Đáp án cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Cuộc thi Học và làm theo Bác 2023 (Bảng A, B, C)

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2023 - Bảng A, Bảng B, Bảng C - Tuần 2, giúp các bạn nhanh chóng trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Hiện tại đang diễn ra tuần 1 cuộc thi, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để xem gợi ý đáp án. Để tham gia thi, các bạn truy cập vào trang web http://hocvalamtheobac.vn để đăng kí tài khoản và làm bài. Cụ thể lịch thi như sau:

 • Tuần 1: Từ ngày 11/9/2023 - 17/9/2023.
 • Tuần 2: Từ ngày 25/9/2023 - 01/10/2023.
 • Tuần 3: Từ ngày 09/10/2023 - 15/10/2023.
 • Tuần 4: Từ ngày 23/10/2023 - 29/10/2023.

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án Học và làm theo Bác 2023 Bảng A

Đáp án Học và làm theo Bác 2023 Bảng A - Tuần 2

Câu 1. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai (5/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy sinh viên: “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội ...

 1. yêu lao động, yêu khoa học kỹ thuật và tuân thủ kỷ luật.
 2. yêu lao động, yêu khoa học và công nghệ.
 3. yêu lao động, yêu khoa học và kỷ luật.
 4. yêu lao động, yêu chuộng hòa bình thế giới, yêu khoa học và kỷ luật.

Câu 2. Trong Bài nói chuyện tại Đại hội sinh niên lần thứ nhất (1958), Hồ Chí Minh nói "Thanh niên bây giờ là thế hệ vẻ vang, vì vậy nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo . của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài"

 1. tư tưởng
 2. năng lực
 3. kiến thức
 4. thái độ

Câu 3. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

 1. Vườn quốc gia Bái Tử Long
 2. Vườn quốc gia Cát Bà.
 3. Vườn quốc gia U Minh Thượng.
 4. Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Câu 4. Cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây?

 1. Quảng Ngãi
 2. Đà Nẵng
 3. Khánh Hòa
 4. Quảng Nam

Câu 5. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936 – 1939 dựa trên cơ sở nào?

 1. Đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản.
 2. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.
 3. Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.
 4. Đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản.

Câu 6. Trong bài Cần, Kiệm, Liêm, Chính (1949), Hồ Chí Minh viết: "Cả làng siêng năng thì làng .....”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. phồn thịnh
 2. phát triển
 3. phủ quý
 4. thắng lợi

Câu 7. Đầm phá ở vùng ven biển có sự pha trộn giữa nước ngọt và nước mặn nên rất thích hợp với loài thủy sinh vật nào?

 1. Nước ngọt, nước mặn và nước lợi
 2. Nước mặn.
 3. Nước lợ.
 4. Nước ngọt.

Câu 8. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 1. 5/8-30/8/1945.
 2. 16/8-28/8/1945.
 3. 14/8- 28/8/1945.
 4. 14/8-25/8/1945.

Câu 9. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa" vào thời gian nào sau đây?

 1. 2015
 2. 2011
 3. 2018
 4. 1998

Câu 10. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng" (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chủ nghĩa cá nhân đẻ trăm thứ bệnh nguy hiểm....

 1. quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí.
 2. mệnh lệnh, quan liêu, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí.
 3. cơ hội, đặc quyền, quan liêu, mệnh lệnh, bé phải, chủ quan, tham ô, lãng phí.
 4. quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, kiêu ngạo, cửa quyền, hách dịch, lãng phí.

Câu 11. Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: "Các cháu phải biết yêu, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ....... Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. Gia đình
 2. Lao động
 3. Công việc
 4. Học tập,

Câu 12. “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Đoạn trích trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

 1. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)
 2. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)
 3. Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946)
 4. Tuyên ngôn độc lập (1945)

Câu 13. Phương châm tác chiến chủ đạo của chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 là gì?

