt Nam vào thời gian nào?

A. 3/1962

B. 5/1952

C. 7/1952

D. 5/1958

Câu 30: Thắng lợi nào có ý nghĩa quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

A. Chiến dịch Tây Bắc

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ

C. Hiệp định Giơ-ne-vơ

D. Chiến dịch Thượng Lào

Lịch thi Học và làm theo lời Bác 2020

 • Vòng loại tuần 1: Từ 14/9 - 20/9/2020
 • Vòng loại tuần 2: Từ 28/9 - 04/10/2020
 • Vòng loại tuần 3: Từ 12/10 - 18/10/2020
 • Vòng loại tuần 4: Từ 26/10 - 01/01/2020
 • Vòng bán kết: Từ 09/11 - 15/11/2020
 • Vòng chung kết: 12/12/2020

Video đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A

Video đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A

Video đáp án Học và làm theo lời Bác bảng C - Tuần 1

Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 1.477
 • Lượt xem: 21.990
 • Dung lượng: 2,1 MB
0 Bình luận
Sắp xếp theo