Lần đoHiệu điện thế (V)Cường độ dòng điện (A)
100
21,50,3
33,00,6
44,50,9
56,01,2

- Bảng 2:

Lần đoHiệu điện thế (V)Cường độ dòng điện (A)
12,00,1
22,50,125
34,00,2
45,00,25
56,00,3