 1. Chiến tranh nhân dân
 2. Đánh lâu dài
 3. Đánh du kích
 4. Đánh điểm diệt viện

Câu 14. Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam gần đây nhất được UNESCO công nhận là

 1. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.
 2. Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau.
 3. Khu dự trữ sinh quyền Châu thổ sông Hồng.
 4. Khu dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà.

Câu 15. Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là:

 1. Khu dự trữ sinh quyền Đồng Nai.
 2. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.
 3. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.
 4. Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau.

Câu 16. Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh viết "Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là ....; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc" Hãy chọn một đáp án đúng.

 1. Pháp và Nhật
 2. Pháp và Mỹ
 3. Mỹ và Nhật
 4. Mỹ và Anh

Câu 17. Anh là một học sinh trường Pétrus Ký hi sinh trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên Sài Gòn đầu năm 1950 và ngày anh hi sinh đã được lấy làm ngày truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam. Anh là ai?

 1. Trần Văn Ơn
 2. Kim Đồng
 3. Nguyễn Thái Bình
 4. Lý Tự Trọng

Câu 18. Trong“Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những ... sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. khả năng
 2. năng lực
 3. phẩm chất
 4. tiềm năng

Câu 19. Hãy chọn đáp án đúng. Trong "Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam" (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước....

 1. Phải thực hiện mục tiêu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên xung phong”.
 2. Phải thực hành mục tiêu “Đâu nhân dân cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên sẵn sàng”.
 3. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”.
 4. Phải thực hiện chương trình hành động “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm".

Câu 20. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 4-SL ngày 4-9-1945 thành lập một Quỹ nào “để thu nhận các món tiền và đồ vật của nhân dân sẵn lòng quyên giúp Chính phủ để ủng hộ nền độc lập của quốc gia"?

 1. Hũ gạo đồng tâm
 2. Tuần lễ vàng
 3. Bình dân ngăn quỹ
 4. Quỹ Độc lập

Câu 21. Trong “Sửa đổi lối làm việc" (10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hải, rất anh hùng. Vì vậy, chúng ta ....dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng". Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. phải học.
 2. trân trọng
 3. quan tâm
 4. lắng ngh

Câu 22. Trong bài Cần, Kiệm, Liêm, Chính (1949), Hồ Chí Minh viết: “Cả nước siêng năng thì nước...... Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. Hòa bình
 2. Chiến thắng
 3. Mạnh giàu
 4. Thống nhất

Câu 23. Trong bài “Đội thanh niên xung phong”(11/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên ta rất hãng hải. Ta biết hợp lòng hăng hái đó lại và ... đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ". Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tổ chức
 2. quan tâm
 3. dìu dắt
 4. động viên

Câu 24. Chiến dịch nào mang tên mật danh “Trần Đình”?

 1. Điện Biên Phủ
 2. Chiến dịch Trung du
 3. Hòa Bình
 4. Chiến dịch đường 18

Câu 25. “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta." Lời kêu gọi trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

 1. Thư gửi đồng bảo toàn quốc (10/1944)
 2. Lời kêu gọi quốc dân (9/1945).
 3. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (12/1946).
 4. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)

Câu 26. Quan điểm đổi mới của Đảng từ Đại hội VI (12/1986) là gì?

 1. Đổi mới là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
 2. Đối mới là không thay đổi về hình thức, bước đi của chủ nghĩa xã hội.
 3. Đổi mới là thay đổi về nội dung của chủ nghĩa xã hội.
 4. Đối mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Câu 27. Đường bờ biển nước ta có chiều dài khoảng bao nhiêu km?

 1. 3260km
 2. 4600km
 3. 2360km
 4. 2100km

Câu 28. Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12/1986 có nội dung cơ bản nào?

 1. Đổi mới về kinh tế, chính trị, tổ chức, tư tưởng, văn hóa.
 2. Đổi mới về kinh tế, tổ chức, tư tưởng, văn hóa.
 3. Đối mới về kinh tế, văn hóa, chính trị ngoại giao.
 4. ĐỔI MỚI về kinh tế, tổ chức, tư tưởng, ngoại giao.

Câu 29. Vùng nước tiếp giáp với đất liền ở phía trong đường cơ sở được gọi là gì?

 1. Thềm lục địa.
 2. Nội thủy.
 3. Vùng nước nông.
 4. Vùng nước ven bờ.

Câu 30. Nhà nước Việt Nam đã thực hiện biện pháp nào để ổn định hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị sau Đại thắng Xuân 1975?

 1. Xóa bỏ chính quyền cũ và các chính sách lạc hậu.
 2. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chủng các cấp.
 3. Thành lập chính quyền trung lập và các đoàn thể.
 4. Giải tán các đảng phái thân Mĩ – chính quyền Sài Gòn.

Đáp án Học và làm theo Bác 2023 Bảng A - Tuần 1

Câu 1. “ngày đi như trong đêm mơ, đã lớn rồi mà như ngây thơ. Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa hay ta đi giữa rừng cờ... là cảm xúc của nhân dân ta sau thắng lợi của chiến dịch nào?

 1. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không
 2. Chiến dịch Tây Nguyên
 3. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
 4. Chiến dịch Hồ Chí Minh

Câu 2. Hồ Chí Minh muốn nói điều gì qua tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp?

 1. Ngợi ca tinh thần chiến đấu, hi sinh của những chiến sĩ cách mạng
 2. Tóm lược lại quá trình xâm lược của thực dân Pháp
 3. Kể về cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân An nam
 4. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân An nam

Câu 3. Trong Bài nói tại hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ chính trị (1963), Hồ Chí Minh cho rằng: "Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính... một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng". Hãy chọn đáp án đúng?

 1. trung thực, giản đi
 2. vô tư trong sáng
 3. chí công vô tư
 4. vì nước, vì dân

Câu 4. Chúa Nguyễn Ánh để trốn tránh thủy quân Tây Sơn trên đảo Côn Lôn (Cơn Sơn) đã cùng đám tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo nào sau đây?

 1. Phú Quốc
 2. Nam Du
 3. PHÚ QUÝ
 4. Trường Sa

Câu 5. Với chiến lược quân sự “tìm diệt”, Mĩ muốn thay đổi điều gì trong cục diện chiến tranh ở chiến trường miền Nam giai đoạn 1965 – 1968?

 1. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 2. Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.
 3. Tạo lợi thế trên mặt trận ngoại giao.
 4. Giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Câu 6. Trong Bài nói chuyện với Trường thanh niên lao động XHCN Hòa Bình (24-7-1962) Hồ Chí Minh nói : “ Các cháu phải ... giữa thầy giáo với thầy giáo, giữa thầy giáo với học trò, giữa học trò với học trò, giữa nhà trường, thầy giáo, học trò với đồng bào địa phương” Hãy chọn đáp án đúng?

 1. gắn bó
 2. liên hệ
 3. thi đua
 4. đoàn kết

Câu 7. Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai ở nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Quảng Nam.
 2. Bình Định
 3. Kiên Giang
 4. Thừa Thiên Huế

Câu 8. Trong Bài nói tại hội nghị cán bộ đoàn thanh niên lao động Việt Nam (19-1-1959) Hồ Chí Minh nói: “Để là người làm chủ nước nhà, thanh niên phải ra sức.... chính trị, kĩ thuật, văn hóa”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. học tập
 2. quan tâm
 3. trau dồi
 4. rèn luyện

Câu 9. Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ (1954), con sông nào là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc Việt Nam?

 1. Sông Gianh
 2. Sông Lam
 3. Sông Hương
 4. Sông Bến Hải.

Câu 10. Thông điệp chính Hồ Chí Minh muốn nói với thầy cô giáo và cán bộ phụ trách trong đoạn văn sau là gì? “Trẻ em hay bắt chước. Dạy các cháu thì nói với các cháu chỉ là một phần, cái chính là phải cho các cháu nhìn thấy những tấm gương thực tế." Hãy chọn đáp án đúng?

 1. không được nói dối
 2. nói thật làm thật
 3. gương mẫu từ lời nói đến việc làm
 4. học đi đôi với hành

Câu 11. Trong Bài nói chuyện với đồng bào các dân tộc (21-3-1961), Hồ Chí Minh nói: "Đồng bào các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, yêu thương, giúp đỡ nhau như ... trong một nhà." Hãy chọn đáp án đúng?

 1. đồng chi
 2. anh em
 3. người thân
 4. bạn bè

Câu 12. Trong Hồ Chí Minh và các lực lượng vũ trang nhân dân (1975), Hồ Chí Minh đã nhắc nhở các chiến sĩ “Thắng không kiêu, ... Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. đã đánh là thắng
 2. bại không nản
 3. thua không nản
 4. khó không nản

Câu 13. Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta lại được.... Cho nên: Ta nhất định thắng, Mỹ nhất định thua!”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. nhân dân thế giới ủng hộ hết lòng
 2. toàn dân đồng tinh và ủng hộ
 3. các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ
 4. nhân dân thế giới đồng tình và ủng hộ

Câu 14. Vì sao Đảng và Chính phủ ta ra quyết định phát động toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946?

 1. Pháp với sự giúp đỡ của quân đội Anh đã đánh úp Ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ thành phố Sài Gòn, quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.
 2. Pháp và Chính phủ Tưởng Giới Thạch kí Hiệp ước Hoa - Pháp, Pháp đưa quân ra miền Bắc Việt Nam thay thế quân Tưởng giải giáp quân đội Nhật.
 3. Pháp phá vỡ cam kết của Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, liên tiếp gây xung đột và gửi tối hậu thư buộc chính phủ ra phải giao quyền kiểm soát Thủ đô.
 4. Quân đội Pháp liên tiếp gây xung đột vũ trang ở các tỉnh Nam Bộ, lập chính phủ Nam Kì tự trị, âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam.

Câu 15. Hồ Chí Minh đã viết Điện gửi đại hội thế giới đòi giải trừ quân bị và bảo vệ hòa bình thế giới – Báo Nhân dân số 3036 (17-7-1962). Vậy “Giải trừ quân bị” là làm gì?

 1. viện trợ thêm các loại vũ khí
 2. cắt giảm, hạn chế hoặc xóa bỏ vũ khí
 3. hợp tác sản xuất các loại vũ khí
 4. bổ sung thêm các loại vũ khí

Câu 16. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: "Bồi dưỡng ... là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. thế hệ đoàn viên thanh niên
 2. thế hệ cách mạng cho đời sau
 3. thế hệ đảng viên tương lai
 4. lực lượng cách mạng

Câu 17. Trong Bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1964), Hồ Chí Minh cho rằng: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn.... Hãy chọn đáp án đúng?

 1. đức
 2. nghị lực
 3. tâm
 4. ý chí

Câu 18. Trong Bài nói tại Đại hội thanh niên thủ đô (30/9/1964), Hồ Chí Minh nhắc các đại biểu: “Cần đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất và ...? Hãy lựa chọn đáp

 1. tăng cường tiết kiệm
 2. thực hành tiết kiệm
 3. chi tiêu tiết kiệm
 4. tinh thần tiết kiệm

Câu 19. Trong bài Năm mới, hãy nhiệt liệt tổ chức Tết trồng cây (1/1/1965), Hồ Chí Minh đã dặn: “Tết trồng cây bắt đầu phổ biến từ mùa xuân năm ..”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. 1960
 2. 1962
 3. 1963
 4. 1961

Câu 20. Hòn đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta?

 1. Cát Bà
 2. Phú Quốc
 3. Phú Quý
 4. Cô Tô

Câu 21. Trong bài Về đạo đức cách mạng (1976), theo Hồ Chí Minh phải luôn luôn giữ vững và nâng cao đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản để nhằm mục đích gì?

 1. Để tăng năng suất lao động và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
 2. Để tăng sức chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội
 3. Để tăng năng suất lao động và xây dựng Tổ quốc
 4. Để tăng năng suất lao động và tăng sức chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Câu 22. Hồ Chí Minh từng cho rằng: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích ... thì phải trồng người". Hãy chọn đáp án đúng?

 1. nghìn năm.
 2. nhiều năm
 3. trăm năm
 4. triệu năm

Câu 23. Sau chiến thắng Phước Long, Bộ Chính trị đã bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

 1. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
 2. Giải phóng hoàn toàn miền Nam vào đầu năm 1975.
 3. Nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng toàn miền Nam trong hai năm 1975 - 1976.
 4. Tiến hành tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam trong năm 1976.

Câu 24. Đại hội nào của Đảng được xác định là “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà"?

 1. Đại hội lần thứ V
 2. Đại hội lần thứ II
 3. Đại hội lần thứ IV
 4. Đại hội lần thứ III

Câu 25. Huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Kinh Giang
 2. Bình Thuận
 3. Quảng Ngãi
 4. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 26. Ai là nữ tướng huyền thoại của “đội quân tóc dài” trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

 1. Nguyễn Thị Út
 2. Vũ Chính Nghĩa
 3. Nguyễn Thị Mai
 4. Nguyễn Thị Định

Câu 27. Vũng Rô là một địa danh thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Bình Thuận
 2. Phú Yên
 3. Khánh Hòa
 4. Bình Định

Câu 28. Xét về thế chủ động tiến công, thắng lợi quân sự nào sau đây khác với các thắng lợi quân sự còn lại?

 1. Ấp Bắc
 2. Bình Giã
 3. Ba Gia
 4. An Lão

Câu 29. Trong Bài nói tại hội nghị đại biểu những người tích cực trong phong trào văn hóa quần chúng (11-2-1960), Hồ Chí Minh nói: “Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi lành mạnh của quần chúng. Vì vậy nội dung văn hóa phải ... Hãy chọn đáp án đúng?

 1. gần gũi với cuộc sống
 2. gắn liền với lao động.
 3. có ý nghĩa giáo dục
 4. dễ hiểu với quần chúng.

Câu 30. Trong báo Nhân dân số 2107 (23-12-1959) Hồ Chí Minh viết: “Để ngăn chặn âm mưu của kẻ địch thì cán bộ, bộ đội và nhân dân cần phải ... ”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác
 2. luôn luôn nâng cao tinh thần học tập
 3. luôn luôn nâng cao tinh thần tự giác
 4. luôn luôn nâng cao tinh thần đấu tranh

Đáp án Học và làm theo Bác 2023 Bảng C - Tuần 1

Câu 1. Đầm Trà Ổ ở nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Phú Yên
 2. Bình Định
 3. Bình Thuận
 4. Khánh Hòa

Câu 2. Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong các nước có biển?

 1. đứng thứ 57 trong số 157 nước có biển.
 2. đứng thứ 37 trong số 157 nước có biển
 3. đứng thứ 27 trong số 157 nước có biển
 4. đứng thứ 47 trong số 157 nước có biến

Câu 3. Trong Bài nói trong dịp đến thăm đoàn xe đầu tiên của quân đội (1951), Hồ Chí Minh so sánh xe và xăng như cái gì?

 1. mồ hôi, nước mắt, xương máu của công nhân
 2. mồ hôi, nước mắt, xương máu của quân đội
 3. mồ hôi, nước mắt, máu thịt của nhân dân
 4. mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân

Câu 4. Trong Bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Hồ Chí Minh nói: "Phải đẩy mạnh ... thực hiện khẩu hiệu sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. thi đua sáng tạo
 2. thi đua lao động.
 3. thi đua sản xuất
 4. thi đua yêu nướcĐáp án Học và làm theo Bác

Câu 5. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” là câu nói của ai? (Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb CTQG, 1995, Tập IV, tr. 8)

 1. Trường Chinh
 2. Nguyễn Văn Huyện
 3. Vũ Đình Hòe
 4. Hồ Chí Minh

Câu 6. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với công việc phải thế nào?

 1. chăm chỉ
 2. đam mê
 3. say mê
 4. tận tụy

Câu 7. Ý nghĩa của thắng lợi Điện Biên Phủ là gì?

 1. Làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh" của Pháp, ta giành hoàn toàn thể chủ động trên chiến trường
 2. Xoay chuyển cục diện chiến tranh tạo điều kiện thuận lợi trên mặt trận ngoại giao
 3. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc khu vực Bắc Phi
 4. Bảo vệ và củng cố được quyền chủ động trên chiến trưởng, làm thất bại bước đầu kế hoạch Na-va

Câu 8. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Cuộc sống ... của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành thị đến nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tự do, hạnh phúc cho mọi người dân
 2. tự do, no ấm, tươi vui tỏa ánh sáng
 3. ấm no, tự do, hạnh phúc, tươi vui
 4. tự do, hạnh phúc, ngập tràn ánh sáng

Câu 9. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự.., thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tin tưởng đường lối của Đảng
 2. trung thành với nhân dân
 3. thấm nhuần đạo đức cách mạng
 4. nâng cao đạo đức cách mạng

Câu 10. Vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839), Côn Đảo thuộc tỉnh nào?

 1. Vĩnh Long
 2. Gia Định
 3. Bến Tre
 4. Trà Vinh

Câu 11. Khi ra thăm chiến sĩ ở đảo Vạn Hoa, Bác Hồ phê bình đồng chí Tư lệnh hải quân vì lý do nào sau đây?

 1. Để bộ đội ở cạnh biến mà thiếu muối
 2. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu cá
 3. Để bộ đội ở cạnh biến mà thiếu nước ngọt
 4. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu rau

Câu 12. Thành lập các “tòa án quân sự đặc biệt” là nội dung đạo luật nào của Chính quyền Sài Gòn?

 1. Luật 5/57
 2. Luật 5/59
 3. Luật 1/59
 4. Luật 10/59

Câu 13. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào thời gian nào?

 1. Ngày 6 – 1 – 1946
 2. Ngày 26 – 4 – 1976
 3. Ngày 2 - 9 - 1945,
 4. Ngày 20 – 12 – 1946

Câu 14. Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 3 (1953), Hồ Chí Minh viết: “Chỉ cần có ....... sửa chữa khuyết điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội thì nhất định làm được”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. kiên quyết
 2. Ý kiến
 3. quyết tâm
 4. quyết định

Câu 15. Trong "Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư Trưởng Quân chính Việt Nam” (10/1945), Bác Hồ đã viết: "Sau đây ra nhận việc, các anh em sẽ phải..., nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong những công tác của mình." Hãy chọn đáp án đúng

 1. làm “quan cách mạng”.
 2. tu dưỡng đạo đức
 3. hi sinh gian khổ
 4. vừa làm, vừa học

Câu 16. Trong bài Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (1952), Hồ Chí Minh viết: "Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là......của nhân dân, của bộ đội và của Chính Phủ." Hãy lựa chọn đáp án đúng.

 1. bạn bè
 2. kẻ thù
 3. cán bộ
 4. lãnh đạo

Câu 17. Việt Nam tham gia Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế vào năm nào?

 1. 1969
 2. 1979
 3. 2009
 4. 1989

Câu 18. Trong “Tự phê bình”(1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vận mệnh nước ta ở trong tay ta. Chúng ta ..., trên dưới một lòng, thì chúng ta nhất định thắng lợi”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. Dựa vào sức mình
 2. Chia nhau làm việc.
 3. Đồng tâm nhất trí
 4. Cố gắng phấn đấu

Câu 19. Trong Thư khen các lực lượng vũ trang và đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ An đã chiến đấu dũng cảm lập được chiến công (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân ta phải tăng cường đoàn kết, nâng cao cảnh giác..". Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. đầy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, giặc đến là đánh, đánh là phải thắng
 2. phấn đấu sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, đánh thắng giặc ngoại xâm
 3. tăng cường sản xuất, sản sàng chiến đấu, thống nhất hai miền đất nước
 4. thi đua sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội

Câu 20. Châu Đốc – địa phương cuối cùng được giải phóng trong năm 1975 nay thuộc tỉnh nào của nước ta?

 1. Tiền Giang
 2. Kiên Giang
 3. Hậu Giang
 4. An Giang

Câu 21. Trong Bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh viết: "Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng....Hãy chọn đáp án đúng?

 1. con đường đoàn kết
 2. con đường hòa bình
 3. tinh thần đoàn kết
 4. phương pháp hòa bình.

Câu 22. Chiếc bàn được sử dụng trong đàm phản tại Hội nghị Pari (1973) có hình gì?

 1. Hình thoi
 2. Hình vuông
 3. Hình chữ nhật
 4. Hình tròn

Câu 23. Ai là người đầu tiên cắm lá cờ trên nóc Dinh Độc Lập (30/4/1975)?

 1. Bùi Quang Thận
 2. Vũ Đăng Toàn
 3. Nguyễn Văn Tập
 4. Ngô Sỹ Nguyên

Câu 24. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với đồng sự phải thế nào?

 1. đoàn kết giúp đỡ
 2. chân thành giúp đỡ
 3. ân cần giúp đỡ
 4. thân ái giúp đỡ

Câu 25. Điền từ vào chỗ chấm: "Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại và có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào....

 1. Quan liêu
 2. Tham ô
 3. chủ nghĩa cá nhân
 4. Tất cả các phương án

Câu 26. Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh khẳng định : “Muốn cải tạo xã hội thì phải .... Hãy chọn đáp án đúng?

 1. thay đổi bản thân
 2. cải tạo bản thân
 3. cải tạo mình
 4. nhìn nhận lại mình

Câu 27. Mỹ Lai – nơi diễn ra vụ thảm sát của Mĩ (1968) thuộc tỉnh nào của nước ta?

 1. Quảng Ngãi
 2. Quảng Trị
 3. Quảng Bình
 4. Quảng Nam

Câu 28. Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: “Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải..”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. cải tạo nhận thức
 2. cái tạo suy nghĩ
 3. cải tạo tư duy
 4. cải tạo tư tưởng

Câu 29. Trong bài Nói chuyện với đoàn công an Cuba (9/8/1966), Hồ Chí Minh: “Trong công tác, kẻ địch cũng rút kinh nghiệm, cho nên địch có cải tiến công tác của nó, nhưng có điều cơ bản nó không học nổi..”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. đó học đi đôi với hành
 2. đó là học lấy lòng dân
 3. đó là học các nước khác
 4. đó là học từ nhân dân

Câu 30. Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945) Hồ Chí Minh viết: ".......cũng như Chính phủ lâm thời của ta lúc này. Hãy đoàn kết chung quanh nó, làm cho chính sách và mệnh lệnh của nó được thi hành khắp nước". Hãy chọn đáp án đúng?

 1. Mặt trận dân chủ Đông dương
 2. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam
 3. Ủy ban dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
 4. Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
165
 • Lượt tải: 6.114
 • Lượt xem: 436.321
 • Dung lượng: 368,5 KB
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nhật Anh Nguyễn
  Nhật Anh Nguyễn

  đáp án này không chuẩn nha, cuộc thi này theo mình thấy là bộ đề gồm rất nhiều câu bốc ngẫu nhiên cho mỗi thí sinh nên mỗi người mỗi đề khác nhau, gửi đáp án lên mà không kiểm tra rồi đó


  Thích Phản hồi 21:37 16/09
  • thủy nguyễn thị
   thủy nguyễn thị

   cau 21 bn oi#

   Thích Phản hồi 20:46 12/09

   Chủ đề liên quan